İNGİLİZCE DERSLERİ ( Konuşma Ağırlıklı ) OLARAK

KONUŞMA AĞIRLIKLI İNGİLİZCE

1 –  İngilizce Dersleri ( Konuşma Ağırlıklı ) ( Bireysel – Özel İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( Konuşma Ağırlıklı ) ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

1 –  İngilizce Dersleri ( Konuşma Ağırlıklı ) ( Bireysel – Özel İngilizce Dersleri ) :

Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarına katılanlara, İngilizcesi sıfırsa yani hiç  bilmiyorsa, Konuşma ağırlıklı İngilizce derste Beginner denilen en alt seviyeden derslere başlanır. Belli bir seviyede olanlara,Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarında  İngilizce seviye tespit sınavı yapılarak seviyesi belirlenir ve Konuşma ağırlıklı İngilizce dersinde bulunduğu seviyeden başlanarak Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarında daha yukarı  seviyelere taşınır. Konuşma ağırlıklı İngilizce ders ile Bireysel olarak özel İngilizce dersi alan öğrenciler, Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarında Konuşma ağırlıklı İngilizce derslerinin yapılacağı  saatleri Konuşma ağırlıklı İngilizce dersinde istedikleri gibi tayin edebilirler. Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarına katılma konusunda  bireysel İngilizce dersi alan öğrencilere öncelik tanınır.

2 –  İngilizce Dersleri ( Konuşma Ağırlıklı ) ( 4 Kişi ile Yapılan grup İngilizce Dersleri ) :

Konuşma ağırlıklı İngilizce dersleri seminerleri içeriğinde yer verilen ve grup şeklinde uygulanan Konuşma ağırlıklı İngilizce ders  programlarına Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde katılanlar, eğer hiç  bilmeyenlerden oluşuyorsa, Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarında direk grup Konuşma ağırlıklı İngilizce dersi başlar. Seviyesi olanlara Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarında seviye sınavı yapılarak, seviyeler belirlenir ve Konuşma ağırlıklı İngilizce dersinde aynı  sevide olan öğrencilerden Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarında oluşturulan gruplara  Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programları uygulanır.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 İngilizce dersleri faaliyetleri bünyesinde uygulanan Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce dersleri programlarında görev alan ve  eğitim veren öğretmenler, Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen ve Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde ki Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programlarında konularında yılların deneyimine sahip, her şeyden önemlisi İngilizce öğretmeyi bilen uzman hocalardır.
♠ İngilizce dersleri etkinlikleri kapsamında organize edilmekte olan Konuşma ağırlıklı İngilizce derslerine ve hale süren Konuşma ağırlıklı İngilizce dersleri programlarında, listening ( dinleme ) bölümleri de yer alır. Konuşma ağırlıklı İngilizce ders eğitim merkezimizde organize edilen Konuşma ağırlıklı İngilizce ders verilen özel bölümlerimizde Konuşma ağırlıklı İngilizce ders programları İLE Bu şekilde Konuşma ağırlıklı İngilizce dersleri  alan öğrenciye anadili İngilizce olan bir native speaker ile konuştuğunda , onun söylediklerini anlayabilmesi için avantaj sağlanır.