İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz kalıyor, şeklindeki bir soruya açıklama getirebilmek için İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz.

İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz Kalıyor

İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz Konusu

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz kalıyor, şeklindeki bir soruya açıklama getirebilmek için İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz hakkında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz kalıyor sonuçlarına bir göz atmakta yarar var :

 

a. İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz şeklinde yapılan araştırmalara  dayanarak söylenebilir ki

  İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz için yapılan İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz kalıyor, şeklindeki bir soruya açıklama getirebilmek için gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan elde edilen İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz kalıyor konusundaki yapılan gözlemlerin sonuçlarına göre  öğretmenlerin %80’inden fazlası İngilizce  öğretmeni olarak gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde  mesleki yeterliliğe ve İngilizce  dil yeterliliğine sahiptir ama öğretme yeteneği ve bilgisinden yoksundur. Ancak, İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz konusunda gözlem yapılan tüm okullarda İngilizcenin bir iletişim dili olarak değil, herhangi (tarih, coğrafya gibi) bir ders olarak öğretildiği belirlenmiştir. Bu bilgisiz yaklaşımlı ezberci tutum, İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz konusundaki bu rapor çerçevesinde, Türk öğrencilerin yaklaşık 1000 saatten fazla sınıf içi İngilizce dersi almalarına karşın liseden mezun olurken İngilizce’’yi konuşup anlamakta başarısız olmalarına sebep olan   İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz sorusunun beş temel unsurundan birincisi olarak tanımlanmıştır. Lise sona ermeden İngilizce’’yi öğrenmede başarısız olmak öğrencilerin yüksek öğrenimdeki İngilizce performanslarını da etkilemekte ve öğretim dilinin İngilizce olduğu yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim maliyetini ve öğrenim kalitesini de negatif olarak etkilemektedir.

 

b. İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz kalıyor konusunda yapılan ve  gözlemlenen tüm sınıflarda

, öğrencilerin İngilizce olarak iletişim kurmayı ve dili kullanmayı öğrenemedikleri tespit edilmiştir. Mevcut öğretmen odaklı sınıf uygulamalarının aksine öğrencilerin öğretmenlerin sorularına (ders kitabı tipinde, sadece bir tek “doğru” cevabı olan sorular) nasıl cevap vereceklerine , bir ders kitabındaki yazılı alıştırmaları nasıl tamamlayacaklarına ve gramer tabanlı bir İngilizce sınavı nasıl geçeceklerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla, doğru/yanlış cevap seçeneklerinin olduğu gramer tabanlı sınavlar/gramer testleri, 4. sınıftan itibaren öğretim ve öğrenim sürecini yönlendirmektedir. Bu tür sınıf içi uygulamalar, bütün İngilizce Derslerinde hakim vaziyette olup, öğrencilerin İngilizce konuşup anlamada başarısız olmalarının  ikinci sebebi olarak ortaya çıkmakta ve İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz sorusunun da cevabı olmaktadır.

 

c. İngilizce Dersleri Okullarda Neden Yetersiz konusunda gözlemlenen sınıfların tümüne yakını

İngilizce öğrencilerinin ikişer kişilik sıralarda oturduğu bir düzen içerisindedir. Ancak, öğretmenler bu oturma düzenini öğrencileri günlük sınıf içi faaliyetler kapsamında bağımsız, iletişim kurmaya yönelik İngilizce uygulamaları yapmaları amacıyla çiftler ya da gruplar halinde ayırmak için kullanmakta yetersiz kalmaktadırlar . Bu yetersizlik Türk öğrencilerin İngilizce‘yi konuşup anlamada başarısız olmalarına sebep olan üçüncü faktör olarak tanımlanmıştır.