İngilizce Özel Eğitim  Programları

 İngilizce Özel Eğitim Programları İçeriği

1 –  İngilizce Özel Eğitim ( Bireysel – İngilizce Özel Eğitim  )
2 –  İngilizce Özel Eğitim  ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Özel Eğitim )

1 –  İngilizce Özel Eğitim ( Bireysel – İngilizce Özel Eğitim  ) :

İngilizce özel eğitim etkinlikleri kapsamında İngilizce özel eğitim verilen merkezimizde ki İngilizce özel eğitim platformunda ve İngilizce özel eğitim sürecinde düzenlenen bireysel İngilizce özel eğitimler kapsamında, öğretme ve eğitim sistemi, öğretme özellikleri, sinerji, kalite ve sınav çözüm teknikleri nitelikleri ile öğrenciyi İngilizce Özel Eğitim ile birebir olumlu yönde İngilizce Özel Eğitimde etkileyen ve onu daha hırslı, hızlı, çok çalışmaya iten özellikler taşıyan İngilizce özel eğitim panellerinde uygulanan İngilizce özel eğitim  programını   teke tek  olarak almak isteyen öğrencilere İngilizce özel eğitim programlarının uygulanacağı günler ve saatler konusunda imtiyaz tanınır. İngilizce özel eğitimdeki Bu imtiyaz neticesinde  aday öğrenci İngilizce özel eğitim etkinlikleri kapsamında İngilizce özel eğitim verilen merkezimizde ki İngilizce özel eğitim platformunda ve İngilizce özel eğitim sürecinde düzenlenen bireysel İngilizce özel eğitimler kapsamında kendi yaşam düzenini aksatmadan ve değiştirmeden istediği saatlerde İngilizce özel eğitim programa katılabilir.  Öğrencilere İngilizce özel eğitim etkinlikleri kapsamında İngilizce özel eğitim verilen merkezimizde ki İngilizce özel eğitim platformunda ve İngilizce özel eğitim sürecinde düzenlenen bireysel İngilizce özel eğitimler kapsamında verilen bu gün ve saatleri belirleme hakkı  her İngilizce özel eğitim için geçerlidir. İngilizce özel eğitim merkezimizdeki Genel İngilizce , Yds , Ielts , Proficiency Sınavı Hazırlık , Lys 5 gibi İngilizce özel eğitim  programlarına katılmak isteyen tüm aday öğrenciler bu öncelik hakkından faydalanabilir.

2 –  İngilizce Özel Eğitim ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Özel Eğitim  ) :

İngilizce özel eğitim departmanında ki İngilizce özel eğitim seanslarında yapılan İngilizce özel eğitim öğretilerinde, 4 öğrenci için tertip edilen İngilizce özel eğitim etkinliklerinde,  grup halinde uygulanan, öğrencinin İngilizce öğrenmede İngilizce özel eğitim etkinlikleri kapsamında İngilizce özel eğitim verilen merkezimizde ki İngilizce özel eğitim platformunda ve İngilizce özel eğitim sürecinde düzenlenen bireysel İngilizce özel eğitimler kapsamında gerekli olan tüm gereksinimlerini karşılayacak kapasite ve performansa sahip, öğretim aşamasında baş vuracağı ve tüm aradıklarını bulabileceği özellikleri taşıyan, en kısa zamanda öğrenciyi İngilizce özel eğitim ile geliştiren ve onun öz güveni arttırarak bu işi başarabileceğine inandıran İngilizce özel eğitim  programlarına iştirak eden öğrencilere  , İngilizce özel eğitim programlarının başlamasından önce İngilizce seviye tespit sınavı yapılarak aynı seviyede  4 öğrenci ile oluşan  gruplar kurulur.

İngilizce özel eğitim dalında  İngilizce özel eğitim birimlerinde mevcut İngilizce özel eğitim etkinlikleri çerçevesindeki İngilizce özel eğitim kategorisinde, organize edilmekte olan İngilizce özel eğitim programlarında, grubu oluşturan aday öğrencilerin İngilizce seviyelerinin bir birine eşit yada elverdiğince yakın olması, grup eğitimleri uygulamalarında herkesin bir birinden çekinmeksizin eğitime  katılımını ve İngilizce özel eğitiminda arzu ettiği  gibi sorular sormasını sağlar. Üstelik, son yapılan bilimsel araştırmalara göre İngilizce Özel Eğitim ile ilgili konularda yapılan İngilizce özel eğitim derslerinde grupların 4 öğrenci ile kurulması grubu İngilizce Özel Eğitim ile oluşturan aday öğrencileri olumlu olarak etkilediği gerçeğine varılmıştır.  Grubu oluşturan aday öğrencilerin 4 kişi olması sonucunda İngilizce özel eğitim merkezimizdeki İngilizce özel eğitimlerine  giren hocalar  öğrencilerle teker teker ilgilenmekte ve İngilizce özel eğitim etkinlikleri kapsamında İngilizce özel eğitim verilen merkezimizde ki İngilizce özel eğitim platformunda ve İngilizce özel eğitim sürecinde düzenlenen bireysel İngilizce özel eğitimler kapsamında grup eğitimleri  İngilizce özel eğitim  programı özelliği  kazanmaktadır.