İngilizce Zamanlar, Past Perfect Continuous Tense Hakkında Bilgiler.

 İngilizce Zamanlar, Past Perfect Continuous Tense Hakkında Bilgiler

İngilizce Zamanlar,  Past Perfect Continuous Tense Hakkında Örnekler

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

İngilizce Zamanlar, Past Perfect Continuous Tense Nerelerde ve Nasıl Kullanılır :1. Geçmişte  bahsi geçen zamanda henüz tamamlanmış veya devam etmekte olan eylemleri anlatırken.
Past Perfect Continuous Tense tek başına kullanılmaz, yan cümlecik olarak Simple Past Tense ten yararlanılır.

The babies had been playing by themselves for an hour.
(Henüz tamamlanmış veya devam etmekte olan eylem.)

when their mother came.
(geçmişte  bahsedilen zaman.)
(Anneleri geldiğinde bebekler bir saattir kendi kendilerine oynuyorlarmış.)

I had been cooking all morning when you rang me up.
( Bahsedilen  zamanda devam etmekteki veya bitmiş iş.) (Geçmişte  bahsi geçen zaman.)
(Bana telafon ettiğinde bütün sabah yemek pişiriyordum.)

When I got there the whole family had been watching TV.
(Geçmişte anılan zaman) (Devam etmekte olan eylem.)
(Oraya vardığımda tüm aile TV seyrediyordu.)

2. Geçmişte olmuş, gene geçmişteki  bahsedilen zamanda belirtileri – izleri – görülen eylemler anlatılırken.
Canan  had been crying for hours when I arrived home.
(Geçmişten belirtileri kalan eylem) (Geçmişte anılan zaman.)
(Eve vardığımda Canan  saatlerdir ağlıyormuş – gözlerinden belliydi…)

When Ahmet  went to the theatre he had been eating onions.
(Geçmişte anılan zaman.) (Geçmişte yapılan eylem.)
(Tiyatroya gittiğinde Ahmet  soğan yemişti – ağzının kokusundan belliydi…)

3. Dolaylı anlatımlarda (Reported Speech)
She said, I’ve been living here for years.
(Yıllardır burada oturuyorum.dedi.)

She said that she had been living there for years.
(Yıllardır orada oturduğunu söyledi.)

Tommy said, I was dancing.
(Tommy, Dans ediyordum dedi.)

Tommy said that he had been dancing.
( Tommy dans etmekte olduğunu söyledi.)

Örnekleri çoğaltalım:

Someone had been lying on the bed when I entered the room yesterday.
(Dün odaya girdiğimde birisi yatağın üstüne uzanmıştı.)

I went to bed early last night because I had been working so hard.
(Dün gece erken yattım çünkü çok çalışmıştım.)

Turhan  noticed that his sister had been crying.
( Turhan kız kardeşinin ağlamış olduğunun farkına vardı.)

The police knew that Mr. Pitt had been having trouble with his partner.
(Polis Mr. Pitt’in ortağıyla başının dertte olduğunu biliyordu.)

When I arrived at the bus – stop a few students had been waiting for the same bus.
(Otobüs durağına vardığımda birkaç öğrenci aynı otobüsü beklemekteydiler.)

The doctor had been examining the patient when I last saw him.
(Son gördüğümde doktor hastayı muayene ediyordu.)

örnekleri çoğaltalım:

I had been resting when you rang up last night.
(Dün gece telefon ettiğinizde dinlenmekteydim.)

I hadn’t been sleeping when you rang up last night.
(Dün gece telefon ettiğinizde uyumuyordum.)

Barbara had been trying to finish her make up when we reached there.
(Oraya ulaştığımızda Barbara makyajını bitirmeye çalışıyordu.)

She hadn’t been trying to do her hair when we reached there.
(Oraya vardığımızda saçını yapmaya çalışmıyordu.)

I found that Hasan had been resting.
(Erdal’ın dinlenmekte olduğunu gördüm.)

I found that he hadn’t been studying.
(Onun çalışmamakta olduğunu gördüm.)

Şermin  said that she had been sleeping well.
( Şermin  iyi uyuduğunu söyledi.)

She said she hadn’t been sleeping well.
(İyi uyumadığım söyledi.)

The driver had been checking the sparking plugs when I saw him.
(Onu gördüğümde şöför bujileri kontrol ediyordu.)

He hadn’t been arguing with the policeman.
(O, polisle tartışmıyordu.)

Örnekleri çoğaltalım :

Janet had been waiting for John when I saw her
( Janet’i gördüğümde John’u bekliyordu.)

Had Janet been waiting for John when you saw her?
(Janet’i gördüğünde John’u mu bekliyordu?)

The air – hostess had been preparing the passengers for take – off when the pilot called her.
(Pilot kendisini çağırdığında hostes yolcuları kalkış için hazırlamaktaydı.)

Had the air – hostess been preparing the passengers for take – off when the pilot called her?

They had been having dinner when they heard the explosion.
(Patlamayı duyduklarında akşam yemeğini yemekteydiler.)

Had they been having dinner when they heard the explosion?
Two driver had been fighting when the police – car came.
(Polis otosu geldiğinde iki şoför kavga ediyordu.)

Had two drivers been fighting when the police car came?

Örnekleri çoğaltalım :

Şemsi  had been studying when his mother called him.
(Annesi seslendiğinde Şemsi  ders çalışıyordu.)

