İngilizce Dersleri Konseyi Programları

İngilizce Dersleri Konseyi Programlarının İçeriği…

1 – İngilizce Dersleri Konseyi ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri Konseyi  ( 4 Öğrenci ile İngilizce Dersleri )…

1 – İngilizce Dersleri Konseyi… ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ): İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde .hazırlanan İngilizce dersleri konseyi programları aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyinin özel panellerinde öğrenciler, İngilizcesi sıfır olan ve daha önce hiç İngilizce dersi almamış öğrencilerden başlayarak, belli bir düzeyde İngilizce seviyesi olan ama seviyesini yükseltmek isteyenlerle YDS, IELTS, YKS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PTOFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI gibi akademik seviyedeki İngilizce sınavlarına birebir olarak İngilizce dersleri konseyi programları ile özel bir şekilde hazırlanır.

İngilizce dersleri konseyinin kararı sonucunda oluşturulan İngilizce dersleri konseyi temel birimlerinde organize edilerek düzenlenen İngilizce dersleri konseyi programları aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyinin özel öğretilerinde öğrencilere hazırlanan birebir  İngilizce dersleri konsey programları tüm ayrıntı incelik ve özellikleri ile uygulanır ve bu İngilizce dersleri konseyinin uygulamaları sona erdiğinde öğrenci hazırlanmak istediği İngilizce branşında her açıdan tam olarak hazır hale gelir.

2 – İngilizce Dersleri Konseyi ( 4 Öğrenci ile İngilizce Dersleri ):  İngilizce dersleri konseyinin hazırladığı  İngilizce Dersleri Konseyi eğitim merkezlerinde düzenlenen İngilizce dersleri konseyi  öğretileri ile uygulanan İngilizce dersleri konseyinin özel seminerlerinde öğrenciler,  İngilizcesi sıfır olan ve daha önce hiç İngilizce dersi almamış öğrencilerden başlayarak, belli bir düzeyde İngilizce seviyesi olan ama seviyesini yükseltmek isteyenlerle YDS, IELTS, YKS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PTOFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI gibi akademik seviyedeki İngilizce sınavlarına İngilizce dersleri konseyi merkez ofisinde hazırlanan  İngilizce dersleri konseyi programları ile  4 öğrenciden oluşturulan aynı seviyedeki homojen gruplar özel bir şekilde hazırlanır.

İngilizce dersleri konseyi  kurul kararı ile 4 öğrenciden oluşan gruplara ders vermek amacı ile tesis edilen  İngilizce dersleri konseyinin bulunduğu departmanlardaki İngilizce dersleri konseyinin düzenlediği seminerler aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyi etkinliklerinde öğrenciler, toplu ders almalarına rağmen sanki birebir özel ders alırmış gibi eğitim alırlar. İngilizce dersleri konseyi programların uygulama aşamasında her öğrenci sınav öncesi yaptığı hazırlık çalışmaları boyunca kendisine gerekli olan her tür bilgiyi uygulanan İngilizce dersleri konseyinin programları içinde bulur.

İngilizce dersleri konseyinin bağlayıcı kararı ile 4 öğrenciden kurulan gruplara İngilizce dersleri konseyi programlarının en etkili yanları ile uygulanması için  İngilizce dersleri konseyinin bulunduğu  temel birimlerimizdeki İngilizce dersleri konseyinin tertip ettiği panellerde, öğrencilere sadece İngilizce bilgisi verilmez. İngilizce eğitimde en önemli unsurlardan  biri olan kelimeler konusunda da  İngilizce dersleri konseyinde destek verilir.