İNGİLİZCE ÖĞRENMEDE GRAMERİN ROLÜ NEDİR

İngilizce Gramer her şey mi

İngilizce Gramer, dilin ses, yapı ve anlam sistemidir. Tüm dillerin grameri vardır ve her dilin kendi grameri vardır. Aynı dili konuşan insanlar iletişim kurabilirler çünkü o dilin gramer sistemini, yani anlam oluşturma kurallarını sezgisel olarak bilirler. Ana dili İngilizce olan öğrenciler zaten İngilizce dilbilgisini biliyorlar. İngilizce öğrenirken gramerin rolünü bilirlere ve   İngilizce kelimelerin seslerini, bu kelimelerin anlamlarını ve anlamlı cümleler oluşturmak için kelimeleri bir araya getirmenin farklı yollarını tanırlar. Bununla birlikte, öğrenciler İngilizce’yi etkili bir şekilde konuşabiliyor olsalar da, etkili yazarlar olmak için rehberliğe ihtiyaçları vardır. Dilbilgisi kavramlarıyla ilgili bilgilerini sözlü dilden yazılı dile nasıl aktaracaklarını öğrenmeleri gerekir. Dilbilimde dilbilgisi, tümcelerin, tümcelerin, cümlelerin bileşimini etkileyen yapısal kurallar dizisidir.ve herhangi bir dilde kelimeler. Bir dilin sistematik olarak incelenmesi ve tanımlanmasıdır ve kelimelerin ve bileşenlerinin cümleler oluşturmak için nasıl birleştiğini anlamamıza yardımcı olur. Bazı insanlar, doğru İngilizce dilbilgisinin yalnızca öğretmenler için önemli olduğunu ve günlük yaşamda gerçek bir önemi olmadığını düşünür. Bu kesinlikle doğru değil. Dil bilgisi, ülke veya dil ne olursa olsun, iletişimin temelidir. Dil bilgisi kuralları, öğrencilerin mantıklı ve net düşünme alışkanlığı geliştirmelerine yardımcı olabilir. Dilbilgisi çalıştıktan sonra, öğrenciler bir dili kullanırken daha doğru hale gelebilirler. İyi bir dilbilgisi olmadan net iletişim imkansızdır. Doğru dilbilgisi, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ifade ederken yanlış anlaşılmanızı engeller. Zayıf gramer becerisine sahip bir kişi, başkaları üzerinde olumsuz bir izlenim yaratabilir. İlk izlenimler kalıcı olabilir,ve karakterin gerçek yargısını gizleyebilir. Bazı insanlar iyi dilbilgisini zeka ve eğitimin bir işareti olarak görür. Zayıf iletişim becerilerinizden dolayı yabancıların sizin hakkınızda olumsuz bir izlenim oluşturmasına izin vermeyin. Dilbilgisi akıcılığın gelişimini geliştirir. Bir kişi dilbilgisini öğrendiğinde, o kişinin kafasındaki fikirleri zorlanmadan nasıl organize edeceğini ve ifade edeceğini bilmesi daha kolay olacaktır. Sonuç olarak, dili daha akıcı konuşabilecek, okuyabilecek ve yazabilecekler. o kişinin kafasındaki fikirleri zorlanmadan nasıl organize edeceğini ve ifade edeceğini bilmesi daha kolay olacaktır. Sonuç olarak, dili daha akıcı konuşabilecek, okuyabilecek ve yazabilecekler. O kişinin kafasındaki fikirleri zorlanmadan nasıl organize edeceğini ve ifade edeceğini bilmesi daha kolay olacaktır. Sonuç olarak, dili daha akıcı konuşabilecek, okuyabilecek ve yazabilecekler.

