Uluslararası yabancı dil sınavı ana merkezlerimizde ki Uluslararası yabancı dil sınavı hazırlık.

İNGİLİZCE,ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVI SEÇENEKLERİ

İngilizce, Uluslararası Yabancı Dil Sınavı  Hakkında Bilgi

 1 – İngilizce , Uluslararası Yabancı Dil Sınavı ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 – İngilizce , Uluslararası Yabancı Dil Sınavı ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

1 – DENİZLİ İngilizce dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ):

Uluslararası yabancı dil sınavı ana merkezlerimizde ki Uluslararası yabancı dil sınavı hazırlık çalışmalarında hazırlanan Uluslararası yabancı dil sınavı programları ile  hazırlanmak amacı güden öğrencilere, içeriğinde bulunan tüm özelliklerinden ötürü sınava hazırlanan öğrencinin her başı sıkıştığında yanında hazır olan, İngilizce , Uluslararası Yabancı Dil Sınavı programları ile ona yardım etmek için için içinde ki tüm sistem ve yöntemleri harekete geçiren ve yardım eden, özellikle tür öğrencilerin en büyük eksikliği sayılan kelime haznesi konusunda özel alıştırmalarla destek veren ve onların kelime dağarcığına İngilizce, Kişiye Özel Uluslararası yabancı dil sınavı ana merkezlerimizde ki Temel Uluslararası yabancı dil sınavı hazırlık çalışmalarında hazırlanan Özel Uluslararası yabancı dil sınavı programları ile önemli katkılar sağlayan özel programlarla  Uluslararası yabancı dil sınavı eğitim merkezinde uzman hocalar aracılığı ile Birebir Özel Uluslararası yabancı dil sınavı ana merkezlerimizde ki Uluslararası yabancı dil sınavı hazırlık çalışmalarında hazırlanan İngilizce, Uluslararası yabancı dil sınavı programlarında birebir özel ders şeklinde uygulanarak onların girecekleri Birebir Uluslararası yabancı dil sınavında başarılı olmaları sağlanır.

2 – DENİZLİ  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri):

Gruplara Uluslararası yabancı dil sınavı ana birimlerimizdeki bu tür Uluslararası yabancı dil sınavlarına,  4 kişiden oluşturulan gruplar olmasına karşın her öğrenciye birebir ulaşabilme özelliğine sahip olan, öğrencilerin her açıdan yanlarında bulunan ve destek sağlayan, girecekleri sınavla ilgili sınav hakkında sadece genel bilgi vermekle kalmayıp Uluslararası yabancı dil sınavı sorularının çözüm teknikleri hakkında da öneriler sunarak çözüm konusunda öğrencilere Temel Uluslararası yabancı dil sınavı ana merkezlerimizde ki Toplu Uluslararası yabancı dil sınavı hazırlık çalışmalarında hazırlanan İngilizce, Uluslararası yabancı dil sınavı programları ile yol  gösteren, kelime konusunda zorluk çeken ve eksikleri bulunan öğrencilere Uluslararası yabancı dil sınavı ana merkezlerimizde ki İngilizce,Uluslararası yabancı dil sınavı hazırlık çalışmalarında hazırlanan İngilizce, Uluslararası yabancı dil sınavı programları ile verilen özel çalışmalarla onların bu konuda gelişmelerine neden olan ve  uzman ve akademik kariyeri olan eğitmenler tarafından Uluslararası yabancı dil sınavı ana merkezlerimizde uygulanan Uluslararası yabancı dil sınavı Grup programları  ile hazırlanabilir ve amacınıza  ulaşabilirsiniz. 

ULUSLARARASI YABANCI DİL SINAVI

IELTS: International English Language Testing System (Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi)
TOEFL: Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi)
TOEIC: Test of English for International Communication (Uluslararası İletişim İçin İngilizce Testi)
TIE: Test of Interactive English (Etkileşimli -interaktif- İngilizce Testi)
KEY: Key English Test (Anahtar İngilizce Testi)
PET: Preliminary English Test (Başlangıç Düzeyi İngilizce Testi)
FCE: First Certificate in English (İngilizce’de İlk Yeterlilik)
CAE: Certificate in Advanced İngilizce (İleri İngilizce Sertifikası)
CPE: Certificate in Proficiency in English (İngilizce En İleri Yeterlilik Sertifikası)
JET: Junior English Test (Çocuklar İçin İngilizce Testi)
SET: Senior English Test (Yetişkinler İçin İngilizce Testi)
ELSA: English Language Skills Assessment Test (İngilizce Becerilerini Değerlendirme Testi)
BEC: Business English Certificate (İş İngilizcesi Sertifikası)
BULATS: Business English Testing Service (İş Dili Test Servisi)

 Ielts, toefl, proficiency gibi uluslararası dil sınavı ,Akademik İngilizce Dil Sınavı için öğrenci hazırlanır ve öğretmen gönderilir.

Denizli Uluslararası yabancı dil sınavları, akademik bir ön şart ya da kariyer  merdiveni basamaklarında yükselmede bir gösterge olarak başından beri öğrenciler ve çalışanlar açısından önemli olagelmiştir. Bununla birlikte binlerce öğrencinin bir firma veya devlet kuruluşlarında işe başlayabilmelerinin en basit koşullarından birisi de bu  Resmi Uluslararası yabancı dil sınavından en az  birisinden yeterli dereceyi yakalamaktır. Şu anda uygulanan dil sınavına olan aşırı arzuyu  ve yağmur yağar gibi  Denizli Uluslararası yabancı dil sınavına taleplerin gelmesini, genç öğrenciler ve üst düzey iş adamlarının bu konudaki yoğun istekleriyle açıklamak olasıdır.

