İNGİLİZCE DERSLERİ ve ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA MAKALE 

İngilizce Dersleri ve Öğretmenleri Hakkında Yazı

1 – İngilizce Dersleri  ve Öğretmenleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ve Öğretmenleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

1 – İngilizce Dersleri  ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ):

İngilizce dersleri ve öğretmenlerine ait departmanlarda yer alan  İngilizce dersleri ve öğretmenlerinin eğitim bölümlerinde  organize edilen İngilizce dersleri ve öğretmenleri için yapılan etkinliklerinde yer alan bireysel İngilizce dersi almak amacı ile baş vuran ve kayıt yaptıran öğrencilere içeriğinde İngilizce öğrenmek isteyen ve bunun  için İngilizce dersleri alan öğrenciye İngilizce öğrenmenin tüm yollarını açık, net ve anlaşılabilir bir dille anlatan bilgilerin bulunduğu ve İngilizce öğretme konusunda uzman olmuş hocaların denetiminde uygulanan İngilizce dersleri ve öğretmenleri isimli programlarla İngilizce dersleri verilir.

 

2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri ):

İngilizce dersleri ve öğretmenleri isimli özel eğitim departmanının İngilizce dersleri ve öğretmenleri birimlerinde ki İngilizce dersleri ve öğretmenleri ile ilgili olan yetkiler içinde vermek zorunda olduğu  İngilizce dersleri kapsamında, 4 öğrenciden kurulmuş mini gruplarda İngilizce ders almak amacı ile baş vuran ve kayıt yaptıran ama  birebir özel İngilizce dersi istemeyen öğrencilere içeriğinde İngilizce öğrenmek isteyen ve bunun  için 4 kişilik mini gruplara katılarak İngilizce dersleri alan öğrenciye İngilizce öğrenmenin tüm yollarını ayrıntılı bir şekilde anlatan bilgilerin bulunduğu ve gruplara İngilizce dersleri verme, öğretme konusunda uzman olmuş hocaların denetiminde uygulanan İngilizce dersleri ve öğretmenleri  adını taşıyan programlarla İngilizce dersleri verilir

İngilizce Dersleri ve Öğretmenleri İngilizce dersleri ve öğretmenlerine ait platformda yer verilen İngilizce dersleri ve öğretmenlerinin uyguladığı seanslarda ve İngilizce dersleri ve öğretmenlerinin verdiği öğretilerde, düzenlenmiş İngilizce dersleri  veren öğretmenlerin yeteneği ve öğretmede ki hünerleri ile İngilizce dersleri ancak zevkli ve keyif alıcı bir hale dönüşür. Öğrencilerin verilen İngilizce derslere tam olarak konsantre olabilmesi İngilizce dersleri ve öğretmenlerinin ciddi ve otoriter olması  sayesinde olur. Ama bu otoritenin içinde bir baba şefkati gizli olduğunu ve bu ciddiyeti ve disiplini öğrenciye kendisinin yararı için uyguladığını her hali ve tavrı ile hissettirmelidir. İngilizce  öğretmeni olmak kolay bir iş değildir. Hep söylenilen şu söz çok doğrudur. İngilizce öğretmek bir san’attır. Bu san’atı uygulayan ve işleyen İngilizce öğretmenlerinin  bu konuda Allah vergisi bir yeteneği olmalıdır. Öğretmen sonradan alınan eğitimlerle olunmaz. Doğuştan bir insan öğretmen olarak doğmalıdır. Öğretmenliğin tüm niteliklerini taşımalıdır. Bu nedenle herkes öğretmen olamaz.

Mesela, öğrenciye telaffuz öğreten bir İngilizce dersleri ve öğretmenlerinin  bir müzik deyimi olan ” absolik bir kulağa ” sahip olması gerekir. Çünkü bu tür bir kulağı olmayan öğretmenin kendisi duyduğu ve öğrendiği kelimeleri öğrencilerine öğretirken hatalı öğretebilir. Bu bir yetenek işidir. Bu nedenle bu makalede İngilizce öğretmeni olmak bir yetenek işidir denildi. Daha bununla ilgili İngilizce dersleri ve öğretmenlerine ait departmanlarda yer alan  İngilizce dersleri ve öğretmenlerinin eğitim bölümlerinde bir çok ayrıntı daha var.

İngilizce dersleri ve öğretmenleri adına hazırlanan İngilizce dersleri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen İngilizce dersleri etkinliklerinde,  diğer bir husus; öğretmenlerin kendi dillerini de çok iyi bilmesi ve İngilizce‘den Türkçeye geçişlerde bu ayrım ve ayrıntıları önce kendisinin çok iyi anlaması, kavraması ve özümsemesi  gerekir ki öğrencisine bu özellikleri aktarabilsin. İnsan yabancı bir dil öğrendiğinde, ilk aşamalarda yabancı dilde öğrendiği her şeyi kendi ana dili ile kavramaya ve anlamaya çalışır. Karşılığını kendi ana dilinde arar. Çoğu kezde, öğrendiklerini ana dilinden İngilizce‘ye çevirmeye meyillidir. Bu nedenle ana dilden İngilizce‘ye geçişleri de öğrencinin anlayabilmesi açısından İngilizce dersleri ve öğretmenleri kendi dilini çok ayrıntılı ve özellikleri ile bilmek ve bunu öğrencilerine aktarmak zorundadır.

Diğer bir deyişle, sadece ders alarak İngilizce öğrenmek yetmez. İngilizce dersleri ve öğretmenleri,  İngilizce öğrendikten sonra bu bildiklerini kendi deneyimlerini de içine katarak öğrenciye nasıl öğreteceğini sık, sık düşünerek kendine özgü öğretim yöntemleri bulmalı. Elbette, bu zor bir dönem olur ama akıllı insanlar bunu başarabilir.

İngilizce dersleri ve öğretmenleri için kurulan özel bölümlerde İngilizce dersleri ve öğretmenleri tarafından özel bir biçimde  organize edilen İngilizce derslerini veren İngilizce öğretmenlerinin aynı zamanda çok kültürlü, dünya kültürleri hakkında bilgisi olan insanlar olmaları da bu eğitimde şarttır. Çünkü yabancı dil öğretildiğinde sadece dil değil beraberinde orada yani kitaplarda sözü edilen Amerikan, İngiliz, Avustralya gibi ana dilleri İngilizce olan ama kültürleri bir birinden farklı olduğu için bir çok deyimin bu  ülkelerde farklı biçimde kullanılması gibi bir değişikliğin ve farkın bilinmesi gerekir.