İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) başlayarak en üst seviyelere kadar İngilizce dersleri

İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) Programı

İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) Programının İçeriği

1 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( Bire bir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( 4 Öğrenciden Oluşturulan Gruplarla Toplu İngilizce Dersleri )

1 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( Bire bir Özel İngilizce Dersleri ): Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda hiç İngilizce bilmeyenlere bire bir özel sıfırdan İngilizce dersleri verilir.

Sıfırdan İngilizce dersleri  gerçekleştirmek amacını güden ve hiç bilmeyenler için  kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli eğitim birimlerimizde  İngilizcesi olmayan  öğrencilere,  sıfırdan İngilizce öğretmek için hazırlanan Sıfırdan İngilizce dersleri  programları, aday öğrencilerin bireysel özel İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  aldıkları göz önüne alınarak tamamen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  alan katılımcıya özgü ve ona özel olarak hazırlanır.

2 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( 4 Öğrenciden Oluşturulan Gruplarla Toplu İngilizce Dersleri ): Sıfırdan İngilizce dersleri gerçekleştirmek hedefi   ile kurumda tesis edilen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli sınıflarımızda  hiç İngilizce bilmeyenlere seviyelerinin olabildiğince bir birine eşit olduğu ve 4 öğrenciden meydana getirilen gruplarda İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  verilir.

Sıfırdan İngilizce dersleri uygulamak  hedefi   ile dershanemizde faaliyete geçirilen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli bölümlerde, 4  öğrenciden kurulan ve  eşit seviyeli öğrencilerin meydana getirdiği gruplara sıfırdan toplu İngilizce dersleri vermek için uygulanan İngilizce öğretim programları, aday öğrencilerin  gruplar şeklinde toplu ders aldıkları bilinerek  özel bir tarzda düzenlenir. İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) programlarının kuruluş ve hazırlanışında kullanılan yöntem ve sistemler nedeni ile öğrenciler kalabalık halde İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  almalarına rağmen kendilerini bireysel özel İngilizce ders alırmış gibi hisseder.  İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) programının nitelik ve özelliğinden kaynaklı bir durumdur.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMENİZ GEREK

Sıfırdan İngilizce dersleri uygulamak  hedefi ile kurumda faaliyete geçirilen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli bölümlerde, gerek bire bir özel gerekse toplu İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  almak isteyen öğrencilere SENET  yapılmaz.

Sıfırdan İngilizce dersleri programına dahil olarak İngilizce öğrenmeye başlayan aday öğrenci, isterse akademik seviyelere kadar yükselebilir ve hatta isterse ( YDS, YÖKDİL, IELTS, PROFICIENCY ) gibi her hangi bir akademik sınava da hazırlanabilir. İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) eğitiminde böyle bir durum ortaya çıkarsa  öğrenciye daha kısa ve kestirme bir yol izleyen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  programı  uygulanır.

Sıfırdan İngilizce dersleri alan ve İngilizce bilgisi yetersiz olan   öğrencilere İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) programlarının uygulanma sürecinde kelimeler konusu üzerinde çok durulur ve  öğrencilerin kelime haznelerinin   yeterli olması için gereken tüm çalışmalar yapılır ve bunu sağlayacak önlemler alınır.

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek ve İngilizce öğretmek amacı  ile yerimizde kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli kampüslerde İngilizceyi sıfırdan öğrenmek isteyenler için en etkin yöntemler kullanılır.