İngilizce Takviye DersİNGİLİZCE TAKVİYE DERS PROGRAMLARI

İngilizce Takviye Ders Programları İçeriği

1 – İngilizce Takviye Ders ( Birebir İngilizce Özel Ders )
2- İngilizce Takviye Ders ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Ders )

1 – İngilizce Takviye Ders ( Birebir İngilizce Özel Ders ): İngilizce takviye ders  eğitim merkezimizdeki İngilizce takviye ders platformunda açılan İngilizce takviye ders sınıflarında, birebir alınan İngilizce takviye  dersin öğrencide yarattığı olumlu etkilere, itici gücüne, oluşturduğu bireysel ve çalışma disiplinine inanan ve bunu bilenler almak istedikleri İngilizce takviye dersin türü, seviyesi ve yapısı ne olursa olsun özel İngilizce takviye ders almayı tercih eder. İngilizce takviye ders  alan öğrenciye içeriğinde bulunan en çağdaş yöntem,  kalıcı ve kullanıma her an hazır bilgilerin nasıl aktarılacağına dair İngilizce takviye ders  eğitim merkezimizdeki özel İngilizce takviye ders programları ile  destek sağlanır.

İngilizce takviye ders verilen merkezimizde ki İngilizce takviye ders departmanlarımızda bireysel olarak gerçekleştirilen  İngilizce takviye derslerinde öğrencinin seviyesi ne olursa olsun  bir sınır yoktur.

İngilizce takviye ders birimlerinde hazırlanan İngilizce takviye ders kategorisinde ki İngilizce takviye ders ile ilgili aşamada, özel İngilizce takviye ders alan öğrenci, kendi istediği saatlerde İngilizce takviye ders alır. İngilizce takviye ders alan öğrencilere bu tür bir hak  verilmesi okulları ile  her hangi bir aksaklığın yaşanmaması içindir.

 İngilizce takviye ders kampüslerinde ki İngilizce takviye ders ile ilgili eğitimlerde  İngilizce takviye  derste  öğrenciye kaç İngilizce takviye ders  verilmesi gerektiği, bilgisine, seviyesine, beceri ve İngilizce takviye derste göstereceği performansla  orantılı olarak düzenlenir.

2- İngilizce Takviye Ders ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Ders ): İngilizce takviye ders verilen dershanelerde düzenlenen İngilizce takviye ders isimli seminerlerde organize edilmekte olan  İngilizce takviye  dersler, aynı seviye veya sınıflarda okuyan öğrencilere , içinde bulundukları seviyeden yada sıfırdan başlayarak tüm ayrıntıları ile 9., 10, 11, 12. sınıflara kadar YKS İngilizce  için hazırlananları içeren, günümüzün en son eğitim teknikleri, bilgileri, yöntemleri ile hazırlanmış, içerdiği özellikleri ile çok kısa sürelerde geliştiren ve ilerlemelerini sağlayan İngilizce takviye ders programlarıyla destekli olarak verilir. İngilizce takviye dersin verildiği gruplar, yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilmiş 4 öğrenci ile kurulu gruplarda verilen İngilizce takviye derslerden en iyi sonuçlar elde edilir şeklinde sunulan bilimsel verilere uygun olarak İngilizce takviye ders  eğitim merkezimizde İngilizce takviye ders programlarıyla 4 öğrenciyi geçmeyecek biçimde düzenlenir.

İngilizce takviye ders panellerinde ki İngilizce takviye ders verilen süreçte uygulanan İngilizce takviye ders  seminerlerine bu şekilde yapılan bir düzenlemede İngilizce takviye ders  veren öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenme olanağı olacağı gibi, öğrenciler  gruplarda yapamadıkları soru sorma eylemini İngilizce takviye ders de gerçekleştirebilir.