İngilizce Öğrenme Zorluğu Hakkında Görüş

İNGİLİZCE ÖĞRENME ZORLUĞU HAKKINDA AÇIKLAMA

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizce Öğrenme Zorluğu

  İngilizce öğrenme zorluğu, her ne kadar toplum içinde konuşulsa da  İngilizce günümüzde artık birçok kişinin olmazsa olmazı ve mutlaka öğrenmesi gereken bir dil haline gelmiştir. Fakat ülkemizde ilkokuldan başlayan ve liseye kadar devam eden yabancı dil  eğitimi yeterli olmamakla birlikte bu duruma  birtakım kişisel durumlarda  eklendiğinde birçok öğrencinin korkulu rüyası haline gelmekte ve İngilizce Öğrenme Zorluğu başlayarak hayatının ileri kısımlarında da kendisi için büyük bir problem teşkil etmektedir.  Bir  Türk öğrencinin  İngilizce öğrenirken yaşadığı zorluklardan bahsedersek bunların başında İngilizce Öğrenme Zorluğu olarak çekingenlik ve utanma duygusu gelir. Toplumun genel  bir sorunu olan bu durum bu konuda da öne çıkmaktadır. Klasik ‘’Yanlış konuşursam arkadaşlarım benle dalga geçecek veya bana gülecekler duygusu’’ öğrencinin  öz  güvenini yaralar ve yarışa 1-0 geriden başlar. zorluklardan bir diğeri de teoriden pratiğe dökme durumudur.  Maalesef, ülkemizdeki eğitim sisteminde öğrencilere daha çok grammer öğretilirken konuşma alıştırmaları yetersiz oranda yapılmaktadır ve buda öğrencinin konuşmaya çalıştığında zorlanmasına sebep  olmaktadır. Bir diğer İngilizce Öğrenme Zorluğundan   birisi cümle yapılarının Türkçe deki dil yapılarıyla karıştırılması. Türkçe ve İngilizce’deki dil yapıları farklı olduğu için öğrenci  Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çalışmakta ve buda cümlenin ortasında tıkanmasına neden olmaktadır. Bu durumu aşmak için İngilizce düşünüp İngilizce cevap vermeyi  öğrenmek gerekmektedir.

  İngilizce öğrenme zorluğunun diğer bir unsuru da öğrenciler kelimeleri şiir ezberler gibi ezberlemekte ve 2 gün sonra unutmaktadırlar. Bunu kalıcı hale getirmek için o kelimeyi  5-10 sefer yazmalı, yazarken içinden tekrar etmeli ve cümle içinde farklı cümle yapılarıyla kullanmalıdırlar.  İngilizce öğrenme zorluğu sayılan  bir diğeri her şeyi bir anda öğrenmeye çalışmaktır.  Hayatın herhangi bir alanında gerçekleşmeyecek bu durum İngilizce için de geçerlidir. Bir diğer  İngilizce öğrenme zorluğu ise  benim düşünceme göre insanların bunu kendi kendine zorlaştırdığı bir durum olan İngilizce öğrenmenin çok zor olduğu ön yargısıdır. Tüm dünyada en çok kullanılan ve konuşulan bir dilin bir kişide bu ön yargıyı oluşturması sadece kişisel ve kafada biten bir problemdir.  Yine çokça yaygın olan bir düşünce ise İngilizcenin sadece yurt dışında öğrenileceği  yanılgısıdır. Genel olarak ortalama bir Türk aileyi düşündüğümüzde çocuklarını yurt dışına gönderme ve orada İngilizce dil eğitimi alması için yapılması gereken  masraflar ortalama bir aile ekonomik bütçesinin çok üstündedir.