İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI DERSLERİ PROGRAMI

İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Dersleri Program İçeriği

1 – İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Dersleri ( Birebir Özel Ders )
2 – İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla Ders )

 1 – İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Dersleri ( Birebir Özel Ders ):  İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri konusunda İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri merkezinde ki İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri platformunda İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri için yapılan öğretilerde uygulanan İngilizce derslerde atlama sınavına hazırlanmak amacı ile birebir İngilizce özel ders almak üzere İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri programına dahil olan öğrenci, İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri programının uygulanacağı zamanı kendi belirler.

İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri alanında İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri  departmanlarında yapılan  İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri için panellerde ve İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri isimli seminerlerde düzenlenen İngilizce derslerde öğrencinin sınava hazırlanırken gereksinim duyduğu tüm verileri içeren, gireceği sınavın sorularını kolay ve hızlı bir şekilde çözmesine katkı sağlayan çözüm tekniklerini içinde barındıran, öğrencinin akademik kelime dağarcığını kısa bir zamanda geliştiren alıştırmaları içinde bulunduran   İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri programı öğrencinin kendi belirlediği gün ve saatlerde uygulanır. Bundan amaç öğrencinin bu şekilde İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri almaktan ötürü özel yaşamında meydana gelebilecek olan sıkıntı ve sorunları önlemek içindir.

İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri merkezindeki İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri dalında öğrenciye  İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri sisteminde verilmesi gereken İngilizce ders sayısı yada diğer bir ifade ile uygulanacak İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri programının ders sayısı, öğrencinin seviyesi, öğrenmek istediği düzey ve gelmek istediği nokta yada hangi sınava gireceğine bağlı olarak belirlenir.

2 – İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla Ders ): İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri müfredatına uygun  İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri için kurulan ana ünitelerimizde yer bulan  İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri kampüslerinde İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri ile ilgili düzenli yapılan eğitimlerde ayarlanan İngilizce derslerde, bu sistemde, öğrenciyi en kısa zamanda geliştiren ve seviyesini yükselten, her öğrenciye birebir hitap edebilen, sınavla ilgili soruların nasıl çözüleceğini öğreten, içerdiği temel bilgilerle öğrencinin seviyesini yükselterek onun sınavda başarılı olacağına dair önemli ip uçları veren, öğrencinin moralini yükselten, ciddi ve etkin bir şekilde uygulanan  İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri programları eşit yada denk seviyeli 4 öğrenciden oluşturulan küçük gruplara tüm incelik ve özellikleri ile İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri  merkezlerinde uygulanır ve öğrenciyi başarıya taşıyacak her tür önlem alınır.

HAZIRLIK ATLAMA SINAVI DERSLERİ için  NEDEN BİZ

  • İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri organizasyonlarında İngilizce hazırlık atlama sınavı derslerinde tüm İngilizce hazırlık atlama sınavı dersleri   programları  için geçerli olmak üzere öğrenciye ”  SENET ”  yapılmaz.