İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim...

İNGİLİZCE, KURUMSAL İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMI

İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi Programı İçeriği

1 – İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi ( Bireysel – Özel kurumsal İngilizce eğitimi )
2 – İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi ( 4 kişi – Grup kurumsal İngilizce eğitimi )

1 – İngilizce, Kurumsal İngilizce Eğitimi ( Bireysel – Özel Kurumsal İngilizce eğitimi ):

İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programları ile bireysel olarak kurum içi veya dışında eğitim almak  için isteyen öğrenci adayı, İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programları ile İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programlarında kendi istediği gün ve saatlerde İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi merkezimizde eğitim alabilir. Bundan amaç, kurum içinde yada dışında öğrencinin yapmış olduğu faaliyetlere zarar ve aksama oluşmasına engel olmak içindir.

İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitiminde düzenlenen bireysel eğitimlerde Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programları ile uygulanan Kurumsal İngilizce eğitimi programının kaç dersten oluşacağı, tamamen aday öğrencinin İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimindeki algılama kapasitesine ve geçmiş birikiminin olup olmadığına varsa yoğunluğuna bakılarak İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programlarında karar verilir.

İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitiminde ki programlar bireysel bir uygulama özelliği taşıdığından tamamen ” kişiye özgü ve özel ” bir Kurumsal İngilizce eğitimi programı  niteliğinde olduğu gibi diğer tüm incelik, ayrıntı ve özellikleri ile tam olarak uygulanır ve Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programları ile aday öğrenci kesinlikle öğrenir.

 

2 – Kurumsal İngilizce Eğitimi ( 4 kişi – Grup kurumsal İngilizce eğitimi ):

İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitimi kurum içinde Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programlarında veya dışında kurum mensupları veya çalışanlarına İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde 4 kişiden başlayan ve en fazla 10 kişiden oluşan İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi gruplarına verilir.

* Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programları ile Değişik sektör ve iş alanlarına odaklanmış yüksek kaliteli Kurumsal İngilizce eğitimi.

* Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programlarında Akademik Eğitim ile Kurumsal İngilizce eğitimi konusunda işbirliği yapan firmalar, performans ve verimlilik konusunda İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programları ile yüksek seviyede somut neticeler elde ederler.

İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitimi Kurum içinde ve kurum dışında olmak üzere iki şekilde yapılır:

Kurum İçi  Kurumsal İngilizce eğitimi: Kurum içinde yapılan İngilizce eğitimi tüm kurumda çalışanların oluşturduğu gruplardan oluşabileceği gibi yönetim kademesinde çalışanlar için birebir İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi uygulanabilir. Her iki tarzda da Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programları ile eğitimin yararlı olacağı inkar edilemez bir gerçektir . Zira çağımızda artık kurumlar kurumun kapısında görevli olan güvenlik memurlarının bile her olasılığa karşı İngilizce bilen kişilerden oluşmasını istemekte. Ayrıca bir güvenlik görevlisi veya bir kapı görevlisinin İngilizce bilmesi kurumun prestijini yansıtan bir göstergedir ve bu durum dışarıdan gelenler tarafından da bu şekilde algılanır.

İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitimi aşamasında  eğitimin kalitesinin bozulmaması amacı ile  oluşturulan grupların sayısı 10 kişiyi aşmamalıdır. Bu işlem sırasında  İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimine katılanların  seviye belirleme sınavı ile seviyeleri tespit edilir ve Kurumsal İngilizce eğitim merkezimizdeki Kurumsal İngilizce eğitim birimlerimizde hazırlanan Kurumsal İngilizce eğitim  programlarında grupların aynı seviyede bilenlerden oluşturulması sağlanır .

İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitiminde seviye belirleme sınavı uygulandıktan  sonra uygulanacak olan İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitiminin ders sayısı, nitelikleri ve özellikleri şirket yöneticilerinin de arzuları doğrultusunda belirlenir.

Kurum dışı Kurumsal İngilizce eğitimi : Bu tür bir eğitim daha çok kurumların isteği doğrultusunda oluşturulan bir eğitimdir. İngilizce, Kurumsal İngilizce eğitimine katılanlar dershanemize gelerek mevcut gruplar içerisinde seviyelerine uygun olan gruplara iştirak ederek de  İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi alabilirler.

NOT:
Gerek şirket içi İngilizce, kurumsal İngilizce eğitimi gerekse şirket dışında uygulanan İngilizce, kurumsal İngilizce eğitimi süresince dershanemiz dil eğitimine İngilizce , Kurumsal İngilizce Eğitimi programı ile katılanlara uygulanan düzenli ve belli süreçlerde yapılan sınav sonuçlarını şirkete bildirmekle yükümlüdür.