İNGİLİZCE DERSLERİ PROGRAMI ( YDS,IELTS,PROFICIENCY,LYS5 ) 

İngilizce Dersleri Programı ( YDS,IELTS,PROFICIENCY,LYS5 ) İçeriği

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri (  4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri )

2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) : İngilizce Dersleri ( YDS,IELTS,PROFICIENCY,LYS5 ) eğitim merkezinde kurulan İngilizce Dersleri platformundaki İngilizce Dersleri öğretilerinde  verilen İngilizce dersler kapsamında, zaman zaman karşılaşılan bir istek bu. Şirketlerin yönetim kadrolarında bulunan İngilizce bilmedikleri için sorunlarla karşılaşanlar için istenilen etkin, doğrudan öğrenciyi etkileyen, onun kendine olan güvenini arttıran, kesin öğreten yönleri ile öğrenciyi daha sıkı ve daha çok çalışmaya iten, yarattığı sinerji ile öğrencinin derslere odaklanmasını sağlayan İngilizce Dersleri ( YDS,IELTS,PROFICIENCY,LYS5 ) programlarının uygulandığı özel  dersler . 

2 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) : İngilizce Dersleri ( YDS,IELTS,PROFICIENCY,LYS5 ) birimlerimizde hazırlanan İngilizce Dersleri panellerindeki İngilizce Dersleri etkinlikleri ile ilgili olarak düzenlenen  İngilizce dersleri bağlamında bireysel özel İngilizce dersleri oluşumunda  karşılıklı konuşarak saatler ve günler konusunda bir uyum sağlanır ve özel ders yerinizde özel öğretmen gönderilerek yapılabildiği gibi yerimizde de yapılabilir. 

3 –  Çocuklara, çocuklar için özel İngilizce Dersleri : İngilizce Dersleri seminerlerinde uygulamaya giren  İngilizce dersler ile ilgili çalışmalarda  çocuklar için uyguladığımız onlara İngilizce öğrenmeyi sevdiren, eğlendiren ve özendiren, oyunlar oynayarak oyun içinde verilen özel  İngilizce dersleri çocukların yerimize gelemeyeceği göz önünde bulundurularak yerimizde yapıldığı gibi çocuklara özel öğretmen de gönderilerek özel  İngilizce dersleri uygulaması gerçekleştirilir.

ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ ( Genel Bilgiler )

Gruplara özel İngilizce dersleri, Bireysel özel İngilizce  dersleri , Çocuklara , çocuklar için özel  ders uygulamalarında  ilk 10 ders ücreti peşin alınır ve sonraki özel  ders uygulamaları için  yapılacak ödemeler  konusunda konuşarak anlaşma yapılır . 

IELTS

IELTS – ( Bireysel – Özel  Ielts Dersleri ) : Bireysel IELTS ders programlarının uygulama aşamasında derslerin yapılması gereken gün ve saatleri bireysel ders aldıkları için, adayların kendi bizzat belirler. Bu konuda adaylara öncelik verilir. 

IELTS – ( 4 kişilik gruplarla ielts   Dersleri ) : Grup şeklinde uygulanan  IELTS ders programlarına katılan adaylara, yapılan seviye tespit testlerine göre  seviyeleri bir birine yakın olan adaylar bir araya getirilerek denk seviyede olan adaylardan homojen gruplar oluşturulur. 

YDS

YDS – ( Bireysel – Özel Yds  Dersleri ) : Programlara bireysel YDS dersi alarak iştirak eden adayların, derslerin yapılacağı gün ve saatleri seçme gibi bir avantajı vardır. Bu tür programların gerçekleşmesinde, adaylar istedikleri gün ve saatlerde eğitim alabilirler. Öncelik adaylara verilir. 

YDS – ( 4 kişilik gruplarla Yds   Dersleri ) : Grup şeklinde icra edilen YDS derslerine katılmadan önce, adayın seviyesini tespit etmek ve denk seviyede olan adayları yan yana getirerek homojen gruplar oluşturmak için seviye belirleme testi yapılır.

PROFICIENCY

Üniversitelerin hazırlık sınıflarını bitirdikten sonra yada hazırlık sınıfını atlamak için girilmesi gereken proficiency sınavlarına, üniversitelerin yapmış oldukları kendi formatındaki sınavlarına uygun olarak öğrenciler eğitilir.