İNGİLİZCE SIFATLAR ( ADJECTIVES ) HAKKINDA BİLGİ

İngilizce Sıfatlar ( Adjectives ) ve Uygulama

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

Olumlu ve İyi mana İfade Eden İngilizce Sıfatlar ( Adjectives )

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
happy mutlu healthy sağlıklı
helpful yardımsever lovely sevimli
perfect mükemmel proud gururlu
joyous sevinçli nice hoş
obedient söz dinleyen splendid söz dinleyen
pleasant hoş successful başarılı
thoughtful anlayışlı victorious muzaffer
wonderful fevkalade vivacious hayat dolu
zealous gayretli lucky şanslı
lively canlı,hayat dolu kind nazik,kibar
zany delidolu witty esprili

 

Biçim ve Şekil Bildiren İngilizce Sıfatlar ( Adjectives )

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
broad geniş narrow dar
deep derin shallow derin olmayan,sığ
steep dik round yuvarlak
wide geniş high yüksek
crooked eğri flat düz
skinny ince square kare
hollow çukur straight düz
curved eğri chubby tombul

 

Ses ile İlgili İngilizce Sıfatlar ( Adjectives )

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
cooing ötmek deafening sağır edici
moaning inletme raspy kulak tırmalayıcı
squealing cırlama faint sönük
hushed sessiz hissing ıslıklama
resonant yankılanan soft alçak ses
purring mırıltılı melodic melodik
mute sessiz shrill kulak tırmalayıcı
noisy gürültülü husky kısık
loud yüksek ses sessiz kısık
thundering gürleme whispering fısıltılı
silent sessiz screeching cırtlak

 

Zaman ile İlgili İngilizce Sıfatlar ( Adjectives )

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
ancient antik old-fashioned eski moda
swift çabuk late geç
modern çağdaş young genç
early erken old yaşlı
quick çabuk rapid çabuk
short kısa süren long uzun süren

 

Lezzet ile İlgili İngilizce Sıfatlar ( Adjectives )

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
bitter acı salty tuzlu
fresh taze stale bayat
sweet tatlı spicy baharatlı
thirsty kuru rotten çürük
tasteless lezzetsiz sticky yapış yapış
tart mayhoş sour ekşi
juicy sulu greasy yağlı
icy buz gibi tasty lezzetli
delicious lezzetli ripe olgun

 

Kötü Duygularla İlgili İngilizce Sıfatlar ( Adjectives )

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
angry kızgın awful çok kötü.rezalat
bored sıkılmış confused kafası karışık
bewildered şaşkın dangerous tehlikeli
combative kavgacı condemned ayıplanan
clumsy beceriksiz cruel zalim
creepy tüyler ürpertici anxious endişeli
evil kötülük fierce vahşi
disgusted nefret ettirmiş grieving kederli
smoggy sisli shiny parlak
defiant meydan okuyan arrogant küstah ve kibirli
black kasvetli dizzy şaşkın
envious kıskanç annoyed sinirli

 

Dış Görünüş İle İlgili  İngilizce Sıfatlar ( Adjectives ) ve Türkçeleri

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
glamorous büyüleyici spotless lekesiz
misty puslu handsome yakışıklı
magnificent görkemli homely basit, sade
muddy bulanık, pis plain düz, sade
precious değerli, kıymetli sparkling parıldayan
gleaming parıldayan motionless hareketsiz
unsightly nahoş grotesque gülünç
quaint tuhaf, acayip stormy fırtınalı
smoggy sisli shiny parlak

 

 

Görünüm İle İlgili İngilizce Sıfatlar ( Adjectives ) ve Türkçeleri

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi
elegant zarif adorable çok güzel, sevimli
beautiful güzel attractive çekici, göz alıcı
blue-eyed mavi gözlü bright parlak
clean temiz clear şeffaf, saf
colorful renkli cute sevimli
filthy çok pis fancy süslü
gloomy kasvetli dark koyu
cloudy bulanık excited heyecanlı
filthy çok pis fancy süslü