İngilizce , Genel İngilizce Özel Ders Programı

İngilizce , Genel İngilizce Özel Ders Programı İçeriği

1 –  Genel İngilizce özel ders ( Teke tek – Genel İngilizce Özel Ders )
2 –  Genel İngilizce özel ders ( 4 kişi Grup –  Genel İngilizce Özel Ders )

1 –  Genel İngilizce özel ders ( Teke tek – Genel İngilizce Özel Ders ):

Genel İngilizce özel ders merkezlerindeki Genel İngilizce özel ders sınıflarımızda organize edilen ve uygulanan  Genel İngilizce özel ders öğretilerinde öğrenciyi en kısa zaman içinde Genel İngilizce özel ders merkezlerindeki Genel İngilizce özel ders sınıflarımızda organize edilen ve uygulanan  Genel İngilizce özel ders öğretilerinde geliştiren, seviyesini yükselten ve ileri seviyeleri taşıyan Genel İngilizce özel ders programları ile profesyonel bir anlayışla desteklenen öğrenciler, bu şekilde birebir Genel İngilizce özel ders almaları durumunda verilecek olan derslerin zamanını Genel İngilizce özel ders merkezlerindeki Genel İngilizce özel ders sınıflarımızda organize edilen ve uygulanan  Genel İngilizce özel ders öğretilerinde kendi belirler.

2 –  Genel İngilizce özel ders ( 4 kişi Grup –  Genel İngilizce Özel Ders ):

Genel İngilizce özel ders birimlerinde kurulan Genel İngilizce özel ders departmanlarında,  son zamanların modası olan saysı az küçük gruplarla yapılan derslere katılarak, en çağdaş yöntem, sistem ve öğretme tekniklerinin yer aldığı Genel İngilizce özel ders programları ile Genel İngilizce özel ders merkezlerindeki Genel İngilizce özel ders sınıflarımızda organize edilen ve uygulanan  Genel İngilizce özel ders öğretilerinde kısa bir zaman diliminde öğrendiklerinize kendiniz de şaşırır, Genel İngilizce özel ders merkezlerindeki Genel İngilizce özel ders sınıflarımızda organize edilen ve uygulanan  Genel İngilizce özel ders öğretilerinde sizdeki gelişme ve ilerlemeye hayran kalırsınız.

  •  Günümüzde en az bir veya daha fazla yabancı dil bilmenin yaşamın hemen hemen her alanında bir  gereksinme halini aldığı bir gerçektir. Dünyanın her yerinden milyonlarca insanın bir dili öğrenebilmek için harcadığı maddiyat  süre, enerji ve tüm bu uğraşların sonucu düşünüldüğünde, ortaya çıkan veriler öğretim metotlarının ve yöntemlerinin hatalı, eksik veya yanlış olduğunun adeta bir aynasıdır. Dünyada küresel iletişim dili olarak İngilizce kabul edilmiş, ve birçok ülkenin de ikinci resmi dili olmuştur. Günlük hayatımızdan iş yaşantımıza, ekonomik hayattan iletişim sektörüne kadar, hayatımızın tüm alanlarında 
     İngilizce öğrenmeyi zorunluluk  haline getiren en önemli unsurlardan biri budur.

Yetişkin bir insanın Genel İngilizce özel ders birimlerinde İngilizce öğrenmesi Genel İngilizce özel ders  programları ile olanaksız değildir. En önemli kurallardan biri kişinin İngilizce öğrenmeyi hangi amaç için hedeflediği, nerede kullanacağı ve seviyesinin ne düzeye gelmesini istediğini kavramış olmasıdır. Bu noktada bireyin örgün öğrenimi tamamlayıp, farklı nedenlerden dolayı İngilizcesinin halen yetersiz olduğunun farkına varması, bu yetersizlik veya eksikliği çeşitli İngilizce kurslarında telafi etmeye kalkışmasının başlıca unsurlarındandır.

İngilizce eğitimi; dil bilimcileri, dil eğitimcileri ve dil uzmanlarınca ikinci bir dil edinme süreci belli seviyeye ayrılmıştır. Bu süreç kur veya seviye (level) olarak bölümlere ayrılır. Oxford ve Cambridge Üniversitelerince onaylanmış Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (The Common Europian Framework Of Referance) bu seviyeleri 6 farklı kategoriye ayırır;

Common European Framework Of Referance (CEFR) dayanaklı altı kurluk sistem öğrenme olgusunu yeterli şekilde kapsamaktadır. Tüm öğrencilerin derse katılımını hedef alan temel eğitim  6 seviyeyi (A1-C1) kapsar.

