İngilizce SBS
Ders İngilizce

İngilizce SBS Ders İngilizce Programı

 

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

İngilizce SBS Ders İngilizce  platformundaki İngilizce SBS Ders İngilizce merkezimizde kurulan İngilizce SBS Ders İngilizce bölümlerinde hazırlanan İngilizce SBS Ders İngilizce programları ile 6. ve 7. sınıf SBS  materyal logo içeriğine dair İngilizce SBS Ders İngilizce  platformundaki İngilizce SBS Ders İngilizce merkezimizde kurulan İngilizce SBS Ders İngilizce bölümlerinde hazırlanan İngilizce SBS Ders İngilizce programları ile sizlerle paylaşmak istediğimiz önemli bilgiler İngilizce SBS Ders İngilizce bölümlerinde aşağıda sıralanmıştır.Yeni sınav sisteminde sizlere ve öğrencilerinize başarılar diliyoruz.

İngilizce SBS Ders İngilizce  platformundaki İngilizce SBS Ders İngilizce merkezimizde kurulan İngilizce SBS Ders İngilizce bölümlerinde hazırlanan İngilizce SBS Ders İngilizce programlarında 1. 6. ve 7. sınıfın materyalleri hazırlanırken Talim Terbiye Kurulunun 2006 tarihli İngilizce müfredatı ve MEB’in hazırladığı  setler incelenmiştir. Bu kitaplarda, müfredata bağlı kalınmasına rağmen konuların veriliş sıralarında değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir. SBS ile ilgili materyallerin hazırlanmasında bu konu göz önünde tutulmaya çalışılmıştır.

2. Hazırlanan materyallerin kullanım çizelgesi, sınıf seviyesine göre İngilizce SBS Ders İngilizce  platformundaki İngilizce SBS Ders İngilizce merkezimizde kurulan İngilizce SBS Ders İngilizce bölümlerinde hazırlanan İngilizce SBS Ders İngilizce programlarında İngilizce SBS Ders İngilizce öğretmen tarafından ayarlanacak şekilde yapılmaya özen gösterilmiştir.

3. SBS 6. ve 7. sınıf materyaller ve içerikleri şu şekilde oluşturulmuştur:

a. SBS DİLBİLGİSİ (Müfredata uygun bir şekilde dilbilgisi konularını örneklerle açıklar.Anlatım dili İngilizcedir; amaç dilbilgisi konularını aktarırken anlam karmaşası yaşanmasını önlemektir.)

b. SBS DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMA KİTABI 

c. SBS DİLBİLGİSİ DENEME SINAV KİTAPÇIĞI (Dörder seçenekli sorularla anlatılan dilbilgisi konusunun test şeklinde görülmesini sağlar.Amaç seçenekli soru çözümüne yabancı olan öğrencileri bu tip sorulara alıştırmaktır.Konular ilerledikçe öğrenci yeni öğrendiği konuların yanı sıra eski öğrendiği konulardan da sorularla karşılaşır.

SBS KELİME ÇALIŞMALARI (Dörder seçenekli sorularla öğrenciye kelimenin doğru yerini buldurmayı hedeflerken diğer yandan da alıştırmalarla yeni kelimeler öğrenilmesini sağlar.)

d. SERBEST ÇALIŞMALAR KİTABI (Her ne kadar SBS’deki soru tipleri hakkında şu ana kadar bir açıklama yapılmamış olsa da YKD Test Birimi MEB’in kitaplarındaki farklı soru tiplerini tarayarak, çıkması olası olan ve çıkacağı tahmin edilen soru tiplerini hazırlamıştır.)

4. Özellikle Grammar Time ve Vocabulary Time gerektiği yerlerde resim kullanılarak hazırlanmıştır.Buradaki amaç öğrencilerin görsel hafızalarından yararlanarak konuların ya da kelimelerin daha iyi kavranmasını sağlamaktır.

5. Hazırlanan materyallerin temelini kelime bilgisi oluşturmaktadır.Zira öğrencinin soruyu çözebilmesi için önce anlaması gerekir.Bu amaçla HEDEF KELİMELER adı verilen kitabı hazırlanmıştır.Bu kitabın hazırlanma aşamasında hem MEB’in İngilizce kitapları taranmış hem de hazırlanan materyallerdeki kelimeler kullanılmaya

6. çalışılmıştır.Kelimelerin karşılıkları Türkçe olarak verilmiştir ve her kelimenin yanına o kelimenin türü hakkında bilgi eklenmiştir.

7. Öğrencilerin program boyunca öğrendiklerini sınamak amacıyla eğitim dönemi boyunca kullanılacak dört adet 40’ar sorudan oluşan AYLIK İNCELEMELER adı verilen testler hazırlanmıştır.Bu testlerin içeriği; dilbilgisi konuları, kelime ve değişik soru tiplerinden oluşmaktadır

Türkiye’de biri ÖSS, diğeri OKS olmak üzere öğrencilerin önünde iki büyük merkezi sınav var. İyi bir lise iyi bir üniversite demek olduğu için aslında ÖSS’de başarılı olmak İngilizce SBS Ders İngilizce  platformundaki İngilizce SBS Ders İngilizce merkezimizde kurulan İngilizce SBS Ders İngilizce bölümlerinde hazırlanan İngilizce SBS Ders İngilizce programlarındaki OKS’den geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, liselere giriş için yapılan OKS’yi 2008’de son kez uygulayacak.