İngilizce Zamanlar,  Past Continuous Tense Hakkında Ayrıntılar.

İngilizce Zamanlar,  Past Continuous Tense Hakkında Ayrıntılar

İngilizce Zamanlar,  Past Continuous Tense Hakkında Bilgiler

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

A –  Past Continuous Tense – Olumlu Cümleler
subject + was / were + verb ing

We were  going to school at 7 yesterday : Dün saat 7 de okula gidiyorduk.
Children were having breakfast when I called them : Ben  aradığımda çocuklar kahvaltı ediyorlardı.
Cherry was watching tv while she was having her dinner : Cherry akşam yemeğini yerken televizyon izliyordu.
Students were listening to the teacher carefully as she was teaching history.: Öğretmen tarih dersini anlatırken öğrenciler dikkatle öğretmeni dinliyorlardı.
Tina was doing her homework when her boyfriend called her. : Erkek arkadaşı aradığında Tina ev ödevini yapıyordu.
Everone was dancing when I came into the room : Be odadan içeri girdiğimde herkes dans ediyordu.

İngilizce Zamanlar, Past Continuous Tense

B – Olumsuz Cümleler
subject + wasn’t / weren’t + verb ing

We weren’t going to school at 7 yesterday : Dün saat 7 de okula gitmiyorduk.
Children  weren’t having breakfast when I called them : Be  aradığımda çocuklar kahvaltı etmiyorlardı.
Cherry wasn’t watching  tv while she was having her dinner : Cherry  akşam yemeğini yerken televizyon izlemiyordu.
Students weren’t  listening to the teacher carefully as she was teaching history.: Öğretmen tarih dersini anlatırken öğrenciler dikkatle öğretmeni dinlemiyorlardı.
Tina wasn’t doing her homework when her boyfriend called her. : Erkek arkadaşı aradığında Tina ev ödevini yapmıyordu.
Everone wasn’t dancing when I came into the room : Be odadan içeri girdiğimde herkes dans etmiyordu.

İngilizce Zamanlar, Past Continuous Tense

C –  Soru Cümleleri
was / were + subject + verb ing

Were we going to school at 7 yesterday ? : Biz  dün saat 7 de okula gidiyor muyduk ?
Were chidren  having breakfast when I called them ?: Ben onları aradığımda çocuklar kahvaltı ediyorlar mıydı ?
Was Cherry watching tv while she was having her dinner ? : Cherry akşam yemeğini yerken televizyon izliyor muydu ?
Were students  listening to the teacher carefully as she was teaching history ?  Öğretmen tarih dersini anlatırken öğrenciler dikkatle öğretmeni dinliyorlar mıydı.
Was Tina doing her homework when her boyfriend called her ? Erkek arkadaşı aradığında Tina ev ödevini yapıyor muydu.
Was everone  dancing when I came into the room ?  Ben odadan içeri girdiğimde herkes dans ediyor muydu.

Past Continuous Tense de Sorular ve Cevaplar

What were you doing at 10 last night when I called you ? Ben dün gece saat 10 da telefonla seni aradığımda ne yapıyordun
I was reading an interesting book. ( when you called me ) İlginç bir kitap okuyordum .

Where were you having  holiday in July last summer ? Geçen yaz Temmuzda nerede tatil yapıyordun .
I didn’t go on holiday in July last  summer. Geçen yaz temmuzda tatile gitmedim.

Was she singing a song while she vas doing the dishes ? O  bulaşıkları yıkarken şarkı söylüyor muydu .
So sorry but I didn’t hear her. Çok üzgünüm ama ben işitmedim ( onun şarkı söylediğini )

İngilizce Zamanlar, Past Continuous Tense