İNGİLİZCE DERSLERİ BEŞİKTAŞ PROGRAMI  

 İngilizce Dersleri Beşiktaş Programı İçeriği

1 –  İngilizce Dersleri Beşiktaş ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri Beşiktaş ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

GENEL İNGİLİZCE DERSLERİ

GENEL İNGİLİZCE – ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri ) :

İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde, bireysel olarak uygulanan özel İngilizce derslerinde  çağdaş İngilizce eğitim sistemleri ile kısa bir sürede öğrencide seviye yükselmesi  sağlayan İngilizce dersleri Beşiktaş eğitim birimlerimizde dersler verilir.

IELTS  DERSLERİ :

İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde,IELTS Academic ve  general training sınavları için sınavın tüm modüllerinde yer alan sınav sorularının nasıl çözüleceğini İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde net ve açık bir dille anlatan sınav çözüm teknikleri hakkında bilgiler ve sınav hakkında İngilizce dersleri Beşiktaş departmanında stratejik bilgiler içeren özel hazırlanmış  İngilizce dersleri Beşiktaş programlarına İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde katılanlar , bireysel özel ders alabilecekleri gibi , İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde grup dersleri programlarında da yer alabilirler. İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde gerek bireysel gerekse grup şeklinde uygulanan İngilizce dersleri Beşiktaş  programlarına katılanlara İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanında seviye  sınavı uygulanır.

 

IELTS –  ( Bireysel – Özel Ielts Dersleri ) :

İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde, Ielts programlarına katılan ve bireysel –  özel ders alan öğrencilere İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde ders programlarının İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde uygulandığı günler ve saatlerle ilgili olarak öncelik tanınır ve programların olmasını istedikleri  saatlerde uygulanır. İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde özel derslere  katılan adaylar İngilizce dersleri Beşiktaş programı başlamadan önce seviye sınavına tabi tutulur. 

IELTS –  ( 4 kişilik Gruplarla  Ielts Dersleri ) :

İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde,Gruplar biçiminde icra edilen  IELTS ders programlarındaki  adaylara, hazırlık derslerinin hemen öncesinde İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde seviye sınavı yapılarak, bilgileri ölçülür ve aynı yada denk seviyede olan adaylardan oluşturulan gruplarda dersler başlar. İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde 4 kişilik gruplarla verilen dersler, grup sayısının az olması yüzünden   İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde İngilizce dersleri Beşiktaş programlarına , bireysel –   ders niteliği kazandırır. 


YDS  DERSLERİ :
 Ders programları, programlara katılmak isteyenler için 2 türlüdür.

YDS – ( Bireysel – Özel Yds  Dersleri ) :

İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde Bireysel YDS programlarına katılan adaylara seviye tespit sınavı yapılarak  seviyeleri belirlenir, elde edilen sonuçlara, öğrencinin ders anlama kapasitesi ve İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde ders çalışma performansına  göre verilmesi gereken ders sayısı tespit edilir. 

YDS – ( 4 kişilik Gruplarda Yds  Dersleri ) :

İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde, grup şeklinde yapılan  YDS ders programlarında, gruplarda yer alan adayların seviyelerinin aynı yada mümkün olduğunca denk seviyelerden oluşması çok önemlidir. Ayrıca, İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde grubu meydana getiren aday sayısının 4 kişi ile sınırlandırılması, adaylara İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde derslerin işlenişi sırasında daha rahat soru sorabilme kolaylığı sağlar.

PROFICIENCY  DERSLERİ 


PROFICIENCY –  ( Bireysel – Özel   Dersler ) :
Türkiye de her üniversite hazırlık sınıflarının bitiminde Proficiency ( Yeterlik ) ( Hazırlık Atlama) sınavı denilen akademik bir seviyede sınav yapar. Bu yapılan sınavlar her üniversitede bir birinden farklıdır.  Bu akademik seviyedeki sınavlar , İngilizce dersleri Beşiktaş temel birimlerinde olan İngilizce dersleri Beşiktaş departmanındaki İngilizce dersleri Beşiktaş seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri Beşiktaş öğretilerinde hazırlık sınıfı okumak istemeyen öğrencilere de Muafiyet sınavı adı altında uygulanır.