İngilizce Dersleri Nasıl OlmalıİNGİLİZCE DERSLERİ NASIL OLMALI VE UYGULANMALI

İngilizce Dersleri Nasıl Olmalı Konusunda Bilgi

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )


1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ): İngilizce dersleri alanında  İngilizce dersleri  ünitelerindeki İngilizce dersleri panellerinde düzenlenen ve İngilizce dersleri konusunda verilen eğitimler kapsamındaki  İngilizce dersleri platformunda, birebir özel İngilizce dersleri almak isteyen öğrencilere, günümüz dünyasında tüm dünya ülkelerinde kullanılan en etkin yöntemlerle verilen İngilizce dersleri metotlarını kullanan, içeriğinde bir öğrencinin İngilizce öğrenebilmesi için tüm özellikleri taşıyan,  İngilizce öğretmeyi çok iyi bilen akademik kariyerli eğitmenlerin gözetiminde İngilizce dersleri panellerinde uygulanan İngilizce dersleri programları aracılığı ile İngilizce öğretilir.

2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri ):   İngilizce dersleri hususunda İngilizce dersleri birimlerinde düzenlenen ve  İngilizce dersleri  hususunda verilen öğretilerde kullanılan İngilizce dersleri kampüslerindeki toplu uygulanan İngilizce dersleri programlarında, 4 kişiden oluşturulan gruplara katılarak İngilizce dersleri almak isteyen öğrencilere toplu ders almalarına rağmen onlarda birebir özel İngilizce dersi alırmış duygusu yaratan, öğrencilere birebir ulaşabilen, her açıdan zengin içeriği ile İngilizce öğrenme çabası içinde bulunan öğrencilere gerekli tüm bilgileri vererek onların bu çabasına katkı sağlayan, İngilizce dersleri programları ile eğitim verilir.

DEVLET OKULLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİ: Devlet okullarında İngilizce dersleri nasıl olmalı, sorusunun yanıtı İngilizce dersleri devletin okullara vermiş olduğu müfredata göre düzenlenir. İngilizce dersleri ile ilgili müfredat hazırlanırken elbette devletin olanakları göz önünde bulundurularak dersler düzenlenir. İngilizce müfredatın düzenleme aşamasında fiziki kurallara ve bütçe de düşünülerek ve okullarda İngilizce dil dersi açığı göz önüne alınarak düzenleme yapılır ama bu yapılan düzenleme ve müfredat ideal bir düzenleme midir ? 

KURSLARDA İNGİLİZCE DERSLERİ: Kurslarda İngilizce dersleri, genelde Cumartesi ve Pazar günü, 2 şer dersten haftada 6 ders olarak verilir. Yeterli olup olmadığı tüm toplum tarafından bilinene bir gerçektir. Şimdiye kadar kurslara giderek İngilizce öğrenen hiç kimse rast gelinmediğine göre bunun anlamı verilen  İngilizce derslerinin sayısının yeterli olmadığı açıkça bellidir. Sadece sayı yetersizliği, İngilizce derslerinin kalitesini bozmaz. Kursların verdikleri İngilizce derslerde kalite ve kantite de yetersizdir. Sınıflar ticari amaçla kalabalık tutulur.

ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ: İngilizce eğitiminde daha iyi ve olumlu sonuçların alınması daha çok birebir verilen İngilizce özel ders yöntemi ile gerçekleşir. Elbette bu sistemde iyi sonuçların alınması için, dersleri veren öğretmenin bu işi iyi bilmesi gereklidir. Bu işi iyi bilmek demek, dil  öğretebilmek anlamındadır. Çünkü, İngilizce  bilmekle bilinen dili başka birine aktarmak ve öğretmek çok farklı şeylerdir.