İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce Gazetesi birimlerimizde birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce Gazetesi.

İNGİLİZCE GAZETESİNDE GÜNÜN HABERLERİ  

İngilizce Gazetesi ve İçindekiler

1 – İngilizce  Gazetesi  ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce  Gazetesi   ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

  • İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce Gazetesi birimlerimizde birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce  programlarının özellikleri:

1 – İngilizce hiç bilmeyenler için sıfırdan başlayarak öğretme ve geliştirmek için İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce programları.
2 – YDS, IELTS,YÖKDİL,PROFICIENCY,TIPDİL,YKS DİL gibi akademik seviyedeki İngilizce sınavlara hazırlananlar için, hazırlanan kişiye özel ve ona özgü sonuca yönelik İngilizce  programları.
3 – İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce Gazetesi birimlerimizde birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce Gazetesi isimli programlarındaki İngilizce eğitimleri boyunca içerdiği her türlü bilgi, deneyim ve teknikler ile Denizli İngilizce Gazetesinde öğrenciye destek olan İngilizce  programlar.
4 – Gerek genel İngilizce gerekse akademik sınavlar için hazırlanan ve bu amaçla İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce Gazetesi birimlerimizde birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce özel ders  programlarında İngilizce ders alan öğrencilere ” İngilizce kurs programları ile kelime  haznelerini  geliştirmeleri için İngilizce özel programlarında  hazırlanmış alıştırmalar.
5 – Akademik sınavlar için girilecek sınavın türüne ve ismine bağlı olarak İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizdeki İngilizce Gazetesi birimlerimizde İngilizce Gazetesi programları ile İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce Gazetesi birimlerimizde birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce dersleri programları ile hazırlanan akademik sınav çözüm teknikleri.
6 – Öğrenciyi İngilizce Gazetesi eğitim merkezimizde her açıdan geliştiren öğrenci dostu düzenlemeler.
7 – Birebir özel ders alanlara uygulanan İngilizce Gazetesi ders programları tüm özellikleri ve en etkin yanları ile öğrenciye İngilizce  eksiksiz bir biçimde uygulanır.
8 – Denizli İngilizce Gazetesinde birebir İngilizce özel ders alanların sadece ve sadece kendilerine özgü ve özel İngilizce Gazetesi programları.
9 – İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce dersi programları ile konuşma ( speaking ) dersleri konusunda özel çalışmalar.
10- İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde hiçbir yerde rastlanmayan özel en çağdaş ve en yeni İngilizce yöntemleri.

İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizdeki Denizli İngilizce Gazetesinin bu bölümünde de, 4 öğrenciden oluşturulan gruplara katılarak ve bu homojen gruplarda yer alarak  İngilizce  ders almak isteyenlere katılmak istedikleri İngilizce eğitim programının yada öğrenmek istediği İngilizcenin türüne bağlı olarak bilgiler verilir.

4 kişiden oluşan gruplarda toplu olarak  İngilizce  ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce Gazetesi isimli eğitim programlarının özellikleri

1 – İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce Gazetesi birimlerimizde birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce dersi programlarında 4 kişiden oluşturduğumuz toplu gruplarda yer alarak İngilizce Gazetesi isimli programa katılmak isteyenlere, kendilerini sanki birebir İngilizce özel ders alırmış gibi hissettiren uygulamalar.
2 – Toplu İngilizce ders alanlar için İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce Gazetesi birimlerimizde birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce Gazetesi isimli programlarında özel olarak oluşturulmuş, toplu İngilizce ders alanların dersler sırasında olabilecek tüm sorunlarına çözüm getiren İngilizce Gazetesi isimli eğitim  programları.
3 – Toplu İngilizce ders alanlar için hazırlanan bu İngilizce Gazetesi programlarında, grubu oluşturan 4 öğrencinin de aynı İngilizce seviyesinde en azından bir birlerine çok yaklaşık seviyelerde olması için İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizdeki İngilizce Gazetesi birimlerimizde İngilizce Gazetesi programları ile  yapılan özel çalışmalar.
4 – Toplu gruplara girerek her düzeyde yada alanda İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde İngilizce ders veren eğitmenler akademik kariyere sahiptirler.
6 – İngilizce eğitim  programında grupları oluşturan öğrenci sayısı 4 kişi ile sınırlandırılır. Bunda ki amaç, İngilizce Gazetesi isimli eğitim merkezimizde Denizli İngilizce Gazetesinde toplu İngilizce derslere katılan öğrenci sayısını az tutarak yapılan İngilizce platformundaki  derslerde olabildiğince iyi sonuçlar elde edebilmek ve öğrencilerin İngilizce dersleri anlamasını sağlamak içindir.