İNGİLİZCE NASIL YAYGINLAŞTI HAKKINDA

İngilizce Nasıl Yaygınlaştı ve Gelişti

 

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 İngilizce nasıl yaygınlaştı ve hepimizin bildiği gibi  dünyanın en yaygın dili haline geldi ve her geçen gün yaygınlaşmaya devam etmekte.  İngilizce nasıl yaygınlaştı böyle ve dünya dili oldu. Dünyanın teknolojiye bağlı küreselleşme süreci gibi İngilizce de pek çok etkenle  küreselleşiyor. Dünya da konuşulan diller arasında birinci sırayı Çince çekiyor İngilizce ise hemen ardından geliyor.

           Peki,bu kadar  İngilizce nasıl yaygınlaştı ve  etkenleri neler olabilir?

           Bugün her şeyde önce yaklaşık 79 devlet resmi dil olarak İngilizceyi kullanmaktadır. Örnek olarak başta ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Sudan, İrlanda, Madagaskar, Kamerun ve Singapur’u gösterebiliriz.  Sadece bu bilgi bile bize İngilizce nasıl yaygınlaştı sorusunun yanıtını veriyor.Tabi bu devletler kendi içlerinde resmi dil olarak başka dilleri de kullanabilmekteler. Bu yetmiş dokuz ülke içerisindeki pek çok ülkenin İngilizce dilini resmi dil olarak kullanmasının altında yatan İngilizce nasıl yaygınlaştığının nedeni  bildiğimiz gibi Birleşik Krallığın sömürgesi olma statüsünden gelmektedir.

           İngilizcenin  nasıl yaygınlaştığı konusuna  İngilizce nasıl yaygınlaştı hakkında daha iyi anlam verebilmek için Britanya’nın İmparatorluk dönemine bakmalıyız .1800’lü yıllardan başlayarak ekonomi, sosyal ve  alanda yaşanan pek çok gelişme İngiltere’nin gücüne güç kattı. Gerek Sanayi Devrimini hazırlayan koşullar gerekse de Sanayi Devrimi sonrasında meydana gelen köklü değişmeler bir çok alanda varlığını hissettirmiştir. Yaşanan teknik gelişmeler sonucunda icat edilen makineler hayatı daha kolay hale getirmiş ülkede yüksek bir refah artışı meydana gelmiştir. Refah artışı nüfus artışına sebep olmuştur. Böylece İngilizce nasıl yaygınlaştı sorusunun bir yanıtı daha belirdi çünkü daha çok insan İngilizce konuşur hale geldi.Artan gelişmelerle birlikte İngiltere’nin ticaret hacmi büyüdü ve uluslararası ticaret İngilizcenin yaygınlaşmasında anahtar rol oynamaya başladı.Buharlı makinenin icadı ve devamında geliştirilen pek çok makine İngilizce isim aldı.Bununla birlikte İngiltere’nin  başvurduğu sömürgeleştirme uğraşları İngilizcenin sömürge devletlerince öğrenilmesini gerektirdi.

           İngilizce nasıl yaygınlaştı sorusunun bir başka nedeni, Dünyanın iki büyük süper gücünün ABD ve İngiltere’nin İngilizce dilini kullanmalarıdır. ABD sahip olduğu 15 trilyon’luk GDP’si ve dünyaca dolar’a atfedilen  önem ile zaten dünyanın lokomotifi konumunda. Bu konum ona birçok konuda söz sahibi olma hakkını tanıyor. Eğlence sektörü, iletişim ağları, ulaşım sistemi hepsi bir yandan yabancı kökenlidir.

 

İngiltere’nin golf, rugby gibi kendine mahsus spor dallarına sahip olması bile İngilizce nasıl yaygınlaştı konusunda bize fikir verir. İngilizcenin  nasıl yaygınlaştığı konusuna  İngilizce nasıl yaygınlaştı hakkında bilinen O spor dallarının diğer ülkelerce tanınmasıyla o ülkenin diline  İngilizce nasıl yaygınlaştı sorusuna yanıt olarak yeni bir kelime olarak ekleniyor.