İngilizce Dersleri Sayfası Hakkında Yazılar

İngilizce Dersleri Sayfasına Giriş

1 – İngilizce Dersleri Sayfası ( Bire bir Özel İngilizce Dersleri )
2- İngilizce Dersleri Sayfası ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplarla İngilizce Dersleri )

1 – İngilizce Dersleri Sayfası ( Bire bir Özel İngilizce Dersleri ) : İngilizce dersleri sayfası isimli birebir özel ders vermek için hazırlanmış İngilizce dersleri sayfası programlarının eşliğinde, İngilizce dersleri sayfasında ders alan öğrenciler sıfırdan istedikleri seviyeye kadar ders alabildikleri gibi IELTS, YDS, TOEFL Ibt gibi akademik düzeydeki sınavlara da hazırlanabilirler.

İngilizce dersleri sayfası isimli programlarla İngilizce dersleri sayfasında birebir özel İngilizce dersleri alan aday öğrencilere İngilizce dersleri sayfası sistemine uygun bir biçimde ve tarzda İngilizce dersleri sayfası programları tüm öğrenciyi bire bir olumlu yönde etkileyen ve etkisini kısa zamanda belli eden özellikleri  ile uygulanır.

2 – İngilizce Dersleri Sayfası ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplarla İngilizce Dersleri ) : İngilizce dersleri sayfası isimli 4 öğrenciden oluşturulan gruplara toplu bir şekilde, birebir özel ders kalitesi ve niteliklerinde ders vermek amacı ve hedefi ile toplu grup dersleri için İngilizce dersleri sayfasında özel yöntem ve sistemlerle hazırlanmış İngilizce dersleri sayfası programlarının  eşliğinde, IELTS, YDS TOEFL Ibt gibi akademik düzeydeki sınavlara da hazırlanabilirler.

İngilizce dersleri sayfası adını verdiğimiz eğitim merkezimizde 4 öğrenciden oluşturulan gruplara da toplu halde İngilizce dersler verilir. Grupları 4 öğrenci ile sınırlamanın amacı, grup sayısını İngilizce dersleri sayfası öğretilerinde en aza indirerek toplu derslerde de özel ders kalitesine ulaşmak içindir.

İngilizce dersleri sayfası isimli eğitim merkezimizde hazırlanan ve organize edilerek  uygulanan İngilizce dersleri sayfası için özel sistem ve yöntemler kullanılır. İngilizce dersleri sayfası için uzman hocalar aracılığı ile uyguladığımız İngilizce dersleri sayfası programları birebir özel   ders almak isteyenler ile toplu halde ders almak isteyenlere farklı  uygulanır.

İngilizce dersleri sayfası programları ayrıca akademik seviyede ders alan ve IELTS, YDS, TOEFL IBT gibi sınavlara hazırlanan öğrencilere, girecekleri sınavın özellikleri beraberinde ayrıca sınav sorularının çözüm teknikleri eğitimini de verir. İngilizce dersleri sayfasının yer aldığı merkez ofislerimizde  İngilizce dersleri sayfasında İngilizce dersleri büyük bir itina ile verilir.

 

 İngilizce dersleri sayfası programlarımız size yardımcı olacaktır:

Fikirlerinizi  farklı durumlarda net ve doğru bir şekilde ifade etmek

Farklı durumlarda ve kayıtlarda ne okuduğunuzu veya duyduğunuzu anlamak.

Bunu yapmanıza yardımcı olmak için, İngilizce dersleri sayfası programlarımız dilin tüm yönlerine odaklanmaktadır:

  • Yapı – farklı yapıların işlevlerine ve bağlamlarına odaklanarak, uygun durumlarda dilbilgisi ve kelime bilgisini doğal olarak kullanmayı öğreneceksiniz
  • Becerilerinizi geliştirmek için çok çeşitli okuma ve dinleme metinleri kullanılır ve yetkinliğinizi ve güveninizi geliştirmek için otantik durumlarda yazıp konuşmak