İngilizce Öğrenmede Öneriler    çok karmaşıktır. Herkes İngilizce Öğrenmede Öneriler...

İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İngilizce Öğrenmede Öneriler ve Çareler

1 –   İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders )
2 – İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce Öğrenmede Öneriler    çok karmaşıktır. Herkes İngilizce Öğrenmede Öneriler ile  ilgili bir şey söyler. Bu nedenle   İngilizce Öğrenmede Öneriler konusuna başlarken İngilizce Öğrenmede Öneriler hakkında söylenen şey İngilizce öğrenmeye başlamadan evvel öğrenciyi tanıma sürecinde, öğrencinin konuştuğu İngilizce dilin  o güne kadar ne biçimde seyrettiği çok mühimdir. İngilizce öğrenmede önerilerde  her ne kadar ikinci bir dil (English as a Second Language) için İngilizce Öğrenmede Öneriler yapılmış  olsa da değişik  açılardan, kişinin konuştuğu dilin çözümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Kişinin dil konusundaki eğilimleri, kaliteleri vb. gibi marjinal noktalarda, birçok ipucuna konuştuğu dil vasıtası ile  ulaşmak mümkündür. İngilizce Öğrenmede Önerilerde Söz konusu kaliteler, öğrencinin “çalışma yöntemini” belirlemek açısından da  gözden kaçırılmamalıdır.

2- İngilizce Öğrenmede Öneriler konusuna değinirken İngilizce tahsiline başlamadan evvel, öğrencinin İngilizcenin esas hususiyetlerini  (özellikle de dil bilgisinde), gerektiğinde konuşulan dille  karşılaştırmalar da kurarak (comparative study) görmesi çok faydalı olacaktır.

3- İngilizce Öğrenmede Öneriler yapıldığında öğrenim sıralaması göz ardı edilmemelidir. Kanımca İngilizce Öğrenmede Öneriler yapıldığında ilk evvel dil bilgisi (yani esas mantık) üzerinde durulmalı. Ama bu işleyiş paketler durumunda olmalı. Öğrenim sürecinde, aralarında vakit ve konular açısından keskin bir ayrım olmamakla birlikte dilbilgisi, reading, writing, listening ve speaking şeklindeki dizinin İngilizce Öğrenmede Önerilerde gözetilmesi öğrenmeyi çok boyutlu ve kalıcı kılmak bakımından İngilizce Öğrenmede Önerilerşnde müspet etkiler sağlayacaktır. Uzun bir süre dilbilgisi görüldükten sonra reading’e daha sonrada  writing’e . geçilmesi doğru değildir. İngilizce Öğrenmede Öneriler, arasında bulunan bunlar arasındaki uyum ve iş birliği  her vakit muhafaza edilmelidir şeklindeki düşünce doğrudur.

Bunun haricinde, İngilizce Öğrenmede Öneriler, arasına kesinlikle İngilizce  dilbilgisi tahsili süresince izlenen konu dizilemine  dikkat göstermek büyük önem taşımaktadır şeklindeki fikri de katabiliriz.  Kullanımda olan birçok dilbilgisi kitabında, henüz üzerinde durulmamış konunun bilgisini gerektirecek İngilizce sorular (exercises, drills) yöneltildiği görülmektedir. Konularda, “basitten karmaşığa” olması gereken dizilim göz ardı edilebilmektedir. Unutmamalıdır ki İngilizce Öğrenmede Önerilerde İngilizce dilbilgisi, dil evinin esasi; “language skills” denilen İngilizce reading, writing, listening ve speaking dil evinin başka kısmı ve dil tahsil süreci sürecinde  ve daha sonra  kaydedilen bütün geliştirmeler de bu evin çevresi ve hatta evrenidir. Bu bağlamda, İngilizce Öğrenmede Öneriler, kapsamında sağlam bir İngilizce dilbilgisi edinmenin önemi apaçık ortadadır. Bundan sonraki , tahsil sürecinde üzerinde durulan kaynak ve metotların kaliteleri ve daha da mühimi öğrencinin bütün bunlardan ne kadarını ve ne biçimde özümseyebildiği gelir.


4- İngilizce öğrenmede öneriler yapılırken diğer dillerde olduğu gibi İngilizce tahsilinde en duygulu sorunlardan biri de Türkçe desteğin ne vakit ve ne biçimde sağlanması gerektiği konusunda tam bir bilgi sahibi olunması  gerekir. Kanımca, mutlaka dilbilgisi öğretiminin de Türkçe desteğe mutlaka gereksinimi vardır. Bir Türk açısından , “en baştan bu yana gelen Türkçeyi unut” mantığının geçerli olmadığı kanısındayım. Dahası, en azından intermediate (orta) seviyeye gelinmeden ( fakat  sadece dilbilgisi anlamında değil; umumi  anlamda) yalnızca yabancı hocalarla çalışmanın  hatalı bir esas oluşturduğunu savunmaktayım. Bu tür yaklaşımlar Avrupalıların çoğu açısından da  geçerli olabilir (dil benzerlikleri dolayısıyla) fakat bir Türk açısından  ya da bir Çinli açısından geçerliliğini yitirmektedir. Ancak, yapılan yaygın hatalardan biri olan “Türkçe  mantığıyla düşünme” durumunun öğrencide yerleşmemesi koşuludur  ki bunu engellemek açısından İngilizce Öğrenmede Öneriler, arasına öğretmenin yerinde yönlendirmelerine ve İngilizce kullanım dozunu iyi ayarlamasına gereksinim vardır aktivitesini de katabiliriz.

