İngilizce Zamanlar,  PRESENT CONTINUOUS TENSE ( Şimdiki Zaman ) Hakkında Bilgi.

İngilizce Zamanlar,  PRESENT CONTINUOUS TENSE ( Şimdiki Zaman ) Hakkında Bilgi

İngilizce Zamanlar,  PRESENT CONTINUOUS TENSE ( Şimdiki Zaman ) Hakkında Açıklama

1 – İngilizce Zamanlar İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 – İngilizce Zamanlar İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

 PRESENT CONTINUOUS TENSE ( Şimdiki Zaman ), KULLANIMI: 

1 – İçinde bulunduğumuz anda yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır.
2 – İçinde bulunduğumuz an sırasında olan eylemleri anlatmak için kullanılır.
3 – Yakın geleceği anlatmak için özellikle zaman ve mekan belirtildiğinde gelecekte yapılacak olan bir eylemi ( arrengement ) anlatmak için kullanılır.

A  OLUMLU CÜMLELER

ÖZNE + ( AM-IS-ARE ) + FİİL+ING

The Browns are looking for a new flat : Brown lar yeni bir daire arıyor.
They are flying London at 6 tomorrow : Onlar yarın saat altıda Londra ya uçuyor.
Tom is reading an interesting book now.Tom şimdi ilginç bir kitap okuyor.
She is cooking a meal in the kitchen at the moment. O şu anda mutfakta yemek pişiriyor.
Tom is doing his homework  right now. Tom şimdi ödevini yapıyor.
Children are playing in the garden : Çocuklar bahçede oyun oynuyor.
Clara is having a bath at the moment : Clara şu anda banyo yapıyor.
Steve is mending his car in the garage : Steve garajda arabasını tamir ediyor.

B  OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNE + (AM-IS-ARE) + NOT + FİİL+ING
IS NOT = ISN’T
ARE NOT = AREN’T

The Browns aren’t looking for a new flat : Brown lar yeni bir daire aramıyor.
They aren’t  flying London at 6 tomorrow : Onlar yarın saat altıda Londra ya uçmuyor.
Tom isn’t reading an interesting book now. Tom şimdi ilginç bir kitap okumuyor.
She isn’t  cooking a meal in the kitchen at the moment : O şu anda mutfakta yemek pişirmiyor.
Tom isn’t  doing his homework  right now : Tom şimdi ilginç bir kitap okumuyor.
Children aren’t playing in the garden :  Çocuklar bahçede oyun oynamıyor.
Clara isn’t having a bath at the moment : Clara şu anda banyo yapmıyor.
Steve isn’t mending his car in the garage : Steve garajda arabasını tamir etmiyor.

C  SORU CÜMLELERİ

(AM-IS-ARE) + ÖZNE + FİİL+ING

Are the Browns   looking for a new flat? : Brown lar yeni bir daire arıyor mu ?
Are they are flying London at 6 tomorrow? : Onlar yarın saat altıda Londra ya uçuyor mu ?
Is Tom reading an interesting book now ? Tom şimdi ilginç bir kitap okuyor mu ?
Is she   cooking a meal in the kitchen at the moment ? : O şu anda mutfakta yemek pişiriyor mu ?
Is Tom   doing his homework  right now ? : Tom şimdi ilginç bir kitap okuyor mu ?
Are children playing in the garden ? :  Çocuklar bahçede oyun oynuyor mu ?
Is Clara having a bath at the moment ? : Clara şu anda banyo yapıyor mu ?
Is Steve mending his car in the garage ? : Steve garajda arabasını tamir ediyor mu ?


TIME EXPRESSIONS = ZAMAN İFADELERİ
Now,right now,at present :
Şimdi ( Cümle sonunda yada cümle başında kullanılır )

at the moment : Şu anda ( Cümle sonunda yada cümle başında kullanılır )
still : Hala ( Cümle içinde fiilden bir önce kullanılır )