Hadn’t Şemsi been studying when his mother called him?
(Annesi seslendiğinde Şemsi  ders çalışmıyor muydu?)

Zeliş  had been reading a novel all last night.
( Zeliş  dün bütün gece roman okuyordu.)
Hadn’t Sevim been reading a novel all last night?

Sàlly had been studying German for three months when she went to Germany.
(Sally Almanya’ya gittiğinde üç aydır Almanca çalışıyordu.)
Hadn’t Sally been studying German for three months when she went to Germany?

Kaan  had been thinking about the title for his composition when I saw him.
( Kaan’ıgördüğümde kompozisyonu için başlık düşünüyordu.)
Hadn’t  Kaan been thinking about the title for his composition when I saw him?

The students had been writing down the last answer when the bell rang.
(Zil çaldığında öğrenciler son cevabı yazıyorlardı.)
Hadn’t the students been writing the last answer when the bell rang?

Tag Questions : Soru Ekleri

Soru — Cevap Örnekleri
A — Yes, No cevaplan isteyen sorular.

Had you been having an argument with your brother when your father saw you?
(Baban sizi gördüğü zaman erkek kardeşinle tartışıyor muydun?)
— Yes. I had.
— Yes, I had been having an argument with him when he saw us.
(Evet, bizi gördüğü zaman onunla tartışıyordum.)

Had Edward been playing with the girl next door when his mother called him?
(Edward annesi seslendiğinde komşu kızla mı oynuyordu?)
— No, he hadn’t.
— No, he hadn’t been playing with her when his mother called him.

Had Gloria been doing the washing up when her husband opened the door?
(Kocası kapıyı açtığı zaman Gloria bulaşık mı yıkıyordu?)
— Yes, she had.
— Yes, she had been doing the washing up when he opened the door.

Had the teacher been preparing the lessons for the next day when you saw him?
(Gördüğün zaman öğretmen ertesi günün derslerine mi hazırlanıyordu?)
— No, he hadn’t.
— No, he hadn’t been preparing for them.

Had Fiona been eating garlic when she came to school?
(Okula geldiğinde Fiona sarımsak mı yemiş?)
— Yes, she had.
— Yes, he had been eating garlic when she came to school.

B — Soru kelimeleriyle sorulan sorular.

Where had you been going when I saw you? (the office)
(Seni gördüğüm zaman nereye gidiyordun?)
— I had been going to the office when you saw me.

Who had the author been having an argument with when you went there? (publisher)
(Siz oraya gittiğiniz zaman yazar kimle tartışıyordu?)
— He had been having an argument with the publisher.
(Yayıncıyla tartışıyordu.)

What had Burak been doing when Zeynep called at him? (study)
( Zeynep uğradığında Burak ne yapıyordu?)

— He had been studying when she called at him.
(Ona uğradığı zaman ders çalışıyordu.)

How long had Volkan been studying English when he went to England? (three years)
(Volkan İngiltere’ye gittiği zaman ne kadar zamandır İngilizce çalışıyordu?)

— He had been studying English for three years when he went to England.
Why did Samet feel so tired when he came from school yesterday? (play basketball)
( Samet dün okuldan döndüğü zaman niçin kendini çok yorgun hissediyordu?)
— He felt so tired because he had been playing basketball for three hours.

What did the director say? (attend a meeting) (Müdür ne dedi?)
— He said he had been attending a meeting.

Cümleleri örnekteki gibi a) olumsuz, b) soru, c) olumsuz soru şekline çeviriniz.
Örnek : Yeşim had been sleeping when the bell rang.
a) Yeşim hadn’t been sleeping when the bell rang.
b) Had Yeşim been sleeping when the bell rang?
c) Hadn’t Yeşim been sleeping when the bell rang?

1. The teacher had been shouting when the director came in.
2. The servant had ¡been getting the meal ready when they arrived.
3. The elecrician had been replacing a fuse when the lights went off.
4.  Maria had been doing the washing up when her friend knocked at the door.
5.  Hakan had been dancing with Aylin when the music stopped.

Sorulara, a) Yes, b) No ile cevap veriniz.
1. Had you been living in that house when you moved here last year?

2. Had Allison been feeling well when the doctor came?
3. Had the driver been driving carelessly when he had the accident?
4. Had  Ahmet  and Mehmet been shopping when you met them?
5. Had Harry  been putting the books on the shelves when the lights went off?

Sorulara örnekteki gibi kısa cevaplar veriniz.
Tom had been driving at 100 km/h when he had the accident, hadn’t he?

— Yes, he had.

1. Peter  had been slacking when you saw him, hadn’t he?
2. Barbara had been getting the breakfast ready when her mother got • “p, hadn’t she?
3. You hadn’t been going to the party when we met, had you?
4. Mr. Pike  had been waiting for you outside, hadn’t he?
5. The kids hadn’t been sleeping when you left them, had they?

Sorulara cevap veriniz.
1. Where had they been living before they came to Ankara ? (Trabzon)

2. What had Ali been doing when you went there? (read a magazine)
3. Why did  Hülya go to bed very early? (work hard all day)
4. What did Linda  tell you? (attend a meeting)
5. Why had the driver been waiting at that corner? (for the lights to change)
6. Where had Mr.Brown  been driving when you saw him? (city centre)
7. What did you notice when you saw  Ayşe ? (cry.)