Uluslararası eğitim kurumları ve firmalar, herkes tarafından bilinen/onaylı dil sınavının taşıdıkları değeri göz ardı edilemeyeceğini ve hafife alınamayacağını ileri sürüyorlar. Bunun en büyük kanıtlarından birisi de her bir iş başvurusunda CV’nin bir parçası olarak Uluslararası yabancı dil sınavı sonuçlarının da cv de belirtilmesi. Bu aynı zamanda içinde yaşadığımız bütünsel tek bir ülke görünümünde olan  dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi birisine; öğrenci ya da iş adayının özelliklerini anında öğrenme olanağını vermesi açısından da oldukça önemlidir. Hatta bir çok yabancı dil eğitim merkezinin bu sonuçlara öğrencileri kolayca ulaştırmaları ile övündüklerini de belirtebiliriz.

 

Uluslar arası yabancı dil sınavı hazırlık  piyasasında meydana gelen son gelişmeler, artan talebe karşıt olarak devamlı yeni profesyonel Denizli Uluslararası yabancı dil sınavı ve özel amaçlı sınavların devreye sokulduğunu göstermektedir. Yabancı dil sınavlarını geliştirenler de zaten uluslararası akademi ve iş çevrelerinin isteğine bağlı olarak evrensel standartlara sahip dil sınavı üretme çabası içindedirler. Yakın geçmişte çoğu kuruluş, değişik ülkelere ait dillerin bilinme seviyesini ölçme çabası içindeydiler ve bu konu başlı başına bir karmaşa nedeniydi.

Almanya’da sözü edilen kargaşa, içeriden kimselerin söylemiyle “ulusal şaka” olarak isimlendirilen Yabancı Dil Olarak Almanca Sınavı (DaF) için yaşanıyordu. Bu metodu belli bir standarda oturtma ihtiyacı yeni ZD (Almanca Sertifikası) sınavlarının oluşumunu sağladı ve bu yeni sınav Ocak 2000 itibariyle sonuç vermeye başladı. Ancak çoğu test merkezi, bu sınavın tam olarak neler içerdiği ve nasıl yönetildiği hususunda hala bir karmaşa olduğunu kabul ediyor.

 

İngiltere’de ise Londra Ticaret ve Sanayi Odası, hemen hemen elli yıldır, özellikle iş idaresi ve turizm için kullanılan İngilizce dilini ölçen dil sınavı uygulaması nedeniyle dünya çapında şöhret olmuştur . Bu kurum, 1998 yılı Ekim ayında ELSA adıyla bilinen ve İş İngilizcesi dahilinde dört ana alt başlığı içeren Uluslararası yabancı dil sınavını uygulamaya sokmuştur. İlk başlarda çok küçük bir azınlığa hitap eden bu test bugün dünya çapında ün ve uygulamaya kavuşmuştur. ELSA’yı tertipleyen LCCI yetkilileri, bu testin nasıl geliştiğini açıklarken, her aşamada işverenlerin hassasiyetine sadık kaldıklarını bildiriyorlar. Ve bunu da uluslararası iş topluluğunun ihtiyaçlarına karşılık verecek ürünleri geliştirmenin kendilerinin temel politikaları olmasıyla açıklıyorlar.

İşletme alanındaki uluslararası yabancı dil sınavlarına duyulan ihtiyaç tabii ki İngilizce ile sınırlı değil. ABD ve Brezilya’da İspanyolca konusundaki sınavlara olan talebin gittikçe artması bunun örneklerinden sadece bir tanesi. İspanyolca konusundaki yeterliliği ölçen DELE, resmen tanınması açısından bu alandaki en popüler  dil sınavı olarak biliniyor. Fakat bununla birlikte daha özel alanlara hitap eden sınavlara duyulan ihtiyaçta  zamanla artıyor.

 


İşle ilişkili yeni ihtiyaçların doğmasına karşın, akademik İngilizce sınavlarının üç teme unsuru olan , TOEFL, IELTS ve Cambridge sınavları diğer tüm dillerdeki yabancı dil sınavlarından daha fazla ilgi çekiyor. Bu durumun en belli başlı nedeni ise eğitim dili İngilizce olan akademik kurumların dil yeterliliği olarak bu sınavların neticelerini kabul etmeleri. Bilgisayara bağlı olarak yapılan dil sınavının önünü açan ilk uygulamayı TOEFL, 1998 yılında bu sisteme geçerek başlattı.  Bilgisayara bağlı olarak yapılan sınavların eskisine göre amaca uygun olup olmadığı hala tartışılıyor, ancak, bu sistemin uygulama kolaylığı, esneklik ve hızlı sonuçlanma gibi ciddi avantajlarının olduğu da inkar edilmiyor.

Bu arada toefl, ielts, proficiency gibi hazırlık amacıyla düzenlenen kursların başarıyı garanti etmediklerinin bilinmesi gerekiyor. Zira öğrenci iyi hazırlanmışsa, sınavın çeşitli yönlerine vakıfsa ve iyi bir performans gösterebilecek kadar kendisine güveniyorsa dil sınavında başarı gösterebiliyor. Sınav tarihlerine ve kayıt prosedürlerine bakıldığında TOEFL’ın diğerlerine göre daha esnek ve düzenli olduğu görülüyor. TOEFL’ın her alanda yayılması ve gözde bir duruma gelmesi nedeniyle , daha önce en çok Batı Avrupa ülkelerinden rağbet gören Cambridge Üniversitesi sınavlarına olan isteğin şimdilerde Japon öğrencilerden geldiği görülüyor.