Genel olarak dört dil becerisi olduğu kabul edilir: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma. Yabancı dil durumlarındaki öğrenicilerin, belirli bir grup için öğrenmenin amaç ve hedeflerine bağlı olarak bu sırayla veya başka bir sırayla dört beceriyi öğrenmesi ve ustalaşması gerekir. Örneğin, hava trafik kontrolörlerinin konuşma ve dinleme konusunda çok yüksek düzeyde bir ustalığa sahip olmaları gerekir, çünkü bunlar işlerini düzgün ve verimli bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları en önemli becerilerdir; bu yüzden iki beceriye daha fazla odaklanılmalıdır: konuşma ve dinleme. Dil bilgisi ve kelime bilgisi dil becerileri değildir. Bunlar, dört becerinin tümüne hakim olmak için gerekli olan dil bileşenleridir. Dilbilgisi ve kelime bilgisi kullanmadan herhangi bir dil becerisini kullanamazsınız. Dilbilgisi kendi başına bir amaç değil, amaca giden bir araçtır—öğrencilerin dört dil becerisindeki yeterliliğini geliştirmek. Dilbilgisi dilin belkemiğidir ve onsuz, üretilen metin, ister sözlü ister yazılı olsun, birçok etiketle sınıflandırılacaktır: bozuk, eğitimsiz, anlaşılmaz veya basitçe İngiliz diline ait değil. Dilbilginizi geliştirmenin bir yolu daha fazla İngilizce okumaktır. Ne kadar çok okursanız, gramerinizi ve kelime bilginizi o kadar geliştirirsiniz. Her şeyi anlamak yorucu ve zor olabilir, ancak bu, dilbilgisinde daha iyi olmak istiyorsanız atlayamayacağınız bir adımdır. Okumak, İngilizcenin nasıl çalıştığını ve gramerin nasıl çalıştığını görmenize yardımcı olur. Birçok etiketle sınıflandırılacaktır: bozuk, eğitimsiz, anlaşılmaz veya basitçe İngilizce’ye ait değil. Dilbilginizi geliştirmenin bir yolu daha fazla İngilizce okumaktır. Ne kadar çok okursanız, gramerinizi ve kelime bilginizi o kadar geliştirirsiniz. Her şeyi anlamak yorucu ve zor olabilir, ancak bu, dilbilgisinde daha iyi olmak istiyorsanız atlayamayacağınız bir adımdır. Okumak, İngilizcenin nasıl çalıştığını ve gramerin nasıl çalıştığını görmenize yardımcı olur.birçok etiketle sınıflandırılacaktır: bozuk, eğitimsiz, anlaşılmaz veya basitçe İngilizce diline ait değil. Dilbilginizi geliştirmenin bir yolu daha fazla İngilizce okumaktır. Ne kadar çok okursanız, gramerinizi ve kelime bilginizi o kadar geliştirirsiniz. Her şeyi anlamak yorucu ve zor olabilir, ancak bu, dilbilgisinde daha iyi olmak istiyorsanız atlayamayacağınız bir adımdır. Okumak, İngilizcenin nasıl çalıştığını ve gramerin nasıl çalıştığını görmenize yardımcı olur. Okumak, İngilizcenin nasıl çalıştığını ve gramerin nasıl çalıştığını görmenize yardımcı olur. Okumak, İngilizcenin nasıl çalıştığını ve gramerin nasıl çalıştığını görmenize yardımcı olur.

Dilbilgisi, dilin gramer sistemini inceleyen ana dil disiplinlerinden biridir. Dilbilgisi sistemi, sözcüklerin  oluşumunda sözcük kombinasyonlarını belirleyen bir dizi düzenliliktir. Bir dilin teorik dilbilgisinin amacı, dilbilgisi sisteminin teorik bir tanımını sunmaktır. İngilizce dilbilgisini öğrenmek ve doğru kullanmak çok zaman, çaba ve pratik gerektirir.

Dilbilgisinin doğası, iki dil düzlemini – içerik düzlemi ve ifade düzlemi – ayırt etmenin ışığında daha iyi anlaşılır. İki düzlem ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Dilin gramer öğeleri, içerik ve ifade birliğini veya biçim ve anlam birliğini sunar.

İyi İngilizce konuşanları dinlemek ve televizyon izlemek de yardımcı olur. Gerçekten neyle ilgilendiğinizi izlerseniz daha iyi çalışır. Amerika’da konuşulan İngilizce’nin İngiltere’de konuşulandan farklı olduğunu unutmayın. Yazım ve dilbilgisinin bazı bölümleri iki ülke arasında farklıdır. Ders kitabınızdaki tüm dil bilgisi alıştırmalarınızı düzenli olarak yaptığınızdan emin olun. İngilizce dilbilgisini iyi öğrenmek için, her bir dilbilgisi noktasını kolayca kullanabilene kadar pratik yapman gerekecek. Ek alıştırmalar için cevapları da olan bir gramer alıştırmaları kitabı arayın. Çevrimiçi etkinlikler ve testler de yardımcı olabilir.

Bir kişi yabancı bir dili ancak bilinçsiz bir asimilasyon süreciyle doğru bir şekilde öğrenemez. Dilbilgisi, dilsel alışkanlıklar bizi başarısızlığa uğrattığında, kesin bir referans zeminidir. Bu yüzden dil bilgisi öğrenci için vazgeçilmezdir. Ancak modern dil öğrenenlerin farklı görüşleri vardır ve farklı yaklaşımlar benimserler. Modern dil öğrenenler, dilbilgisinin dilin yapıştırıcısı olduğunu anlarlar ve modern teknoloji bu anlayışa uyum sağlamıştır. Bir örnek, çevrimiçi bir şey yazdığınızda İngilizce yazınızı hatalara karşı kontrol eden, tarayıcınız için kullanışlı bir dilbilgisi denetleyicisi olan Gramer’dir. Bunun gibi teknolojiler, dilbilgisinin netlik için hala önemli olduğunu bildiğimizi, ancak bunun hakkında sürekli düşünmek zorunda kalmak istemediğimizi gösteriyor.