İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformunda sıfırdan başlayarak YDS.

İngilizce Dersleri Beylikdüzü Programı

İngilizce Dersleri Beylikdüzü Programı İçeriği

1 – İngilizce Dersleri Beylikdüzü ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri Beylikdüzü ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformunda sıfırdan başlayarak YDS , IELTS , LYS 5 , PROFICIENCY, YÖKDİL, TIPDİL, HAZIRLIK ATLAMA  gibi akademik sınavlara hazırlığa kadar Özel İngilizce dersleri  Beylikdüzü programları özel ders olarak yada grup şeklinde  İngilizce Dersleri Beylikdüzü merkezimizde verilir. Her tür  Genelde İngilizce dersleri Beylikdüzü  programı 2 şekilde uygulanır.

1 – İNGİLİZCE DERSLERİ BEYLİKDÜZÜ ( BİREBİR ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ ) :

İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim platformunda bireysel olarak organize edilen özel İngilizce dersleri Beylikdüzü kapsamında, hiç  bilmeyenlere yada akademik İngilizce sınavlara girmek için Bireysel İngilizce Dersleri Beylikdüzü programlarında hazırlanmak isteyenlere onları istedikleri el amaca ulaştıracak ve ulaşmak istedikleri zirveye taşıyacak bilgi, teknik ve yöntemlerle İngilizce dersleri Beylikdüzünde donatılmış, öğrencide İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformunda olumlu sinerji yaratarak onu daha çok ve sıkı çalışmaya teşvik eden, sınava ait tüm soruların çözüm tekniklerini ve taktiklerini içeren İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformundaki  birebir özel Birebir İngilizce  dersleri Beylikdüzü programına katıldıklarında İngilizce derslerinin işleneceği  saatleri İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformunda belirleme hakkı verilir. Bundan amaç Kişiye Özeİngilizce  dersleri Beylikdüzü programına katılarak İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezimizde İngilizce dersi alacak olan aday öğrencinin ihtiyacı olan  eğitimi İngilizce dersleri Beylikdüzü programlarıyla  almasını sağlamaktır.

2 – İNGİLİZCE DERSLERİ BEYLİKDÜZÜ ( 4 KİŞİDEN OLUŞTURULAN  GRUPLARLA İNGİLİZCE DERSLERİ ) :

 Toplu İngilizce dersleri Beylikdüzü forumlarında oluşan sorunlar ve iyi sonuçların alınamaması nedeni ile kalabalık gruplarla yapılan derslere olan isteğin azalması sonucunda yinede toplu derslere ama sayıca az olan küçük gruplara özgü hazırlanmış öğrenciye İngilizce dersleri Beylikdüzü  ile ilgili seminerlerde, içeriği ile öğrenci dostu, çok farklı uygulanan öğretim yöntemleri ile bireysel etkili, özellikleri ve taşıdığı nitelikleri ile İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformunda öğrenciyi ciddiyete davet eden, mutlak öğretici  TOPLU İngilizce dersleri Beylikdüzü programları  ile destekli düzenlemeler hazırlandı. İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezimizde yapılan seviye sınavı ile belirlenen seviyeleri denk veya mümkün olduğu kadar bir birine yakın aday öğrencilerden İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformundaki  b Grup  özel İngilizce  dersleri Beylikdüzü programında 4 kişilik gruplar oluşturuldu  birebir özel İngilizce  ders nitelik ve özelliklerinde İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitimi alınabilir şekle sokuldu.

İNGİLİZCE DERSLERİNDE NEDEN BİZ 

  • İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitimleri kapsamında tertiplenen İngilizce dersleri Beylikdüzü programlarında  dilin  hangi dalında olursa olsun İngilizce eğitim alan öğrencilere, İngilizce dersleri Beylikdüzü programlarında ders veren eğitimciler konularında uzmanlaşmış  olan  hocalardır.
  • İngilizce dersleri Beylikdüzü için yapılan çalışmalarda faaliyet gösteren İngilizce dersleri Beylikdüzü  programlarına katılan ve İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformunda ders alan aday öğrencilere yüklediği sorumlulukla onları inciten, üzen ve rahatsız eden ”  SENET ” İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim merkezinde tesis edilen İngilizce dersleri Beylikdüzü platformunda yapılmaz. İngilizce dersleri Beylikdüzü programlarında ödemeler karşılıklı anlaşma ile bir takvime bağlanır ve  öğrenci o takvime uygun bir biçimde İngilizce dersleri Beylikdüzü eğitim platformunda bireysel olarak organize edilen özel İngilizce dersleri Beylikdüzü kapsamında,ödemelerini yapar.