İngilizce zamanlar tabii ki bu dili  öğrenmeyi arzulayanlar için , hakikaten öğrenilmesi icap eden , İngilizce dilinin yüreği gibi olan bir konudur İngilizce zamanlar.

İngilizce Zamanlar Hakkında Bilgi

İngilizce Zamanlar Konusunda Ayrıntılar

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Dersleri )

  İngilizce zamanlar tabii ki bu dili  öğrenmeyi arzulayanlar için , İngilizce Zamanlar hakikaten öğrenilmesi icap eden , İngilizce dilinin yüreği gibi olan bir konudur İngilizce zamanlar ama , gerçekten birine  İngilizce  biliyor denmesi için  Ana İngilizce zamanlar  hususunun beraberinde ,  Özel İngilizce Zamanlarla eğitim görenlerin Temel İngilizce zamanlar dışında öğrenmesi gereken başka konular da vardır.

İlk aşamada İngilizce bilmek,   Master  İngilizce zamanlar ne demek onu tartışmak ve tam olarak  İngilizce zamanları kavramak gerekir. İngilizce bilmek demek , bu  dili her türlü şartta ve her sahada kullanabilmek demektir. Yoksa, öğrenilen  İngilizce zamanlar ile bir kaç gramatik yapı ve bir kaç yüz kelime  bilmek demek değildir.  İngilizce‘de bir konuyu biliyorum diyebilmek için , İngilizce Zamanları bilmek ve onu bilen  kişi tarafından gerektiğinde İngilizce zamanlarla  birlikte kullanılabilmesidir.

Bu  dile tam olarak vakıf olan yani İngilizce zamanlar konusunda tam bilgisi olanların, İngilizce zamanların  beraberinde bilmesi gereken İngilizce Zamanlar hakkında öyle çok ayrıntı vardır ki bunlar bu makalede bizi ilgilendirmediği ve için konumuz İngilizce zamanlar olduğundan   İngilizce zamanlarda ayrıntılara girilmiyor.

  İngilizce zamanlar  kullanılırken gerek yazarak gerekse konuşma anında, anlatılmak istenilen konunun şimdi yada geçmiş zamanda mı olduğunun İngilizce zamanlar kullanılarak belirtilmesi lazımdır. Günü anlatan konuşmalarda , Türk insanının özellikle İngilizce dilinde var olan ama Türkçede bulunmayan present perfect denilen İngilizce zamanı kullanması  zordur. Zor olması,  İngilizce zamanlarda bu çeşit bir cümle yapısının Türkçe de bulunmamasından kaynaklanır. Ama, zamanla bu duruma alışılır ve  İngilizce zaman kullanılır

Günlük İngilizce dilinin kullanımında, İngilizce zamanlar dışında kullanılan çok daha başka yapılar da vardır. Bu nedenle sadece  İngilizce zamanlar hakkında bir bilgi sahibi olmak , günlük dili konuşmaya yeterli olmaz. Konuşma anında, eğer bir zorunluluk bildirilmesi gerekirse, yada konuşulan kişiye her hangi bir konuda direktif verilecekse yada ondan bir şey yapılması istenirse, veya her hangi bir konuda tavsiyelerde bulunulacaksa ve bunun gibi bir çok konuda sadece İngilizce zamanları bilmek yeterli olmaz sayılan bu durumlarda   İngilizce zamanların dışında gereken cümle yapılarını da bilmek gerekir.
 

İngilizce Zamanlar konusuna bu açıdan bakılırsa, akademik  de denilen en üst seviyelerde İngilizce öğrenmek için İngilizce Zamanların öğrenilmesi gereken ilk konu olduğu anlaşılır.
İngilizce zamanlar da geçen 12 zaman vardır. Bu İngilizce zamanların tam olarak kullanılabilecek seviyede anlaşılabilmesi için   İngilizce zamanların hem içinde bulunduğumuz anı anlatan ve ” present form ” denilen halini hemde geçmişi anlatan ve ” past form ” denilen şeklini bilmek  gerekir. Bir örnek  gerekirse ; gideceğim demeyi bilmek gerektiği gibi gidecektim demeyi de bilmek gerekir. Gideceğim present form bir ifade gidecektim ise past form da bir ifadedir ve her iki cümlede ufak bir değişiklikle aynı İngilizce zamanlar ile  ifade edilir.