5- İngilizce öğrenmede öneriler arasında bulunan İngilizce kelime haznesinin oluşturulmasında   seçmeci (eklektik) bir yol takip etmek yerinde olacaktır şeklindeki fikir doğrudur.  Kelime öğrenmek gayesi ile  türetilmiş sayısız teknik vardır. Ama gördüğüm kadarıyla bunların en büyük hataları , bir tekniği, öğrenilecek bütün kelimelere adeta “zorlamak”tır. Kimi kelimeler dahilin oldukça uygun olan bir teknik, kimisinde açık verebilir. Bunun yerine hangi kelimeyi nasıl öğrenmek gerekiyorsa o biçimde öğrenmek seçilmelidir. Ayrıca, bir kelime öğrenme açısından birçok teknik de geçerli olabilir. Kelime tahsilinde asıl nokta, kelimeyi “hayatınızın bir parçası” yapabilmektir. İşin doğrusu, hangi teknik olursa olsun bu gerçeği göz ardı ediyorsa çok da işlevsel olmayacaktır. “Eşyalarınızın üzerilerine İngilizcelerini yapıştırmak”, “notları İngilizce tutmak”, “düş gücünüzü ayrımlı biçimlerde kullanmak” vb. gibi pratik çözümler, gerçekte  hep bu gerçeğe işaret eder.

6- İngilizce öğrenmede öneriler biride İngilizce de , öğrenileni kullanmak; öğrenilenleri unutmamak, daha da ötesi, geliştirmek gereklidir. Bu gaye için hizmet edecek yollardan birisi de “alışkanlıklar oluşturmak”tır. Seviyeleri kat ettikçe seviyenize uygun, hoşlandığınız alışkanlıklar oluşturun. Böylece yalnızca kısa vadede, sözü geçen körçlara hizmet etmekle kalmayıp uzun vadede de diliniz açısından geleceğe uzanan köprüler kurmuş olacaksınız. Alışkanlıklara misal mi? Saymakla bitmez… Gazete okumak, karikatür, fıkra gibi mizahi şeylerle alakadar olmak  “chat”leşmek, doğuı sözlerini irdelemek, ayrımlı platformlarda dostlarla  kurulan ilişkiler, alaka alanına hitap eden kitaplar okumak, ayrımlı biçimlerde kendinizle konuşmalar ve daha nicesi.

7- İngilizce Öğrenmede Öneriler, içeriğinde bulunan yol alınan seviyeler ayrıca, art beslemeler (feed-back) yapmak açısından da dikkatle üzerinde durulmalıdır. Üstelik, bu art beslemelerle yalnızca bilinenleri pekiştirmeyip bilinenler yoluyla bilinmeyenlere de çok hızlı ve etkili bir biçimde ulaşmak her vakit mümkündır. Geri beslemelerin kelime tahsilinde de oldukça faydalı olacağı inkar edilemez bir gerçektir .


8-
İngilizce tahsili dahilin vatan dışına gitmezden evvel konuşulan dilin  bilgisine sahip olmak, hususiyetle de kısa bir dönem (üç ay gibi) kalacak olanlar açısından  büyük avantajlar sağlayacaktır. İngilizce öğrenmede öneriler arasında yer alan “Yurt dışına gideyim bu iş kendiliğinden  çözümlenir” şeklindeki mantık hatasına düşmeyin. Bu konuda dillere pelesenk olmuş bir anlayış da “insan anne dilini nasıl öğreniyorsa İngilizce de öyledir” mantığıdır fakat gelin görün ki İngilizce konuşma dilimiz değil ve insan konuşma dilini seneler içinde  geliştirip çok yoğun olarak da kullanır. İngilizceyi öğrenmek amacı ile  onca sene harcamayı ister misiniz? Hele hele de anadiliniz  kadar yoğun bir biçimde kullanmayacaksanız (kullanacak olsanız dahi yukarıdaki mantık doğru değildir)…? Orta seviyeye (sadece dilbilgisi anlamında değil; her anlamda) gelin gelecekte  vatan dışına gidip dilinizi çok daha hızlı geliştirebilirsiniz. Aksi takdirde, Türkiye’de de yabancı bir hocayla saatler harcayabilirsiniz; gerektiği gibi soru soramayacağınız ve dilbilgisi noktasında bile konuları tam kavrayamayacağınızdan netice  aynı olacaktır. Ayrıca, İngilizce Öğrenmede Öneriler kervanına şunu da katabilirsiniz. Kalınacak ülkenin umumi  olarak tarihi ve kültürü hakkında malumat sahibi olmak  çok faydalı olacaktır. Yine aynı ülkeden vatandaşlarla uzun süreli birliktelikler (başka bir deyişle, İngiltere’ye gidip Türkçe konuşmaya devam etmek:) dil tahsil sürecinde yaygın olarak yapılan hatalardandır.

9- İleri düzeyde (advanced) bulunanlar, uzmanlık alanlarındaki veya alaka duydukları bir alandaki üst düzey İngilizce bir çalışmayı (kitap, film, belgesel…) tüm yönleriyle içine nüfuz ederek ve çalışarak o konuda gerek dil gerekse içerik açısından tabiri caizse bir “sıçrama” gerçekleştirebilirler. Bu teknik, NLP (nöro-linguistik programming) sistemi bünyesinde bulunan, “başarılı kişileri çok yönlü olarak model alma” çalışmasının linguistik açıdan zihinsel boyutta gerçekleştirilmesine benzetilebilir. Bu çalışma, pratik faydaları da da göz önünde tutularak netice itibarı ile ekonomik, sanatsal, bilimsel vs. kanallara da yönlendirilebilir.