İngilizce Dersleri - Konuşma Pratiğini Geliştirme konusunda öğrencilere destek bilgiler

İNGİLİZCE EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ 

İNGİLİZCE EĞİTİMİN ÖNEMİ

1 –  İngilizce Eğitimi ( Bireysel – Özel  İngilizce Eğitimi )
2 –  İngilizce Eğitimi ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Eğitimi )

1 – İngilizce Eğitimi (Bireysel – Özel İngilizce Eğitimi ):

İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki   İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarında , özellikle bireysel  İngilizce  eğitimi alan katılımcıya  bir çok şeyler kazandıran ve bu nitelikler aracılığı ile İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki   İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarında öğrenci üzerinde yarattığı pozitif etkiden faydalanarak onu İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ders çalışmaya iten,  İngilizce  eğitimi verilen temel İngilizce birimlerimizde daha çok çalışmasını temin eden ve bunu sağlamak  için her yönden onu teşvik eden, öğrencide moral düzelmesi temin ederek   herkesin söylediğinin tersine  onu İngilizce öğrenebileceğine ikna eden , öğreneceğine inanan öğrencinin dersleri çalışmamasına ve devamsızlığına set çeken ve uzman İngilizce eğitmenleri nin gözetiminde uygulanan İngilizce  eğitimi için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarında gerçekleştirilen İngilizce eğitimi programını özel alan aday öğrencilere, bu eğitim sürecinde İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki   İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarında İngilizce  eğitimi birimlerimizde  katıldıkları İngilizce eğitimi programlarında, İngilizce eğitimi alacakları zamanı belirleme hakkı verilir.

2 – İngilizce Eğitimi  (4 kişi ile   yapılan  grup İngilizce Eğitimi ):

İngilizce  eğitimi verilen  platformda  grup şeklinde  tatbik edilen  İngilizce eğitimi öğretilerine dahil olan  aday öğrencilere, ister akademik seviyede isterse genel İngilizce olarak alınmak istenen   İngilizce eğitimi  programlarında, İngilizce seviye sınavı tatbik edilir. Bu sınav sonuçlarına uygun olarak aynı yada eşit düzeyde olan aday katılımcılardan oluşan İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki   İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarında 4 kişilik gruplar kurulur.İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki   İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarındaki  İngilizce  eğitimi temel birimlerinde oluşturulan bu grupların 4 kişi kadar  düşük bir sayıda olması bilimsel araştırmalar neticesinde  ulaşılan verilere dayalıdır. Bu verilere göre , İngilizce eğitim hedefli kurulan  grupların 4 kişiden meydana gelmesi eğitim açısından en  kabul edilen sayıdır. İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki   İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarında 4 kişiden oluşan gruplarla yapılan İngilizce eğitimlerde uygulanan öğretinin  içeriği ve kapsamı çok mühimdir. İngilizce eğitimi programlarının gruba uygulandığında grubu oluşturan öğrencilere ayrı ayrı hitap etmesi ve onları aynı derece ve seviyede etkileyerek aynı bilgi ve becerileri verebilmesi o İngilizce eğitiminin  en büyük niteliği ve özelliği olmalıdır. Bu çeşitte olmayan öğretilerin İngilizce eğitiminde  grup üzerinde pozitif bir etkileri olamayacağından, öğrencilerin ödedikleri ve zamanları boşa gider. Bu sebepten İngilizce eğitimi programlarında öğrenci üzerinde kesin etkili olan  ve birebir onları etkileyen İngilizce eğitimi düzenlemelerinin uygulanması ile  İngilizce  eğitimi  için  gerçekleştirilen  organizasyonlarda ki   İngilizce  eğitimi verilen temel birimlerimizde tesis edilen İngilizce  eğitimi departmanlarında ,  en ala ve en verimli neticeler elde edilir.