İNGİLİZCE ÖZEL DERS  ALMANIN FAYDALARI 

İngilizce Özel Ders Almanın Faydaları ve Katkısı

1 –  İngilizce Özel Ders ( Bireysel – İngilizce Özel Ders  )
2 –  İngilizce Özel Ders ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Özel Ders )

İngilizce özel ders programlarının İngilizce özel ders departmanında her aşamada uygulanması ile İngilizce konusunda sorunları olanların bu sorunlarına İngilizce özel ders  ile çözüm getirilir.

İngilizce özel ders departmanlarında İngilizce özel ders almanın faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu nedenle, İngilizce özel ders sınıflarında İngilizce özel ders, almanın faydalarını bir liste şeklinde sunmakta yarar var.

İngilizce özel ders, almanın en önemli yararlarından biri, alınan  İngilizce özel dersin kısa sürmesidir. Yani, kalabalık gruplarla 3 ayda öğrenilenler, İngilizce özel ders alındığında 1-1,5 ay sürer. Elbette ki bu süre İngilizce özel ders  alan öğrencinin ” algılama kapasitesi ” ve çalışma disiplini ve ciddiyeti ile ilgilidir. Şayet İngilizce özel ders alan öğrencinin algılama yeteneği ve çalışma disiplini ve ciddiyeti iyi ise zamanın kısa olması kaçınılmazdır. Bu şekilde öğrenci, İngilizce özel ders alarak İngilizce öğrendikten sonra, İngilizce bildiği için kısa bir sürede hayata atılır ve iş araması ve bulması da o nispette kolay olur.

İngilizce özel ders eğitim birimlerinde İngilizce özel ders almanın diğer bir yararı ise, toplum içinde İngilizce özel dersin  pahalı olduğuna dair yaygın bir kanı bulunmasına rağmen, kalabalık gruplarla yapılan derslerle İngilizce özel ders ücretinin  aşağı yukarı ödenen ücretin aynı olmasıdır. Grup İngilizce dersi ile İngilizce özel ders arasında dersin işlenmesi açısından 1 / 3 oranında İngilizce özel dersin  lehine bir durum olduğu için, 3 ayda grup dersine ödenilen ücret ile 1 ayda İngilizce özel derse ödenilen ücret arasında fazla bir fark kalmaz.

İngilizce özel ders eğitim birimlerinde kalabalık gruplarla yapılan İngilizce derslerinde , öğrenci kalabalıktan faydalanarak derse gereken ilgiyi göstermeyebilir yada ödev yapmadan dersi atlatabilir ama İngilizce özel derste öğrencinin bu tür bir şansı yoktur. Öğrenci öğretmenle birebir İngilizce özel ders yaptığı için, derse ilgi göstermemek gibi bir lüksü yoktur ve ödev yapmak zorundadır zira öğretmen karşısındadır ve bir önceki İngilizce özel derste verdiği ödevi kontrol edecektir. Kalabalık grup İngilizce özel  derslerinde verilen ödevler pek takip edilmez ama İngilizce özel derste ödev takibi çok kolaydır.

İngilizce özel derslerin aksine grup İngilizce derslerinde konuşma her kese nasip olmaz. Zira, ders 40 dakikadır ve grupta 10 kişi varsa konuşma yapılacak bölümde de 10 soru varsa, bir kişi ancak bir cümle kurma şansına sahip olur. Yani bir derste, speaking bölümünde,konuşma denilen aktivite ancak bir kere gerçekleşir. Oysa, İngilizce özel ders programlarının İngilizce özel ders departmanındaki İngilizce özel ders bire bir yapıldığı için, speaking denilen konuşma ile ilgili tüm aktiviteleri öğrenci yapmak zorunda kalır.