İNGİLİZCE/GENİŞ ZAMAN HAKKINDA 

İngilizce/Geniş zaman Hakkında Açıklama

1 – İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

Öncelikle geniş zamanda eylemi, geniş zaman olarak olumlu ve olumsuz cümlelerin karakterini ve yapısını  öğreneceğiz. Geniş zamanda ki yardımcı fiiller özneye göre değişen bir yapıda do ve does olarak kullanılır. Tabii bu yardımcı fiiller nedeniyle zamirler de kendi aralarında gruplaşır.

I/You/We/They: DO

He/She/It: DOES

Öncelikle geniş zaman olumlu bir cümle yapısı örneğini inceleyelim:

He has breakfast  every morning: O her sabah kahvaltı eder.
Bu cümleden şunu çıkarıyoruz: Olumlu cümlede asla do ve does kullanılmaz. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumlu bir geniş zaman cümlesi yapısı şöyledir:

Özne + Fiil+ …..

Fakat,  olumsuz bir geniş zaman cümlesinde ise özneden  sonra öznenin ne olduğuna bağlı olarak  don’t veya doesn’t kullanılır. Bundan sonra da olumlu cümle gibi fiil kullanılır. Örnek:

He doesn’t do his homework on Sundays.
I don’t go to bazaar
You don’t do homework
Ayrıca olumsuz cümle de does de kullanılan zamirler (He, She, It, Ali (özel ad) ve do’da da aynı zamirler (I, You, We, They, Ayşe and Cem (Birden çok özel ad they’e girdiği için onda da do kullanılır) kullanılmaktadır. Şimdi de soru yapısını görelim:Soru yapısında da yardımcı fiil (do/does) başa gelir ondan sonra da özne ve onu da fiil takip eder.

Örnekler:

Does she do homework?
Do you go on holiday  every summer ?
Does Ayşe  go to museum?
Do Fatma and Ayşe play in the park ?

Do/Does + Özne + Fiil + ….

Peki ya soru cümlesine nasıl cevap verilir? Bunda da yardımcı fiilin etkisi vardır. Eğer soru do ile sorulursa cevapta da do geçer. Eğer does ile soru sorulursa  does da cevapta geçer. Yes/No + , + Zamir + do/does

Örnekler:

Does he go to museum ? Yes, he does.
Do you chemistry  at weekends ? Yes, I do.
Do children play basketball? No, they don’t.

Alıştırmalar

Eğer konuyu iyi öğrendiyseniz şimdi alttaki alıştırmaları yapalım: A-) Aşağıda verilenleri birleştirip yandaki işarete göre olumlu, soru veya olumsuz yapınız.

Go/sea/they/to/every summer (+)
…………………………………………….
She/watch/doesn’t/every evening/TV (-)
……………………………………………………..
Maths/they/study/every afternoon (?)
………………………………………………..
B-) Şimdi de bu sorulara cevap veriniz.

Do you go to work every day?
………………………………………….
Does she visit the museums?
………………………………………….
Does Ali visit his grandfather?
………………………………………