İngilizce dilinin Türkiye'de önemi, devletin tüm okullarda İngilizce dil derslerine verdiği ağırlıkla İngilizce dilinin Türkiye'de önemi,birden bire bir artış göstermeye başladı

İNGİLİZCE DİLİNİN TÜRKİYE DE ÖNEMİ ARTTI

İngilizce Dilinin Türkiye de Önemi Hakkında İnceleme

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Dersleri )

İngilizce dilinin Türkiye’de önemi, devletin tüm okullarda İngilizce dil derslerine verdiği ağırlıkla İngilizce dilinin Türkiye’de önemi,birden bire bir artış göstermeye başladı. Tüm ilköğretimlerin 5. sınıflarının gelecek yıldan itibaren ağırlıklı olarak İngilizce dil dersleri ile doldurulması, devletin İngilizce diline Türkiye’de verdiği önemi kanıtlar. Son zamanlarda devlet kadrolarında veya özel sektör kadrolarında İngilizce  bilen personel açığının çoğalması, İngilizce Dilinin Türkiye de Önemini tartışılmaz yaptı yıllardır ihmal edilen İngilizce dilinin Türkiye’de önemine olan eğilimi ve önemi arttırmıştır. Artık herkesi bilmeli ve anlamalıdır ki İngilizce dilini bilmeden dünya ülkeleri her konuda iletişim kurmak, ticaret yapmak, kültürel bazda kendini tanıtmak ve hatta diplomaside başarılı olmak çok zordur. Bu nedenle de  İngilizce dilinin Türkiye’de önemine katkı sağlamak gerekir.

İNGİLİZCE DERSLERİNİN GEÇMİŞİ

İngilizce dilinin Türkiye’de önemine değinen birçok yenilik ve güzellikler oluyor. Bu gün ülkemizde eğitim alan ve üniversite sıralarına kadar yükselen tüm ülke çocuklarını bekleyen İngilizce dilinin Türkiye’de önemine uyumlu çok önemli sınavlar var. Onları bekliyor. Yıllardır yapılan yanlışlardan artık devlet dönüyor. İngilizce dilinin Türkiye’de önemi, devletin tüm okullarda İngilizce dil derslerine verdiği ağırlıkla artıyor. Üniversitelerin ilk yılı öğrencileri İngilizce hazırlık atlama sınavı veya İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi karşılıyor. Hazırlık sınıflarında verilen eğitim İngilizce, Dönem sonu yapılan sınav yani hazırlık atlama sınavı proficiency denilen oldukça zor bir sınav ve tüm bunlar için öğrenciler ilk ve orta öğretimde buna göre eğitim almıyorlardı. O zaman, ya üniversitelere konulan hazırlık sınıfları yanlış bir uygulamaydı  ya da ilk ve orta öğretimde yeteri kadar İngilizce dil eğitiminin olmayışı hatalıydı. Şayet, üniversitelerin tümünde İngilizce dersinin verildiği bir hazırlık sınıfı varsa bu gerçekten yola çıkarak ilk ve orta öğretimlerde de İngilizce derslerine üniversitelerde hazırlık sınıfları olduğu gerçeğinden yola çıkarak İngilizce diline Türkiye’de önem  vermek gerekiyordu. 

DEVLETİN İNGİLİZCE KONUSUNDA YAPMASI GEREKENLER

Gerçekte İngilizce dilinin Türkiye’de önemine dair  toplumda da bu tür bilinçlendirmeye gidilse çok yararlı olur. Eğer öğrencilerin anne ve babaları yabancı dilin değerini bilmiyorlarsa çoğu kez bu durum eğitimde sorunlar doğuruyor. Yaşadığım için söylüyorum. Süper liselerin parlak dönemlerinde bir öğrencime çok yetenekli olduğu ve İngilizce diline çok yatkın olduğu için lisede yabancı dil bölümünü seçmesini ısrarla söylememe rağmen polis olan babasının olaya karışması sonucu öğrenci fen bölümünü mühendis olacak söylemi ile seçti ve sonuç hüsran oldu. Bu nedenle yabancı dil konusunda anne ve babaları da  yabancı dilin önemi konusunda özellikle İngilizce dilinin Türkiye’de önemi konusunda aydınlatma ve bilgilendirme  içeren bir İngilizce dilinin Türkiye’de önemi hakkında platform hazırlansa ve her yerde devreye girse harika olur.

TEKNOLOJİDE İNGİLİZCENİN ÖNEMİ

İngilizce dilinin Türkiye’de önemine değinen açıklamalar her seviyede yapılsa ve son yıllarda teknolojide meydana gelen gelişme ve değişikliklerin vede bu değişiklik ve gelişmelerin hızı düşünüldüğünde, bu olguya İngilizce bilmeden ayak uydurmanın olanaksız olduğu gün gibi ortaya çıkarılsa İngilizce dilinin Türkiye’de öneminin anlaşılması toplum açısından mükemmel olur.