İngilizce Derslerim Programı

İngilizce Derslerim Programı Açılımı

1 – İngilizce Derslerim ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2  – İngilizce Derslerim ( 4 öğrenciden oluşan gruplar ile  İngilizce Dersleri )

1 – İngilizce Derslerim ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ) : İngilizce  derslerim eğitim merkezindeki İngilizce derslerim platformunda yer alan ve İngilizce derslerim müfredatına göre düzenlenen İngilizce derslerim seminerlerinde, özel olarak öğrenci odaklı, çabuk ve kısa bir zamanda öğretme, en kısa sürede sonuç alma, hangi seviyede olursa olsun geliştirme ve yenileme, akademik sınavlara hazırlık için tüm kapsamlı bilgi ve teknikleri içeren en çağdaş İngilizce öğretme yöntem ve sistemlerinin içinde yer aldığı,  öğrencinin İngilizce öğrenmesi için her açıdan onu destekleyen ve verdiği bu destek sebebi  ile öğrencinin İngilizce  öğrenme konusunda  kendine olan güvenin artmasını sağlayan ve onların moralini yükselten özel bir şekilde organize  edilen ve çok tecrübeli uzman öğretmenlerin gözetim ve denetiminde uygulanan  İngilizce derslerim  programları ile sıfırdan başlayarak, Yds, Ielts, Proficiency, Lys 5, Yökdil, Tıpdil, Hazırlık Atlama Sınavı gibi akademik seviyedeki sınavlara hazırlık için, her seviye ve türde dersleri birebir özel bir şekilde İngilizce derslerim merkezinde alabilirsiniz.

İngilizce derslerim eğitim merkezinde bireysel olarak uygulanan İngilizce derslerim programları öğrencilere tüm detayları, incelik ve özellikleri ile tatbik edilerek , öğrenci gelmek istediği hedefe kesin ulaştırılır. Öğrencinin istediği amaca erişebilmesi için her tür önlem alınır. Bu önlemlere  programların içeriği de dahildir. Kaliteli sağlam içerikli programlar sağlam ve olumlu sonuçlar doğurur.

İngilizce derslerim  merkezimizde hazırlanan ve tatbik edilen İngilizce öğretiler ile bireysel ders alan öğrencilere uyguladığımız İngilizce programları sırasında, programın uygulanacağı gün  ve saatler tamamen öğrenciye bağlıdır. Öğrenci hangi zamanda ders isterse programlar öğrencinin istekleri doğrultusunda düzenlenir.

Bundan güdülen amaç, öğrencinin eğitim sürecinde meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçmektir. Böylece öğrenci İngilizce derslerim isimli programların ciddi ve hissedilir etkisini birebir olarak yaşar.

 2  – İngilizce Derslerim ( 4 öğrenciden oluşan gruplar ile  İngilizce Dersleri ) : İngilizce  derslerim ismi verilen seminerler sırasında İngilizce derslerim bölümlerimizde bulunan ve İngilizce  derslerim ismi ile 4 kişiden oluşturulan öğrencilere uygulanan İngilizce  derslerim programları ile İngilizcenin her seviyesine eğitimler verilir.

İngilizce derslerim  temel eğitim birimlerimizde düzenlenen  İngilizce öğretiler ile 4 öğrenciden oluşturulan ve toplu ders alan öğrencilere uyguladığımız İngilizce derslerim programları sürecinde, İngilizce programın uygulanacağı gün  ve saatler tamamen aday öğrencilerin durumuna bağlıdır. Öğrenci hangi zamanda ders isterse programlar öğrencinin istekleri doğrultusunda düzenlenir.

İngilizce derslerim  temel eğitim birimlerimizde düzenlenen  İngilizce programları yapısı, kurulumu ve içerdiği bilgiler nedeni ile toplu derslerin birebir özel ders kalitesinde geçmesini sağlar.