İngilizce Dersleri IELTS Nedir hakkında genel bilgi

İngilizce Dersleri IELTS Nedir Konusu Hakkında

İngilizce Dersleri IELTS Nedir Konusunda Bilgi

1- İngilizce Dersleri IELTS Nedir ( Birebir Özel İngilizce Dersleri IELTS )
2 – İngilizce Dersleri IELTS Nedir ( 4 Öğrenci ile İngilizce Dersleri IELTS )

IELTS Dinleme:

IELTS dinleme testi yaklaşık 30 dakika sürecek ve cevaplarınızı cevap sayfasına aktarmak için fazladan 10 dakikanız olacak. Dinleme testi hem IELTS Academic hem de IELTS General Training modüllerinde aynıdır.

Dört metni, monologları ve konuşmaları  anadilde dinleyecek ve cevaplarını  soruya yazacaksınız. Bunlar, ana fikirleri ve ayrıntılı gerçek bilgileri anlama yeteneğini, konuşmacıların görüş ve tutumlarını anlama yeteneğini, söylenenlerin amacını anlama yeteneğini ve fikirlerin gelişimini takip etme yeteneğini test eden soruları içerir. Çeşitli sesler ve anadili konuşan aksanlar kullanılır ve her bölümü yalnızca bir kez duyarsınız.

IELTS Okuma :

IELTS okuma testi  60 dakika sürer. 40 sorudan oluşmaktadır.Çeşitli okuma becerilerini test etmek için çeşitli soru tipleri kullanılmaktadır. Bunlar, öz için okuma, ana fikirleri okuma, ayrıntı için okuma, gözden geçirme, mantıksal argümanı anlama, yazarların görüşlerini, tutumlarını ve amaçlarını tanımayı içerir.

IELTS Akademik Okuma:

IELTS okuma testinde metinler orijinaldir ve kitaplar, dergiler ve gazetelerden alınmıştır. Bunlar uzman olmayan bir kitle için seçildi, ancak lisans veya lisansüstü derslere giren veya profesyonel kayıt isteyen herkes için tanınabilir.

IELTS Yazma Sınavı:

IELTS Akademik Yazma Sınavı iki görev içerir. Konular IELTS İngilizce dersleri alan veya profesyonel kayıt isteyen herkes için uygundur.

Görev 1: Bir grafik, tablo, grafik veya şema sunulacak ve bilgileri kendi kelimelerinizle tanımlamanız, özetlemeniz veya açıklamanız istenecektir. Verileri tanımlamanız ve açıklamanız, bir sürecin aşamalarını, bir şeyin nasıl çalıştığını veya bir nesne veya olayı tanımlamanız istenebilir.

Görev 2: Bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir deneme yazmanız istenecektir. * Her iki göreve de yanıtlar resmi olmalıdır.

IELTS Konuşma :

IELTS Konuşma testi, yaklaşık 11 ila 14 dakika sürecek bir yüz yüze görüşmedir. Test, konuşma İngilizcesi kullanımınızı değerlendirmek için tasarlanmıştır. Her test kaydedilir.

Konuşma testi üç bölümden oluşur:

Görev 1: Kendinizle ilgili genel soruları ve eviniz, aileniz, işiniz, çalışmalarınız ve ilgi alanlarınız gibi bir dizi tanıdık konuya cevap vermeniz istenecektir. Bu bölüm 4-5 dakikadır.

Görev 2: Size bir kart verilecek ve belirli bir konu hakkında konuşmanız istenecektir. İki dakikalık konuşmadan önce hazırlanmanız için bir dakikanız olacak. Hoca daha sonra testin bu kısmını bitirmek için aynı konuda bir, iki soru sorar.

Görev 3: Bölüm 2’deki konu ile ilgili başka sorular sorulacaktır. Bu sorular size daha soyut konuları ve fikirleri tartışma fırsatı verir. Bu bölüm dört veya beş dakikadır.