İngilizce derslerinin  uygulanması amacı ile kurulan merkezdeki İngilizce derslerinin  uygulanması  safhasında, İngilizce derslerinin öğrenci üzerinde uygulanma biçimi.

İngilizce Derslerinin Uygulanması Hakkında 

İngilizce Dersinin  Uygulanması Hakkında Bilgi

1 – İngilizce Derslerinin  Uygulanması ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Derslerinin  Uygulanması ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  İngilizce Dersleri )

İngilizce derslerinin  uygulanması amacı ile kurulan İngilizce merkezindeki İngilizce derslerinin  uygulanması  safhasında, İngilizce derslerinin öğrenci üzerinde uygulanma biçimi hem öğrenci hemde İngilizce öğretmeni açısından çok önemlidir. Şayet,    İngilizce derslerinin uygulanması doğru bir biçimde yapılırsa, İngilizce öğretmeni ve öğrenci her iki taraf içinde doğru İngilizce Derslerinin Uygulanması çok olumlu sonuçlar doğurur fakat İngilizce derslerinin  uygulanması amacı ile kurulan merkezdeki İngilizce derslerinin  uygulanması  safhasında, İngilizce derslerinin  uygulanması yanlış  şekilde yapılırsa her iki taraf içinde İngilizce derslerinin  uygulanmasının olumsuz sonuçları olur.

Şayet, İngilizce derslerinin uygulanması, eğitim sırasında doğru bir tarzda uygulanırsa, öğrenci verilen İngilizce eğitimi anlar ve dersleri öğrenir. Bunun sağlanması, tamamen İngilizce öğretmenine bağlı bir olaydır. Zira, öğretmen İngilizce öğretmeyi biliyorsa İngilizce derslerinin uygulanmasını doğru bir biçimde aktarırsa başarı kaçınılmaz olur. İngilizce derslerinin  uygulanmasının amacı ile kurulan merkezdeki İngilizce derslerinin  uygulanması  safhasında öğretmenin doğru bir şekilde İngilizce derslerini öğrenciye aktarması için, sıkı  çalışması gerekir. 

İngilizce derslerinin uygulanmasının diğer ikinci bir kuralı da sınıfta, ders sırasında kesin olarak sessizliği ve düzenin sağlamasına bağlıdır. Disiplin Olmadan İngilizce derslerinin uygulanmasından ve eğitiminden söz edilemez. Ayrıca, bol, bol ve sık, sık İngilizce ödev vermeli, Çocuklara ödev vermeyin saçmalığına takılmadan. Ödev yapmadan, sık sık çalışmadan sürekli İngilizce ile haşır neşir olmadan  İngilizce öğrenilmez. Ne demek ödev vermeyin. Ödevsiz İngilizce derslerinin  uygulanması olmaksızın İngilizce eğitimi olmaz. Hatta, bazı konuların başka, başka biçimlerde öğrenciye ödev olarak  verilmesi yani tekrar yaptırılması gerek.

İngilizce derslerinin uygulanması  doğru ve düzenli bir şekilde yapılırsa, öğrencilerin İngilizce öğrenmesi kesinleşir ve kolaylaşır. Burada görev % 100 hocaya düşer. Dili  sevdirmesi, çocuklara öğrenebilecekleri konusunda güvence vermesi ve her şeyden önemlisi İngilizce derslerinin uygulanması sırasında İngilizce öğretmeyi bilmesi gerekir.

İngilizce Dersleri Nasıl Uygulanmalı

İngilizce derslerinin doğru uygulanması için,  öğretmenin öğrencilere onların  en az 3-4 saatlerini İngilizceye ayıracakları ödevler vermeli. Ama yetmez. İngilizce derslerinin  uygulanması amacı ile kurulan merkezdeki İngilizce derslerinin  uygulanması  safhasında, verilen ödevlerin yapılıp yapılmadığını mutlaka takip etmeli ve İngilizce derslerinin uygulanmasını denetlemeli. Yapmayanları cezalandırmalı. Öğretmenin denetlemediği İngilizce ödevler asla yapılmaz. Öğrencide, ödevlerin denetleneceği ve yapmayanların ceza alacağı fikri yerleşmeli. Öğrenci buna alıştı mı artık bu durum süreklilik kazanır ve İngilizce derslerinin  uygulanması amacı ile kurulan merkezdeki İngilizce derslerinin  uygulanması  safhasında, herkes korkudan ödevini düzenli ve eksiksiz bir biçimde yapmaya başlayarak İngilizce derslerinin uygulanması  sağlanmış olur.

İngilizce derslerinin uygulanması aşamasında  işlenecek kitabın da çok iyi seçilmiş olması önemlidir. İyi bir İngilizce  kitap İngilizce derslerinin  uygulanmasında öğrencinin üzerinde olumlu psikolojik etki bırakır ve çalışmak ister. Çalıştıkça, öğrendikçe  derse olan sevgisi de artar. İngilizce derslerinin uygulanması doğru olunca öğrenciyi olumlu yönde etkiler.