İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce Kampüsü  alanı içinde

İNGİLİZCE KAMPÜSÜ HAKKINDA

İngilizce Kampüsü Hakkında Bilgi

1 – İngilizce  Kampüsü ( Birebir Özel  İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce  Kampüsü ( 4 Öğrenci ile   İngilizce Dersleri )

İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce Kampüsü  alanı içinde bulunan ve  İngilizce kampüsü  için gerçekleştirilen ayrıca yeni sistemle İngilizce  kampüsü programlarındaki İngilizce  kampüsü müfredatı içinde yer alan İngilizce  kampüsü programlarında, İngilizce Kampüsünde  İngilizce hiç bilmeyenlerden başlayan ve İngilizce akademik sınavlara hazırlanmak isteyenlere kadar her seviye ve türdeki İngilizce dersleri; bu İngilizce kampüsü dahilinde birebir özel veya 4 öğrenciden oluşan İngilizce gruplarında  verilir.

1 – İngilizce  Kampüsü  ( Birebir Özel  İngilizce Dersleri ):

İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce  kampüsü  için yapılan etkinliklerde İngilizce  kampüsü alanında tesis edilen ve İngilizce kampüsü oluşturmak amacı ile İngilizce Kampüsünde kurulan eğitim merkezinde yer verilen İngilizce  kampüsüne ait  sınıflarda ayrıca İngilizce kampüsü için hazırlanan seminerlerde  düzenlenen  İngilizce  kampüsü için özel  İngilizce ders programlarında, hiç İngilizce bilmeyen ama öğrenmek isteyen öğrencilerden, YDS, IELTS, YÖKDİL, TIPDİL, PROFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI,YKSDİL  SINAVINA hazırlanmak amacı ile İngilizce kampüsüne baş vuran ve bu konularda İngilizce kampüsü içinde  ki sınıflarda İngilizce dersleri isteyen öğrencilere kadar uzanan bir doğruda birebir ve özel  İngilizce derslerindeki  İngilizce kampüsünde  garantili bir biçimde verilir.

İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce kampüsü ana birimlerimizde düzenlenmekte olan  İngilizce  kampüsü platformunda yapılan etkinliklerde  İngilizce  kampüsünün özel bir tarzda kurulduğu  platformda İngilizce  kampüsü ders alanlarında, yukarıda özellikleri sayılan  İngilizce Kampüsü  programları ile İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce Kampüsü  alanı içinde bulunan ve  İngilizce kampüsü  için gerçekleştirilen ayrıca yeni sistemle İngilizce  kampüsü programlarındaki İngilizce  kampüsü müfredatı içinde yer alan İngilizce  kampüsü programlarında verilen dersler, kesinlikle ders alan öğrenciye özgü ve kişisel olduğu gibi İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce  kampüsü  için yapılan etkinliklerde tüm incelik, ayrıntı ve öğretici unsurları ile İngilizce kampüsü platformunda uygulanır ve İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce Kampüsü  alanı içinde bulunan ve  İngilizce kampüsü  için gerçekleştirilen ayrıca yeni sistemle İngilizce  kampüsü programlarındaki İngilizce  kampüsü müfredatında İngilizce kampüsünde uygulama bittiği zaman, öğrenci hangi alanda ve İngilizce kampüsünde  ders alıyorsa o alanda öğrenmesi gerekli olan tüm İngilizce bilgileri İngilizce  kampüsünde alır.

2 – İngilizce Kampüsü (4 Öğrenci ile   İngilizce Dersleri ):  

İngilizce kampüsü ana platformundaki İngilizce kampüsü ana bölümlerinde ve İngilizce kampüsü için özel açılmış İngilizce Kampüsü bölümlerinde hazırlanarak İngilizce   kampüsü içinde organize edilen İngilizce Kampüsü  programlarında, İngilizce konusunda hiç bir bilgisi olmayan ama öğrenmeyi arzu eden öğrencilerden, YDS, IELTS, YÖKDİL, TIPDİL, PROFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI,YKSDİL  SINAVINA hazırlanmak amacı ile İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasına müracaat eden ve bu alanlarda İngilizce kampüsünde İngilizce programlarına katılarak ders isteyen öğrencilere  İngilizce kampüsü ana platformunda İngilizce dersleri dikkatle ve en çağdaş yöntemlerle verilir.

İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce kampüsü alanında ve  İngilizce  kampüsü içinde bulunan birimlerde yer verilen İngilizce  kampüsü bölümlerinde,İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce Kampüsü  alanı içinde bulunan ve  İngilizce kampüsü  için gerçekleştirilen ayrıca İngilizce kampüsü platformunda yeni sistemle İngilizce  kampüsü programlarındaki İngilizce  kampüsü müfredatı içinde yer alan İngilizce  kampüsü programlarında  İngilizce  kampüsü programları  kullanılarak İngilizce dersleri verilen gruplardaki öğrenci sayısı, İngilizce kampüsünde verilen dersler sırasında eğitmenlerin İngilizce kampüsü ana platformunda onlara  hakim olabilmeleri ve onlarla İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce  kampüsü  için yapılan etkinliklerde daha sıkı ve İngilizce kampüsünde yakın bir iletişim kurabilmeleri amacı ile İngilizce kampüsü platformunda bulunan İngilizce kampüsü merkez binasındaki İngilizce Kampüsü  alanı içinde 4 kişi ile sınırlanmıştır.