 

Bu 6 seviyeye ek olan C2 seviyesi ise neredeyse anadil düzeyinde İngilizce’de uzmanlık gösteren en yüksek seviyedir (6+1). Her kurun içeriği CEFR  kökenli  olduğundan uluslar arası geçerliliği vardır. Her bir seviye, belirlenen standartlara uygun sistemli bir bakış açısıyla hazırlanır ve öğrenciye kendi kendini düzenli ölçme ve değerlendirme olanağı  sunar. 6 seviye üstü eğitim almak isteyen (C2) seviyesinde 1 kurluk daha eğitim alır, bu akademik eğitim öğrenciyi usta öğrenici (Proficiency= C2) düzeyine getirir . İsteyen B2-C1 seviyelerini bitirmiş öğrenciler; sınavlara yönelik programlara da devam edebilirler.
Önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta şudur :  6 kurluk seviye yerine, kuru kendi içinde bölerek 10 ya da 12 kura yayan bir kurumda yarım bırakılan eğitimin bir karşılığı olmaz. Bir kur 3′e bölündüğünde ve öğrenci kurun yarısında eğitimi bıraktığında öğrenci kendini bulunduğunu sandığı seviyeden farklı bir seviyede bulabilir. Kurumumuzda her kuru birbirinden ayıran değerlendirme koşulları vardır; anlama (dinleme ve okuma), konuşma (karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım). Kurlar aralarında bu değerlendirme koşullarına göre ayrılmış olsa da, her kur kendi içinde bu koşulları bir bütün olarak içinde barındırır.

 

Seviyeler


A: Basic User

A1 (Breakthrough/starter): Genel İngilizce özel ders birimlerinde 120 ders eğitim alacak öğrenciler temel ifadeleri anlayıp kullanabilen, günlük konuşma kalıplarına hakim, kendini tanıtabilen, kişisel sorulara cevap verebilen ve kendi soru sorabilen (Nerede oturuyorsun? Nasılsın? Ne işle meşgulsün vb.). Basit bir şekilde karşısındaki ile konuşabilen, yardım edebilen, etkileşime geçebilen bir ingilizce seviyesine ulaşacaktır.
A2 (Waystage/elementary): 120 ders  eğitim alacak öğrenciler  anlık konuşmalardaki sık kullanılan ifadelere hakim (aile bilgileri, alışveriş, iş görüşmeleri vb.) Tanıdık, rutin konular hakkında bilgi alışverişinde bulunabilen, kendi özelliklerinden, geçmişinden söz edebilen, anlık hazırlıksız çevrelerde basit çerçevede iletişim kurabilen bir İngilizce bilgisine sahip olacaktır .

 

B: Independent User

B1 (pre-intermediate): Genel İngilizce özel ders birimlerinde 120 ders eğitim alacak öğrencilerimiz okul, iş, günlük yaşamda karşılaştığı sıradan konuşmalarda temel noktaları anlayabilen, İngilizcenin konuşulduğu bölgelerde seyahat esnasında karşılaşılabilecek durumlarla baş edebilecek, kişisel ilgi alanlarıyla ilgili ya da değil konularda basit alakalı konuşmalar yapabilecek bir İngilizce düzeyine sahiptir.
B1 +(Intermediate): 120 ders   eğitim alacak öğrencilerimiz tecrübe ettiği olayları, rüyaları, ümitleri ve hırslarını anlatabilecek ve özetle nedenlerini verebilecek, yorum yapabilecek, plan yapabilecek. Zorluk seviyesi biraz daha üst düzeydeki somut veya soyut okuma parçalarındaki ana fikri anlayabilecek, kendi alanıyla ilgili teknik tartışmalara girebilecek bir İngilizce düzeyine sahiptir.
B2  ( Upper Intermediate): 120 ders eğitim alacak öğrencilerimiz dilde belli bir akıcılık ve doğallıkla iletişime geçebilen, ana dili İngilizce olan kişilerle hiç kimseyi zorlamadan sıradan iletişimlere girebilen, geniş bir konu yelpazesinde detaylı, akıcı, net paragraflar üretebilen ve özel konular üzerine fikir beyan edebilen, çeşitli konuların avantaj yada dezavantajlarından bahsedebilecek bir İngilizce düzeyine sahiptir.

