İNGİLİZCE DERSLERİ
Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds, Programları

İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds, Programlarının İçeriği

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

 

GENEL İNGİLİZCE DERSLERİ

 

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ) :

İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds eğitim birimlerimizdeki İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel  ders programı, derslere iştirak eden öğrencilere teke tek uygulanır. İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds programlarında öğrenciye verilen İngilizce Derslerinin   sayısının kaç olacağı  katılımcının  düzeyine vede  hangi seviyeye gelmek isteğine bağlı olarak İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds eğitim birimlerimizdeki İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel  ders programında belirlenir.

2 – İngilizce Dersleri ( 4 kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri ) :

İngilizce Dersleri merkezinde İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds eğitim birimlerimizdeki İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel  ders programında  4 kişilik gruplar halinde  gerçekleştirilen İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi ders programlarının uygulama kısmında gruba katılan öğrenci sayısı 4 kişiyle kısıtlanarak grup dersleri İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds programının özel ders havasına sokulması amaçlanır. Ayrıca İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds eğitim merkezindeki grup İngilizce Dersleri uygulamalarında grubu oluşturan öğrencilerin  aynı düzeyde olmasına özen gösterilerek İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds derslerinin daha anlaşılabilir olması, hızlanması ve etkili olması sağlanır.

NEDEN BİZ

İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds birimlerindeki İngilizce ders programlarının gerçekleştirilmesinde görev yapan bütün hocalar mesleğinin uzmanı ve  öğretmeyi bilen ve seven hocalardan oluşur. 
B.
Ülkemizdeki ders uygulamaları daha çok gramer ağırlıklı bir eğitim yöntemi olmasına karşın İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds panellerinde düzenlenen İngilizce ders programlarının işlenmesinde gramer yanında İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds eğitim birimlerimizdeki İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel  ders programın da derslere katılan öğrencilere vocabulary ( kelime dağarcığı ) sorununu  çözücü özel çalışmalar  yapılır.

C. İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel İngilizce Dersleri programının olmadığı  günlerde ve saatlerde kelime testleri yapılır, dersler aksatılmadan bu yöntemle öğrenciler kelime konusunda takip edilir ve İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds eğitim birimlerimizdeki İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel  ders programında bu durum onları İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds eğitim birimlerimizdeki İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel  ders programında kelime dağarcığını geliştirici çalışmalar yapmaya  mecbur eder.
D.Kelime geliştirici eğitici çalışmalar konusunda öğrencilere İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds gibi özel İngilizce Dersleri programlarında kelime listeleri ve  listelerdeki kelimelerin zihinde kalmasını ve özümsenmesini  İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds programlarında temin eden özel kelime teknikleri ve alıştırmalar verilir.

 

IELTS

Ielts dersleri Ielts General Training ( gt ) yada Ielts Academic dersleri yada özel ders  şeklinde , her iki ielts sınavı hazırlıkları içinde uygulanır. Ielts  dersleri özel olarak gerçekleştirildiği gibi 4 kişilik gruplar biçiminde de ielts  dersleri uygulamaları vardır..
Ielts  ders programlarında ielts adaylarına ielts sınavının writing ( yazma ) kısmında yer alan essay yazılışları kalıplar Halinde, reading (okuma ) kısmında  bulunan okuma parçalarında neler yapılması gerektiği, hangi soruya nasıl cevap verileceği, soruların cinsine göre okuma parçalarında ve paragraflarda nerelere bakılarak yanıtın bulunacağı, listening kısmında dinleme anında kaseti dinlerken özel olarak dinlenilmesi ve önemsenmesi gereken yerlerin nereleri olacağı öğretilir.

 

KPDS

Kpds İngilizce dersleri uygulamaları iki şekilde yapılır.

a. Özel Kpds  Dersleri : Kpds adaylarına dersler birebir uygulanır ve uygulanan ders sayısı kpds öğrencisinin İngilizce düzeyine yada kpds sınavında almak istediği nota göre belirlenir.
4 kişi – Grup Kpds Dersleri : Grup şeklinde gerçekleştirilen kpds dersleri kpds öğrencilerinin  düzeylerine göre :
a. Seviyesi orta derece ve orta derecenin üzerinde olanlara 60 ders
b. Seviyesi orta derecenin altında bulunanlara 80 ders olan kpds ders programları uygulanır.

 

 

PROFICIENCY
Proficiency İngilizce dersleri :
Ülkemizde her üniversitenin kendi yapısına ve karektaristiklerine göre uyguladığı  proficiency sınavı için ; her üniversitenin yaptığı sınavların özelliklerine göre proficiency İngilizce dersleri programlarımız vardır. Proficiency ingilizce dersleri programlarının uygulamalarında proficiency sınavı adayına güçlü bir gramer yapısı  oluşturulur ve bu güçlü gramer yapısına bağlı olarak  sınavın essay yazım bölümünde bulunan  yazımlarda  hangi yapıda cümlelerin kullanılması gerektiği ve essay yazımında hazırlanmış kalıplar öğretilir.

 

LYS 5Lys 5 İngilizce dersleri uygulamalarında lys 5 sınavına girecek olan öğrencilere lys 5 sınavında bulunan soruların hangi yolla  çözüleceği ; yani lys 5 sınav teknikleri ve lys 5 sınav taktikleri öğretilerek öğrencilerin üniversiteye başlamalarında en büyük önemi taşıyan İngilizce sorularının halledilmesinde net soru çözüm oranı % 40 – 50 oranında geliştirilir.TOEFLToefl İngilizce dersleri programlarının gerçekleştirilmesinde , toefl adayının istekleri doğrultusunda toefl pbt yada toefl ibt İngilizce dersleri uygulanır. Gerek toefl pbt gerekse toefl ibt dersleri programlarında toefl adayına uygulanacak programda yer alan toefl derslerinin sayısı , toefl adayının İngilizce seviyesine bağlıdır. Toefl İngilizce dersleri istenildiğinde birebir toefl programı olarak gerçekleştirilir.