İngilizce Öğrenmede Zorluklar ve Sorunlar Yumağı

İngilizce Öğrenmede Zorluklar ve Sorunların Çözümü

1 – İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizce öğrenmede  zorluklar ve sorunlar yaşanabilir. İngilizce telaffuz, grammar, imla ve kelime dağarcığı kullanımında farklı hatalar yapılabilir. Bir öğrencinin anadili ile İngilizce öğrenmede  zorluklar ve sorunlar ve bir öğrencinin İngilizce öğrenme,  grammar ve kelime dağarcığında yaptığı hatalar arasında, İngilizce öğrenme ve kullanmada anadil etkileşimi olduğu için bir bağlantı vardır.

İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar konusunda en hassas husus olan İngilizce dinlediğini anlama ve konuşmada, öğrencilerin ustalaşması için okuma ve yazmadan daha zordur ve daha önemlidir. Bir metin okurken ve yazarken, öğrencinin düşünme ve duraklama için günlük yaşamda İngilizce dinleme ve konuşmada olduğundan daha fazla zamanı vardır.

İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar konusunda en hassas olgu bir öğrenici ayrıca İngilizce sözlüklerde bilinmeyen kelimeleri arayabilir ve İngilizce bir metin okurken ve yazarken diğer İngilizce referans kitaplarını kullanabilir, bu da İngilizce dinlerken ve konuşurken imkansızdır. Bu nedenle, dinlediğini anlama ve İngilizce konuşma, okumak ve yazmaktan daha zordur. Günlük yaşam için İngilizce kelime dağarcığı yabancı dil öğrenenler için İngilizce dilbilgisinden daha fazla zaman gerektirir ve ustalaşması zordur.

İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar konusunda  yer alan kelime dağarcığı, yabancı öğrencilerin iyice öğrenmeleri için İngilizce’nin en kapsamlı ve zor yönlerinden biridir. Öğrenciler ilk önce  gerçek yaşam ihtiyaçları için en sık kullanılan ve bu nedenle en önemli İngilizce kelimeleri  öğrenmeye odaklanmalıdırlar.

Çok anlamlı İngilizce kelimeler ve eş anlamlı kelimeler yabancı öğrenciler için İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar açısından birincidir.  İngilizce kelime öğrenme ve kullanmadaki diğer güçlükler arasında sabit kelime sıralamaları, deyimsel fiiller, deyimler, atasözleri ve kelime kullanımındaki bölgesel farklılıklar sayılabilir. İngilizce konuşulan ülkelerde bile  İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar vede İngilizce kullanımında yazım, telaffuz, kelime bilgisi ve dil bilgisi bakımından farklılıklar vardır.

İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunların başında İngilizce kullanımını resmi ve gayri resmi olmasını ayırmak gelir.. Resmi İngilizce, kitle iletişim araçlarının, eğitimin, ticaretin, ekonominin, ticaretin, teknolojinin, bilimin vb. Dilidir. Gayri resmi İngilizce, konuşma dili, argo ve lehçe kullanımını içerir. Yabancı öğrencilerin resmî olmayan İngilizce kelimelerden daha fazla gayri resmi kelime öğrenmesi İngilizce öğrenmede  zorluklar ve sorunların başında gelir.

İngilizce eş anlamlı sözlükler, genel İngilizce sözlüklerle birlikte , gerçek yaşam durumlarında öğrencinin ihtiyaçları için kelime hazinesini yoğun, kapsamlı ve mantıklı bir şekilde çoğaltmak ve uzman olmaları için mükemmel bir araçtır .