İngilizce derslerinde yetenek  hakkında ki öğretilerde   İngilizce derslerinde yetenek konusu,  İngilizce dersi alan kişinin anlayışına bağlı.

İNGİLİZCE DERSLERİNDE YETENEK GEREKLİ Mİ

İngilizce Derslerinde Yetenek Gerekli mi Değil mi

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizce derslerinde yetenek  hakkında ki öğretilerde   İngilizce derslerinde yetenek konusu,  İngilizce dersi alan kişinin öğrenebilmesi açısından gerekli olup olmadığı zaman, zaman tartışılan konulardan biridir. İngilizce derslerinde yetenek  gerekli mi değil mi sorusuna net yanıt. İngilizce derslerinde yetenek  hakkında ki öğretilerde   İngilizce derslerinde yetenek konusu,bazı durumlarda evet.

İngilizce derslerinde yetenek  hakkında ki öğretilerde   İngilizce derslerinde yetenek konusu,  İngilizce dersi alan kişinin öğrenebilmesi açısından İngilizce derslerinde yeteneğin gerekli olup olmadığı zaman, zaman tartışılan konulardan biridir İngilizce derslerinde yetenek konusuna bir örnek vermek gerekirse, İngilizce de en önemli şeylerden biri de kelimelerin doğru bir şekilde söylenmesi yani doğru İngilizce derslerinde yetenek  hakkında ki öğretilerde   İngilizce derslerinde yetenek konusu babında doğru telaffuz edilmesidir. Zira, İngilizce derslerinde yetenek  hakkında ki öğretilerde   İngilizce derslerinde yetenek konusu eksikliğinden doğru İngilizce telaffuzu bilmeyenler eğer her hangi bir kelimenin telaffuzunu İngilizce Derslerinde Yetenek eksikliğinden yanlış öğrendilerse, bu kelime kendilerine doğru bir telaffuzla söylendiğinde, o kelimeyi bilmesine rağmen anlayamaz.   İngilizce derslerinde yetenek yoksa telaffuzu yanlış bilmesi bunu anlamasına engel olur. Bu nedenle müzik dilinde çok iyi duyan kulak anlamına kullanılan bir deyim vardır. Absolik kulak derler. Bu nedenle bu doğru söyleme yada diğer deyişle doğru telaffuz edebilmesi için İngilizce derslerinde yetenek için  insanların biraz müzikal bir kulağa sahip olmaları gerekir. Ama, buda İngilizce derslerinde yetenek ama Allah vergisi olan bir yetenek. Bu nedenle zaman, zaman  televizyonda yapılan konuşmalarda çok ender olarak İngilizceyi gerçek telaffuzu ile konuşan siyasetçi yada bu işlerle meşgul olan  sporcuya denk gelinir. Genellikle, çoğu kendi dillerine benzeterek konuşurlar. Yani, kelimeler İngilizce ama ses tonlaması  kendi dilinde  olur. Zor bir şey elbette tam telaffuzla konuşmak. herkesin yapabileceği bir şey değil elbette. İngilizce Derslerinde Yetenek gerekir.Ama yapabilene  çok avantaj sağlar. İşte burada İngilizce derslerinde yetenek gerçekten konuşan için gerekli.

Diğer İngilizce derslerinde yetenek gerektiren  bir konu üzerinde durmak da yararlı sanırım. İngilizce öğrenenlerin matematik kafasına sahip olmaları onları olmayanlara karşı bir adım öne taşır ve olmayanlara göre daha rahat ve hızlı  öğrenmelerine neden olur. Zira, öğrenilen bu dil analitik bir dil olduğundan her konu ayrı ayrı öğretilir ve öğrenilir ama tüm bu bilgileri bir araya getirerek birleştirmek yani bilimsel adı ile sentez yapmak öğrenen kişiye aittir ki bu İngilizce derslerinde yetenek ve tür bir sentezi yapmak için matematik kafası ister.

Hemen bir örnekle durumu açıklayalım. Zamanlar İngilizce de çok önemli bir konu elbette bunda herkes hemfikirdir sanırım. Şimdi, zamanları öğrenciler teker, teker öğrenir. Her birinin Türkçede çoğunlukla bir karşılığı vardır ( Present Perfect Tense Hariç ). Ama düşünün öğrenci bunları birer, birer öğrenir ama kullanacağı zaman, bu zamanların nasıl bir konuşma içinde kullanılması gerektiğine kendi karar verir ve o şekilde İngilizce kullanır. İşte bu aşamada, teker, teker öğrenilen zamanların sentez yani birleştirilmesi gerekir ki bunu yapmak içinde konuşmacının kesinlikle İngilizce derslerinde yetenek ve matematik kafasına sahip olması lazımdır.

Peki akla hemen şu soru gelebilir. Matematik kafasına sahip olmayanlar İngilizce öğrenemez yada konuşamaz demek mi oluyor bu durumda. Elbette hayır. Matematik kafasına sahip olmayanların İngilizce öğrenmesi, İngilizce derslerinde yetenek olanlara oranla daha uzun sürer ama öğrenirler.