 

C: Proficient User

C1 (Effective Operational Proficiency/advanced): Genel İngilizce özel ders birimlerinde 120 ders eğitim alacak öğrencilerimiz güçlü bir kelime bilgisi ve anlama kapasitesi gereken uzun yazıların pek çoğunu üstü kapalı mecazi kullanımlarıyla beraber anlayabilen, kendini akıcı ve doğal bir şekilde hiç tereddüt etmeden ifade edebilen, sosyal, akedemik yada profesyonel kullanımlarda dahi dili akıcı, esnek ve doğal bir süreç içinde kullanabilen, karışık konularda dahi net, iyi formülize edilmiş, detaylı yazılar yazabilen bağlaçlar dahil dilin tüm alanlarına hakim olabilecek bir İngilizce düzeyine sahiptir. Bu 6 seviyelik temel İngilizcenin üstüne isteyen C2 (Mastery) seviyesinde bir kur alır ki, bu bir önceki kurla beraber akademik düzeyde bir eğitim içerir.
C2 (Mastery): 100 derslik  bir eğitimle öğrenci hemen hemen her duyduğunu ve okuduğunu rahatlıkla anlayabilen, farklı yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir, tartışmaları tekrar canlandırabilir ve akıcı sunumlar verebilir. Doğal, akıcı, net bir şekilde kendini anlatabilmenin yanı sıra complex konuşmalardaki tüm yan-mecaz anlamları ayırt edebilir.

Türkiye’de yabancı dil öğretimi, uzun yıllar bir dilin sözcük kapasitesi, ana hatlarıyla dil bilgisi yapıları, seslerin telaffuzu gibi bilgilerin öğrencilere aktarılması olarak algılanmış ve günümüze kadar gelişen dil öğretim yöntemleri genellikle, öğretmenin bilgileri öğrencilerine nasıl aktarması gerektiğini anlatan öğretmen odaklı yöntemlere dayalı olmuştur. Yapılan en büyük yanlışlardan biri; öğretimin öğrenci bazlı olmasından çıkıp, öğretmen bazlı  hale getirilmesi olarak tanımlanabilir.

 

Bu etapta İngilizceyi öğrenecek kişinin vermesi gereken ilk karar, yukarıda da belirtildiği gibi, bu yabancı dili hangi amaç için öğreneceğini ve hangi alanlarda kullanacağını belirlemektir. Akademik mi yoksa günlük İngilizce mi? İletişim kurmak, ticari amaçlı kullanmak, uluslar arası medyayı anlayabilmek, teknolojik dünyayı takip edebilmek, şarkı sözlerini anlayabilmek, filmleri alt yazısız izleyebilmek ve bunlar gibi daha pek çok neden ‘neden İngilizce öğreniyorum?’ sorusunun cevabı olabilir. Bir sonraki adım kendine inanmak ve yeterli konsantrasyonu sağlayabilmek olarak tanımlanabilir.

Etkili öğrenme süreci, İngilizce eğitimindeki en önemli nokta olarak tanımlanabilir. Bu süreçte eğitimde öğretmen odaklı, eski yöntemlerin baz alındığı bir yaklaşım yerine öğrenci merkezli bir eğitim yöntemi  uygulanmaktadır. Dolayısıyla seçilecek dil kursunun eğitim kalitesi öğrenim sürecinizi ve eğitim kalitesini belirleyen bir ölçüttür. Son yıllarda ortaya çıkan kar amaçlı İngilizce kurslarında halen kullanılan klasik İngilizce eğitim yöntemleri kişiye ezber yoluyla grameri ve kuralları öğretmeyi hedeflerken, İngilizce Akademik Eğitim Dil okulları gelişen son teknolojiyi kullanması, kaliteli eğitmen kadrosu, uygulanan etkili ve kalıcı eğitim teknikleri, gereksinimlere  göre ayrılmış sınıfları, çoklu materyal kullanımı, chat hour, warm up, make-up classes ve appointment system (randevulu eğitim) gibi extra uygulamaları, öğrenci odaklı metodları ile öğrenciyi robotlaştırmayı değil, İngilizce öğretmeyi amaçlar.