İngilizce Dersleri Sarayı gibi programlarla artık İngilizce öğrenmek kolay.

İNGİLİZCE  DERSLERİ SARAYI PROGRAMLARI

İNGİLİZCE DERSLERİ SARAYI PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ

1 – İngilizce Dersleri Sarayı ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri Sarayı ( 4 Öğrenciden Kurulan Gruplarla Toplu  İngilizce Dersleri )

İngilizce  dersleri sarayı ismini taşıyan merkezimizdeki İngilizce  dersleri sarayı adı verilen bölümlerde yapılan araştırmalarda görülüyor ki İngilizce öğrenmek uzun senelerden  beri Türkiye’de  bir problem olarak yaşamaya ve bir çok çocukları okullarda kolejlerde yada üniversitelerde okuyan aile büyüklerini rahatsız etmeye devam ediyor. İngilizce dersleri programlarının okullarda yada kurslarda yada özel ders veren hocalar aracılığı ile  daha verimli bir hale getirilmesi için İngilizce  dersleri sarayı isimli merkezdeki İngilizce dersleri sarayı isimli programa benzer özel bir yöntem ve sistem gerekiyor.Bunu devlet yapabilir  ama  İngilizce dersleri sarayı gibi öğretileri başarı ile tatbik eden ve içine kendi tecrübelerini de  ekleyerek   iyi sonuçlar alan kurum ve bireyleri de katmalı ve de İngilizce  dersleri sarayı gibi bazı çalışmalar yaparak bunları yetkili kurullarına sunmalıyız galiba. Her ne kadar devletin bu gibi durumlarda bireyleri yada dışarıda ki kurumları  dersler ile ilgili öneri ve tavsiyelerini dikkate alacağı beklenmese de  yapılmalı.   İngilizce  programlarının en iyi uygulanması gereken yerler de devlet okulları olmalı ama devlet okullarının da bu konuda öyle büyük sorunları var ki ortaya konulan yeni fikirlerin ne derecede uygulanabileceği  büyük sorun. İngilizce müfredatının uygulanması gereken şekli yazılı olarak çok güzel de uygulamada aksaklıklar var.   İngilizce   derslerinin okullarda nasıl tatbik edilmesi gerektiğinden daha çok nelerin uygulanması gerektiği konusunda bildiriler var .Yinede yapılması gerekenler arasında ” listening, speaking dersleri ” ile ilgili noksanlar var. Dil  eğitiminde İngilizce dersleri verilirken sadece dil bilgisinin uygulanması ve okullardaki  derslerde işlenmesi, dil dersleri programına sanki sadece  dil bilgisinin öğretildiği bir işlev gibi bakılmasına ve öğrencilerin de bundan etkilenerek İngilizceyi sadece dil bilgisi öğrenilmesi gereken ve öğrenilen bu dil bilgisi bilgileri ile  dilin tüm kullanımlarını öğreten bir şekle sokuyor.Oysa okullarda  İngilizce  müfredatlarında yazılı olan dil  dersleri programları bire bir uygulansa bile tam bir sonuç alınacağından emin olunmaz.

Tüm toplumu bu kadar meşgul eden İngilizce konusuna bir çözüm getirilmemesi çok garip. Oysa , geç kalmadan İngilizce  dersleri sarayı isimli merkezdeki  İngilizce dersleri sarayı tipinde programlar hazırlayarak hemen harekete geçmek ve sorunu bir an önce çözmek gerekir.Çünkü,dünya gittikçe tek bir ülke yada devlet haline dönüştükçe , değişik ülke ve kültürden oluşan insanların bir birleri ile konuşabileceği ortak bir dil gerekiyor ki görünen o ki bu dilde İngilizce.