İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde hazırlanan İngilizce dersleri konseyi programları.

İNGİLİZCE DERSLERİ KONSEYİ  PROGRAMLARI

İngilizce Dersleri Konseyi Programlarının İçeriği…

1 – İngilizce Dersleri Konseyi ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri Konseyi  ( 4 Öğrenci ile İngilizce Dersleri )…

1 – İngilizce Dersleri Konseyi… ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ): 

İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde hazırlanan İngilizce  programları aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyinin özel panellerinde öğrenciler, İngilizcesi sıfır olan ve daha önce hiç İngilizce dersi almamış öğrencilerden başlayarak, İngilizce dersi Konseyinde belli bir düzeyde İngilizce seviyesi olan ama seviyesini İngilizce ders konseyinde yükseltmek isteyenlerle YDS, IELTS, YKS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PTOFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI gibi akademik seviyedeki İngilizce sınavlarına birebir olarak İngilizce dersleri konseyi programları ile İngilizce eğitim konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce eğitim konseyi merkezlerinde hazırlanan İngilizce öğrenim konseyi programlarında   özel bir şekilde hazırlanır.

İngilizce hazırlık konseyinin kararı sonucunda oluşturulan İngilizce dersleri konseyi temel birimlerinde organize edilerek düzenlenen İngilizce  konseyi programları aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyinin özel öğretilerinde İngilizce konseyinde öğrencilere hazırlanan birebir  İngilizce dersleri konsey programları tüm ayrıntı incelik ve özellikleri ile İngilizce ders Konseyinde uygulanır ve bu İngilizce dersleri konseyinin uygulamaları sona erdiğinde öğrenci hazırlanmak istediği İngilizce branşında her açıdan İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde .hazırlanan İngilizce hazırlık konseyi programları aracılığı ile tam olarak hazır hale gelir.

2 – İngilizce Dersleri Konseyi ( 4 Öğrenci ile İngilizce Dersleri ): 

 İngilizce IELTS konseyinin hazırladığı  İngilizce YDS Konseyi eğitim merkezlerinde düzenlenen İngilizce dersleri konseyi  öğretileri ile uygulanan İngilizce TOEFL konseyinin özel seminerlerinde öğrenciler,  İngilizcesi sıfır olan ve daha önce hiç İngilizce dersi almamış öğrencilerden başlayarak, belli bir düzeyde İngilizce seviyesi olan ama seviyesini yükseltmek isteyenlerle YDS, IELTS, YKS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PTOFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI gibi akademik seviyedeki İngilizce sınavlarına İngilizce dersleri konseyi merkez ofisinde hazırlanan  İngilizce E YDS  konseyi programları ile  4 öğrenciden oluşturulan aynı seviyedeki homojen gruplar İngilizce YÖKDİL konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde hazırlanan İngilizce Hazırlık konseyi programları ile özel bir şekilde hazırlanır.

İngilizce dersleri konseyi  kurul kararı ile 4 öğrenciden oluşan gruplara ders vermek amacı ile tesis edilen  İngilizce dersleri konseyinin bulunduğu departmanlardaki İngilizce dersleri konseyinin düzenlediği seminerler aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyi etkinliklerinde öğrenciler, İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde hazırlanan İngilizce dersleri konseyi programları aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyinin özel panellerinde toplu ders almalarına rağmen İngilizce dersleri konseyinde sanki birebir özel ders alırmış gibi eğitim alırlar. İngilizce dersleri konseyi programlarının uygulama aşamasında her öğrenci sınav öncesi yaptığı hazırlık çalışmaları boyunca kendisine gerekli olan her tür bilgiyi İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde hazırlanan İngilizce dersleri konseyi programları aracılığı ile uygulanan İngilizce dersleri konseyinin programları içinde bulur.

İngilizce dersleri konseyinin bağlayıcı kararı ile 4 öğrenciden kurulan gruplara İngilizce dersleri konseyi programlarının en etkili yanları ile uygulanması için  İngilizce ders konseyinin bulunduğu  temel birimlerimizdeki İngilizce YKS DİL konseyinin tertip ettiği İngilizce panellerde, öğrencilere sadece İngilizce bilgisi verilmez. İngilizce eğitimde en önemli unsurlardan  biri olan kelimeler konusunda da İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan ve  İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde hazırlanan İngilizce dersleri konseyi programları ile DENİZLİ İngilizce dersleri konseyinde destek verilir.