İngilizce YKS dil dersleri merkez binamızdaki İngilizce YKS dil dersleri bölümlerimizde İngilizce YKS dil dersleri programları.

İNGİLİZCE YKS DİL DERSLERİ  PROGRAMLARI

İngilizce YKS Dil Dersleri Programları İçeriği

1 – İngilizce YKS Dil Dersleri ( Birebir Özel İngilizce YKS Dil Dersleri )
2 – İngilizce YKS Dil Dersleri ( 4 öğrencilik gruplarla İngilizce YKS Dil Dersleri )

İngilizce YKS dil dersleri merkez binamızdaki İngilizce YKS dil dersleri bölümlerimizde İngilizce YKS dil dersleri programlarıyla özel ve grup İngilizce YKS dil dersleri verilir.

1 – İngilizce YKS Dil Dersleri ( Birebir Özel İngilizce YKS Dil Dersleri ):

İngilizce YKS dil dersleri platformunda hazırlanan ve uygulanan İngilizce YKS dil derslerinde ki  İngilizce  YKS Özel dil dersleri kapsamında öğrencilere; içeriğinde ki İngilizce YKS dil hakkında ki zengin bilgilerle öğrenciyi İngilizce YKS dil sınavı  konusunda ayrıntılı bir biçimde İngilizce derslerinde aydınlatan, İngilizce YKS DİL sınavında sorulan tüm soruların nasıl çözüleceğini İngilizce YKS dil dersleri merkez binamızdaki İngilizce bireysel YKS dil dersleri bölümlerimizde İngilizce birebir YKS dil dersleri programlarında İngilizce YKS dil derslerinde açık bir dille anlatarak ve sınav öncesi İngilizce  YKS dil dersleri merkez binamızdaki İngilizce YKS dil dersleri bölümlerimizde İngilizce Kişisel  YKS dil dersleri programlarıyla öğrencide İngilizce YKS Dil Derslerinde büyük bir moral yaratan, sınav öncesi öğrencinin yaptığı  İngilizce YKS dil dersleri için hazırlık  çalışmaları aşamasında sadece İngilizce YKS dil dersleri aldığı günlerde değil aynı zamanda İngilizce YKS dil derslerinde gece çalışırken bile hocaya anlamadığı konular hakkında İngilizce YKS dil derslerinde soru sorabilme imkanı yaratan İngilizce YKS dil dersleri programlar ile İngilizce YKS dil dersleri verilir.

2 – İngilizce YKS Dil Dersleri ( 4 öğrencilik gruplarla İngilizce YKS Dil Dersleri ): 

İngilizce YKS dil dersleri departmanlarındaki İngilizce grup YKS dil dersleri eğitimleri boyunca İngilizce YKS dil derslerinde 4 öğrenciden kurulan mini gruplara verilen  İngilizce YKS dil dersleri kapsamında öğrencilere;mini gruplarla toplu İngilizce YKS dil dersleri alırken bile öğrencilere birebir özel İngilizce  YKS  dil dersi niteliğinde İngilizce YKS Dil Derslerinde bilgiler vererek onların sınavda rahatlamalarını İngilizce YKS dil dersleriyle sağlayan,  öğrencilerin sınav öncesinde İngilizce YKS dil dersleri platformunda İngilizce YKS dil dersleri ile hazırlanan ve uygulanan İngilizce YKS dil derslerinde yaptığı İngilizce YKS dil dersleri hazırlık çalışmalarına içeriğinde ki    bilgilerle İngilizce toplu  YKS dil dersleri merkez binamızdaki İngilizce YKS dil dersleri bölümlerimizde İngilizce YKS dil dersleri programlarıyla İngilizce YKS Dil Derslerinde inanılmaz katkılar sağlayan İngilizce YKS dil dersleri programlarının eşliğinde İngilizce YKS dil dersleri merkez binamızdaki İngilizce YKS dil dersleri bölümlerimizde İngilizce YKS dil dersleri programlarıyla İngilizce YKS dil dersleri verilir.

İNGİLİZCE YKS DİL DERSLERİ

İngilizce YKS dil dersleri İngilizce Akademik Eğitim   olarak  İngilizce  YKS  dil dersi merkezimizde yapmak zorunda olduğumuz tüm  İngilizce YKS dil dersleri ile ilgili hazırlıklarımızı İngilizce YKS dil dersleri platformunda hazırlanan ve uygulanan İngilizce YKS dil derslerinde ki  İngilizce YKS dil dersleri kapsamında tamamladık. 

2020 İngilizce YKS dil derslerinde işlenecek Yabancı Dil Konuları

 • Kelime Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Cloze Test
 • Cümleyi Tamamlama
 • İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
 • Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
 • Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
 • Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
 • Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
 • Diyalog Tamamlama
 • Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

YKS DİLDE HANGİ KONUDA KAÇ SORU SORULACAK

 • Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma(5 soru)
 • Diyalog Tamamlama (5 soru)
 • Verilen Durumda söylenecek cümleyi bulma (5 soru)
 • Paragrafta anlam bütünlüğünü sağlayacak cümleyi bulma (5 soru)
 • Anlamca yakın cümleyi bulma (5 soru) Paragraf (15 soru)
 • Türkçe Cümlenin İngilizce karşılığını bulma(6 soru)
 • İngilizce cümlenin Türkçe karşılığını bulma(6 soru)
 • Cümle tamamlama(8 soru)
 • Cloze test(5 soru)
 • Dil bilgisi (10 soru)(4 soru zamanlar, 2 soru preposition,3 soru conjunction,1 soru Quantifiers)