İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) başlayarak en üst seviyelere kadar İngilizce dersleri

İNGİLİZCE DERSLERİ ( Sıfırdan ) PROGRAMI

İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) Programının İçeriği

1 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( Bire bir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( 4 Öğrenciden Oluşturulan Gruplarla Toplu İngilizce Dersleri )

1 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( Bire bir Özel İngilizce Dersleri ):

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda hiç İngilizce bilmeyenlere bire bir özel sıfırdan İngilizce dersleri verilir.

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda Sıfırdan İngilizce dersleri  gerçekleştirmek amacını güden ve hiç bilmeyenler için  kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli eğitim birimlerimizde  İngilizcesi olmayan  öğrencilere,  sıfırdan İngilizce öğretmek için hazırlanan Sıfırdan İngilizce dersleri  programları, aday öğrencilerin bireysel özel İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  aldıkları göz önüne alınarak tamamen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  alan katılımcıya özgü ve Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda ona özel İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) olarak hazırlanır.

2 – İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) ( 4 Öğrenciden Oluşturulan Gruplarla Toplu İngilizce Dersleri ):

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda Sıfırdan İngilizce dersleri gerçekleştirmek hedefi   ile kurumda tesis edilen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli sınıflarımızda  hiç İngilizce bilmeyenlere seviyelerinin olabildiğince bir birine eşit olduğu ve Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda 4 öğrenciden meydana getirilen Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlardaki gruplarda İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  verilir.

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )isimli departmanlarda Sıfırdan İngilizce dersleri uygulamak  hedefi   ile dershanemizde faaliyete geçirilen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli bölümlerde, 4  öğrenciden Sıfırdan İngilizce derslerinde  kurulan ve  eşit seviyeli öğrencilerin meydana getirdiği gruplara sıfırdan toplu İngilizce dersleri vermek için uygulanan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) öğretim programları, aday öğrencilerin  gruplar şeklinde toplu İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) aldıkları bilinerek  özel bir tarzda düzenlenir. İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) programlarının kuruluş ve hazırlanışında kullanılan yöntem ve sistemler nedeni ile Sıfırdan İngilizce derslerinde öğrenciler kalabalık halde İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  almalarına rağmen kendilerini bireysel özel İngilizce ders alırmış gibi hisseder.  İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) programının nitelik ve özelliğinden kaynaklı bir durumdur.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMENİZ GEREK

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  isimli departmanlarda Sıfırdan İngilizce dersleri uygulamak  hedefi ile kurumda faaliyete geçirilen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli bölümlerde, gerek bire bir özel gerekse toplu İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  almak isteyen öğrencilere Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda SENET  yapılmaz.

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlardaki Sıfırdan İngilizce dersleri programına dahil olarak İngilizce öğrenmeye başlayan aday öğrenci, isterse İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) dan akademik seviyelere kadar yükselebilir ve hatta isterse ( YDS, YÖKDİL, IELTS, PROFICIENCY ) gibi her hangi bir akademik sınava da hazırlanabilir. İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) eğitiminde böyle bir durum ortaya çıkarsa  Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli departmanlarda öğrenciye daha kısa ve kestirme bir yol izleyen İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )  programı  uygulanır.

Sıfırdan İngilizce dersleri alan ve İngilizce bilgisi yetersiz olan   öğrencilere İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) programlarının uygulanma sürecinde kelimeler konusu üzerinde İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )nde çok durulur ve  öğrencilerin kelime haznelerinin   yeterli olması için Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )isimli departmanlarda gereken tüm çalışmalar yapılır ve İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) PROGRAMINDA bunu sağlayacak önlemler alınır.

Sıfırdan İngilizce dersleri vermek amacı  ile kurumda kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan )isimli departmanlarda Sıfırdan İngilizce dersleri vermek ve İngilizce öğretmek amacı  ile yerimizde kurulan İngilizce Dersleri ( Sıfırdan ) isimli kampüslerde İngilizceyi sıfırdan öğrenmek isteyenler için en etkin yöntemler kullanılır.