İngilizce Öğrenmedeki Zorluklar ve İngilizce Öğrenmedeki Zorlukların birincisi, İngilizce dilinin tam bir telaffuzu yoktur.

İNGİLİZCE ÖĞRENMEDEKİ ZORLUKLAR HAKKINDA BİLGİ

 İngilizce Öğrenmedeki Zorluklar Hakkında Açıklamalar

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Dersleri )

Telaffuz: İngilizce Öğrenmedeki Zorluklar ve İngilizce Öğrenmedeki Zorlukların birincisi, İngilizce dilinin tam bir telaffuzu yoktur. Bu İngilizce Öğrenmedeki Zorlukların biridir. Bazı kelimeler ‘sessiz’ harfler içerir, bu da onların konuşulmadığı anlamına gelir. “A” için “ah” gibi bazı harfler farklı telaffuz edilebilir. Alman dili gibi diğer diller her harfi seslendirir ve yalnızca bir telaffuza sahiptir. Belli Almanca ünsüz veya ünlülere vurgu yapılması, İngilizceyi öğrenmesi bu kadar zor bir dil haline getirebilir. Bir ‘k’ sesini alan ‘c’ gibi sert ve yumuşak ünsüzler vardır ve bunlar konuşuldukları içeriğe bağlıdır. İngilizce Öğrenmedeki Zorluklardan biri bazı kelimelerde sessiz harfler vardır ve bir araya getirildiğinde tamamen farklı bir ses yansıtan bazı ünsüz harfler vardır. (yani… ‘th’) Kelimelerin telaffuzundaki garip kombinasyonlar ve değişen kurallar İngilizceyi öğrenmeyi  daha zor hale getiriyor.

Dilbilgisi: İsimlerin, sıfatların ve zarfların birbirini izlemesi, İngilizce Öğrenmedeki Dilbilgisi Zorlukları ve İngilizce Öğrenmedeki Zorlukların diğer bir nedeni. Dünyadaki birçok farklı dil için kendi özel sırasına sahiptir. İngilizce diliyle sıra değişebilir. Örneğin, Çinli öğrenciler dolaylı cümleler yazma eğilimindedir. Örneğin: “Oğlan komşunun köpeği tarafından ısırıldı.” “Komşunun köpeği çocuğu ısırdı” yerine. Doğru cümleler ve pasajlar yazmak için, İngilizce öğrenenler dilbilgisini kullanmanın yeni ve farklı bir yolunu öğrenmelidir. İngilizceyi bir sohbete özümsemek zor olabilir çünkü öğrenciler ana dillerinden farklı cümle yapıları kullanmak zorundadır.

Fiil Zamanı: Bazı dillerde çok dar fiil zamanı çağrışımları vardır. Çoğunlukla şimdiki zaman ve geçmiş fiillerin kullanılması İngilizce öğrenmeyi oldukça karmaşık hale getirebilir. Örneğin, belirli durumlarda, aşağıdaki zaman kiplerinden herhangi birini kullanmak uygun olabilir: present; geçmiş; ve gelecek. “Şarkı söylemek” fiili, zamana bağlı olarak şu biçimlerde kullanılabilir: “şarkı söylemek”, “şarkı söylemek” veya “şarkı söylemek”.

Öğrenme Araçları: Pek çok öğrenciye sadece kitaplardan öğrenmeleri öğretilir, böylece konuşma dilini uygulama şansları olmaz. İngilizceyi toplum içinde konuşmaya çalıştıklarında kendilerine güven duymama eğilimindedirler. Yüksek sesle okumak İngilizce konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir

Argo: İngiliz dilinde argo kullanımı yaygındır. Sözcükler, terimler ve deyimler, normalde bir sözlük tanımında sahip oldukları anlama sahip değildir. Dili öğrenmek, argo kullanımını öğrenmeyi gerektirir; bu, farklı argo terimlerinin İngilizceyi öğrenilmesi gereken neredeyse tamamen farklı bir dil yaptığını anlamak anlamına gelir. Bazen kullanılan terimler İngilizce sözlükte bile bulunmaz. Bu, dile aşina olmayan biri için zor olabilir. Burası televizyon, film, dergi ve radyonun dili öğrenirken yardımcı araçlar haline geldiği yerdir.

Cinsiyet ve Kültür: Bir kişinin kültürel uygulamaları İngilizce öğrenme becerilerini etkileyebilir. Örneğin, bazı kültürlerde bir kadın evde kalıp çocukları büyütme eğilimindedir. İş gücünde İngilizce konuşanlarla etkileşime giren bir adamın aksine, İngilizce konuşanlarla etkileşimde bulunma olasılıkları daha düşüktür.

İngilizce dili en çok konuşulan dillerden biridir. Anadili İngilizce konuşamama veya anlayamama sinir bozucu görünebilir.  Başkalarını okumak, konuşmak ve dinlemek, İngilizce konuşmanın dili öğrenmenin önemli bir parçasıdır.