İNGİLİZCE DERSLERİ ÖĞRETMENİ HAKKINDA

İNGİLİZCE DERSLERİ ÖĞRETMENİ HAKKINDA BİLGİ

1 – İngilizce Dersleri Öğretmeni ( Birebir Özel İngilizce Dersleri  )
2 – İngilizce Dersleri  Öğretmeni ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri  )

1 – İNGİLİZCE DERSLERİ ÖĞRETMENİ ( BİREBİR  ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ  ) : İngilizce dersleri öğretmeni tarafından ders verdiği mekanda kurulan  İngilizce dersleri öğretmeninin ana birimlerinde; İngilizce dersleri öğretmeni tarafından kullanılan İngilizce dersleri platformunda, birebir organize edilen  özel İngilizce dersleri kapsamında çoğu kez bir an önce bir sınava hazırlanmak ve hemen kısa bir zaman dilimi içinde olumlu sonuç almak amacı ve hedefi güdenlerin baş vurduğu bir yöntem olan  İngilizce ders öğretmeninden özel dersler alma; İngilizce ders öğretmeninin hazırladığı bir amaca ulaşmak için İngilizce dersi almak isteyen öğrenciye içeriğinde mevcut olan bütün bilgi,  kelime haznesini geliştirici özel çalışmalar gibi büyük bir özenle ve dikkatle hazırlanmış ve öğrencilerin yararına olan İngilizce ders öğretmeninden bilgiler verilir.

2 – İNGİLİZCE DERSLERİ ÖĞRETMENİ ( 4 KİŞİDEN OLUŞTURULAN GRUPLARLA İNGİLİZCE DERSLERİ  ): İngilizce dersleri öğretmeninin özel seminerlerinde düzenlenen İngilizce dersleri öğretmeni seanslarında ve İngilizce dersleri öğretmeninin bizzat kendisi tarafından hazırlanmış İngilizce dersleri departmanlarında,toplu olarak uygulanan   İngilizce dersleri kapsamında İngilizce dersleri öğretmeninin oluşturduğu etkinliklerde, çağdaş dünyanın öğretimde yaptığı tüm atılımlar incelenerek en son öğretim tekniklerinin yer aldığı, İngilizce öğretiminde en üst seviyelere tırmanmış sistemlerin bulunduğu, İngilizce öğretiminde öğrencinin neye gereksinimi olduğu düşünülerek onun tüm isteklerini karşılayabilecek küçük gruplar için özel düzenlenmiş temel bilgilerin içinde bulunduğu  İngilizce dersleri öğretmeninin  ders almak isteyen öğrenciye uygun bir şekilde hazırladığı programların uygulandığı, İngilizce dersleri öğretmeninden ders almak isteyen öğrencilerin içinde özel İngilizce ders almak istemeyen ve bundan kaçınan daha çok toplu gruplar içinde yer alarak istedikleri hedefe ulaşmak isteyenler için onları rahat ettirecek ve İngilizce ders öğretmeninden huzurlu bir biçimde ders almalarını sağlayacak, 4 öğrenciden adeta küçük bir sınıf görüntüsü taşıyan gruplar  İngilizce dersleri öğretmeni  gözetiminde oluşturulur.

BİZİ SEÇME NEDENİ

  • İngilizce dersleri eğitim çalışmalarında içeriği özel olarak İngilizce dersleri öğretmeni tarafından düzenlenen  İngilizce dersleri sürecinde, hangi bölüm için  İngilizce ders alınırsa alınsın, dersi  veren  İngilizce dersleri öğretmeni  kesinlikle ders verdikleri konuda uzmanlaşmış gerçekten o dersin uzmanıdır.
  • İngilizce dersleri öğretmeninin kendi eğitim platformunda tertiplenen İngilizce derslerinin içeriğinde,  her dalda ki  programda yer alan aday öğrencilere, diğer kurumlarda olduğu gibi onları kuruma bağlayan ve ayrılmalarına yasal bir engel oluşturan ”  SENET ”  denilen resmi evrak uygulaması yoktur.