İngilizce Derslerinin planlaması Hakkında

İngilizce Derslerinin planlaması Konusu

İngilizce Derslerinin planlaması, öğretme-öğrenme sisteminin önemli bir öğesidir.  İngilizce Derslerinin planlaması, temel bir İngilizce öğrenme için bir yapı sağlayan adım adım bir kılavuzdur. İngilizce Derslerinin planlamasından   önce, sınıf için öğrenme çıktılarını sınıflandırmak önemlidir. Bu önemlidir, çünkü öğretmenin standart bir öğretim modeli sağlamasına yardımcı olur ve sınıfın konudan sapmasına izin vermez.

Dersin amaçları ve hedefleri

İngilizce Derslerinin planlamasına  başlamak için öğrencilere öğretilen dersin amaç ve hedeflerini bilmek önemlidir. Bir öğretmen sadece öğrencilere öğretmeye değil, aynı zamanda dersin sonunda dersle ilgili verimli düşüncelere sahip olduklarından emin olmaya da hazır olmalıdır. Amaç ve hedefler, kursun tüm açıları ile ilgili soruları cevaplamalıdır. Sorular aşağıdaki gibi olabilir:

  • Dersin konusu nedir?
  • Öğrenciler konu hakkında ne anlamalıdır?
  • Sınıfın sonunda konudan ne almalılar?

Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

Amaçlar ve hedefler belirlendikten sonra, İngilizce Derslerinin planlamasının  öğrenciler tarafından anlaşılabilir olduğundan emin olmak önemlidir. Öğretmen öğrencilerin konuyu kolayca anlayabilmeleri için farklı açıklama yöntemleri hazırlamalıdır.

Öğrencinin konuyla ilgili anlayışını kontrol etmek için değerlendirmeler

İngilizce Derslerinin planlama ve öğrenme etkinliklerinden sonra anlayışı kontrol etmek için ve  öğretmenin konunun bilgi ve anlayışını kontrol etmek için farklı şekillerde sorular hazırlaması önemlidir. Anlayışı sözlü veya yazılı olarak kontrol etmek öğretmenin kararıdır. Bu soru cevap oturumu için zaman gereklidir. Sorular önceden planlanmalıdır.

İngilizce Derslerini  planlamanın faydaları

“Hazırlanamayarak başarısız olmaya hazırlanırsın.”   Böylece, organize bir öğretmen her zaman verilen zaman dilimi içinde  dersi verebilecektir. Tasarruf edilen ek süre ile, öğretmen ek yardım gerektiren öğrencilere ek ilgi ve zaman verebilir. Ayrıca, öğretirken bir kontrol ve yön duygusu olacaktır. Öğrenciler arasında kafa karışıklığı olsa bile, öğretmen konu ile iyi bir şekilde konuşacağından ve soruları stres olmadan karşılayabileceğinden öğretmen onlara etkili bir şekilde rehberlik edebilecektir.

Bir öğretmenin en önemli özelliği güvendir. İngilizce Derslerinin planlaması, İngilizce öğretmenin iyi hazırlanmasına ve öğrencilere ne öğretmek istediğinin farkında olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca öğretmenin önce temel bilgiye daha fazla odaklanmasına ve ardından öğrencileri bir sonraki adıma yönlendirmesine yardımcı olabilir.

Sonuç

Bir ders planının, sınıftaki öğrencilerle her etkileşimin planını içeren ayrıntılı bir komut dosyası olması gerekmez. Tercihen dersin amaç ve hedefleri, dersin öğretme ve öğrenme  faaliyetleri planı ve öğrencilerin anlayışını kontrol etmek için planlanan faaliyetler hakkında genel bir bilgiye sahip olmalıdır. Ders planlamasının arkasındaki itici güç, öğretmenin ve öğrencilerin daha fazla öğrenmeleri için oluşturulan bir motivasyondur.