İngilizce Öğrenmek Zormu , Zorlaştırılıyormu ? Sorusu

İngilizce Öğrenmek Zormu , Zorlaştırılıyor mu, Nedeni

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

İngilizce öğrenmek zor mu , zorlaştırılıyor mu ? sorusuna yanıt:  Ülkemizde bir İngilizce dilini öğrenme furyası sürüp gitmekte. Bunca araştırma ve geliştirme çabalarına rağmen, İngilizce öğrenmek zor mu , zorlaştırılıyor mu ? çünkü yabancı dil öğreniminin raydan çıkıp İngilizce öğrenmek zor mu , zorlaştırılıyor mu sorusunun  anlamsızlaştığı bazı noktalar var. İngilizce Öğrenmek Zor mu , Zorlaştırılıyor mu ? yanıtının düzelmemesinin nedeniyse, ne yazık ki olanakların azlığı değildir. Sadece konuya bakışımızın eksikliğidir. Bu alandaki belli, başlı sorunlar şunlardır:

• Çok nadir durumlar dışında, İngilizce dilinin öğretildiği kurumlarda ve dershanelerde danışmanlık sistemi yoktur. Öğrencilerinin yaşlarına ve durumlarına göre İngilizce dil öğreniminin doğasıyla ilgili olarak danışmanlık verilmemektedir. Öğrendikleri dille ilgili hedeflerinin netleşmesine ve öğrenciyle-dil arasında duygusal bağ kurulmasına yardımcı olunmamaktadır. Kuruma ya da dershaneye gelen herkesin, konuyla ilgili sorunlarını çözdüğü ve hazır geldiği varsayılmaktadır. Hâlbuki bir öğrenci söz gelimi çok iyi bir doktor olabilir, ama yabancı bir dili nasıl çalışacağını bilemeyebilir. Zorluklar karşısında yılgınlığa düşebilir ve desteğe gerek duyabilir . Bu çok doğaldır. Ders dışında hangi araçları, nasıl kullanabileceği ona gösterilmelidir. demek İngilizce öğrenmek zor mu , zorlaştırılıyor mu sorusunda yanıt evet oluyor.

• Kurumların çoğunda İngilizce öğrenimi için kaçınılmaz olan araç ve gereç desteği ne yazık ki yoktur. Kurumun mobilyaları, sandalyeleri vs. için onca para harcanırken, bir sesli-görsel araçlar-kitaplar arşivi oluşturulmaz. Ders dışında ve ders içinde kullanılması gereken görsel-işitsel araçlar öğrenciye sunulmaz. Kendi algı sistemine uygun alternatifler bulamayan öğrenci, gramer öğrenmekte ama İngilizcenin nasıl kullanılacağını öğrenememektedir. “Süper” öğretmenlerin “ben her şeye yeterim tavrı” başarısızlık sürecini hızlandırmaktadır. Hâlbuki öğrenciler, arabalarında ya da evlerinde sesli yayınlar dinleyebilir, filmler seyredebilirler. Bu şekilde telaffuz, kelime haznesi ve kullanımı vs. gibi konularda gelişebilecekken, bundan yoksun kalmaktadırlar. Öğrencilerin görsel ve işitsel desteğe gereksinimleri vardır çünkü öğrendikleri dilin kullanıldığı bir ülkede yaşamıyorlar. Bu nedenle İngilizce öğrenmek zor mu , zorlaştırılıyor mu ? sorusunu sormak şart oluyor.

• İngilizce dil bilgisi derslerde verilebilir. Ama detayların sindirilmesi zaman alır. Ders anlatmanın bir müfredatı olabilir, ama dili kullanmayı öğrenmek zaman alır. İngilizce dilini  kullanmayı öğrenmek o kadar da kolay değildir. İngilizce dil öğretmenleri, sadece mesleklerinin konusu olan dili bilirler. Üniversitede okuduğu dilden başka bir dil bilen İngilizce öğretmeni çok azdır. Ama öğrencilerini birçok konuyu kısa sürede öğrenmeye zorlarlar. On yılda öğrendikleri bir dili, öğrencilerinin sekiz ayda öğrenmesini beklerler. Madem dil öğrenmek o kadar kolay, niçin kendileri birkaç dil bilmiyor diye sorabilirim. Bir İngilizce öğretmeninin İngilizce bilmesi hüner sayılmaz! Zaten işi odur. Ama söz gelimi bir mimarın İngilizce öğrenmesi, sıra dışıdır, daha sıkı bir çalışma ve emek ister! Onlara dikkatle yaklaşmak gerekir.