İngilizce Dersleri Beşiktaş Programı

 İngilizce Dersleri Beşiktaş Programı İçeriği

1 –  İngilizce Dersleri Beşiktaş ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri Beşiktaş ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

GENEL İNGİLİZCE DERSLERİ

GENEL İNGİLİZCE – ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri ) : İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde, bireysel olarak uygulanan özel İngilizce derslerinde,   çağdaş İngilizce eğitim sistemleri ile kısa bir sürede öğrencide seviye yükselmesi  sağlayan İngilizce dersleri Beşiktaş eğitim birimlerimizde dersler verilir.

IELTS  DERSLERİ : IELTS Academic ve  general training sınavları için sınavın tüm modüllerinde yer alan sınav sorularının nasıl çözüleceğini net ve açık bir dille anlatan sınav çözüm teknikleri hakkında bilgiler ve sınav hakkında stratejik bilgiler içeren özel hazırlanmış  İngilizce dersleri Beşiktaş programlarına katılanlar , bireysel özel ders alabilecekleri gibi , grup dersleri programlarında da yer alabilirler. Gerek bireysel gerekse grup şeklinde uygulanan İngilizce dersleri Beşiktaş  programlarına katılanlara  seviye  sınavı uygulanır.

 

IELTS –  ( Bireysel – Özel Ielts Dersleri ) : Ielts programlarına katılan ve bireysel –  özel ders alan öğrencilere ders programlarının uygulandığı günler ve saatlerle ilgili olarak öncelik tanınır ve programların olmasını istedikleri  saatlerde uygulanır. Özel derslere  katılan adaylar İngilizce dersleri Beşiktaş programı başlamadan önce seviye sınavına tabi tutulur. 

IELTS –  ( 4 kişilik Gruplarla  Ielts Dersleri ) : Gruplar biçiminde icra edilen  IELTS ders programlarındaki  adaylara, hazırlık derslerinin hemen öncesinde seviye sınavı yapılarak, bilgileri ölçülür ve aynı yada denk seviyede olan adaylardan oluşturulan gruplarda dersler başlar. 4 kişilik gruplarla verilen dersler, grup sayısının az olması yüzünden   İngilizce dersleri Beşiktaş programlarına , bireysel –   ders niteliği kazandırır. 


YDS  DERSLERİ :
 Ders programları, programlara katılmak isteyenler için 2 türlüdür.

YDS – ( Bireysel – Özel Yds  Dersleri ) : Bireysel YDS programlara katılan adaylara seviye tespit sınavı yapılarak  seviyeleri belirlenir, elde edilen sonuçlara, öğrencinin ders anlama kapasitesi ve ders çalışma performansına  göre verilmesi gereken ders sayısı tespit edilir. 

YDS – ( 4 kişilik Gruplarda Yds  Dersleri ) : Grup şeklinde yapılan  YDS ders programlarında, gruplarda yer alan adayların seviyelerinin aynı yada mümkün olduğunca denk seviyelerden oluşması çok önemlidir. Ayrıca, İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde grubu meydana getiren aday sayısının 4 kişi ile sınırlandırılması, adaylara derslerin işlenişi sırasında daha rahat soru sorabilme kolaylığı sağlar.

PROFICIENCY  DERSLERİ 


PROFICIENCY –  ( Bireysel – Özel   Dersler ) :
Türkiye de her üniversite hazırlık sınıflarının bitiminde Proficiency ( Yeterlik ) ( Hazırlık Atlama) sınavı denilen akademik bir seviyede sınav yapar. Bu yapılan sınavlar her üniversitede bir birinden farklıdır.  Bu akademik seviyedeki sınavlar , hazırlık sınıfı okumak istemeyen öğrencilere de Muafiyet sınavı adı altında uygulanır.