İngilizce Zamanlar, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Hakkında Bilgi.

İngilizce Zamanlar, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Hakkında Bilgi

  İngilizce Zamanlar, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Hakkında Açıklama

1 – İngilizce Zamanlar, İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 – İngilizce Zamanlar, İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

A – Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) – Olumlu Cümleler
Subject + am   /is /are + verb ing

We are  going to scool  tomorrow :  Yarın okula gidiyoruz.
Children are having breakfast at the moment : Çocuklar şu anda kahvaltı ediyorlar.
Linda is watching  tv  now : Linda  şimdi televizyon izliyor.
My sister is having a shower at moment : Kız kardeşim  şu anda duş yapıyor.
Tom is playing in the garden : Tom bahçede oyun oynuyor.
Students are listening to their teacher in the cassroom : Öğrenciler sınıfta öğretmenlerini dinliyor.
They are playing football in the park now : Onlar şimdi parkta futbol oynuyor.
Children are making a lot of noise : Çocuklar çok gürültü yapıyor.
Mr. Brown is reading a book in the garden : Bay Brown bahçede gazete okuyor.

İngilizce Zamanlar, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

 B –  Olumsuz Cümleler
Subject + am / is / are + verb ing

We are not going to school tomorrow : Yarın okula gitmiyorum.
Children aren’t having breakfast at the moment : Şu anda kahvaltı etmiyorlar.
Linda isn’t watching tv now : Mary şimdi televizyon izlemiyor.
My sister isn’t having a shower at moment : Kız kardeşim  şu anda duş yapmıyor.
Tom isn’t playing in the garden : Tom bahçede oyun oynamıyor.
Students aren’t  listening to their teacher in the cassroom : Öğrenciler sınıfta öğretmenlerini dinlemiyor.
They aren’t  playing football in the park now : Onlar şimdi parkta futbol oynamıyor.
Children aren’t making a lot of noise : Çocuklar çok gürültü yapmıyor.
Mr. Brown isn’t reading a book in the garden : Bay Brown bahçede gazete okumuyor.

İngilizce Zamanlar, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

C – Soru Cümleleri
Am / is / are + subject + verb ing

Are we  going to school tomorrow  : Yarın okula gidiyormu yum ?
Are  children having breakfast at the moment : Şu anda kahvaltı ediyorlar mı
Is Linda watching tv now ? : Mary şimdi televizyon izliyor mu ?
Is My sister  having a shower at moment : Kız kardeşim  şu anda duş yapıyor mu ?.
Is Tom  playing in the garden : Tom bahçede oyun oynuyor mu ?.
Are Students  listening to their teacher in the cassroom : Öğrenciler sınıfta öğretmenlerini dinliyor mu?.
Are they playing football in the park now : Onlar şimdi parkta futbol oynuyor mu ?
Are Children  making a lot of noise : Çocuklar çok gürültü yapıyor mu ?
Is Mr. Brown  reading a book in the garden : Bay Brown bahçede gazete okuyor mu ?

İngilizce Zamanlar, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Present Continuous Tense de sorular ve cevaplar.

What are you doing now ? Şimdi ne yapıyorsun ?
Nothing. I’m resting.Hiçbirşey. Dinleniyorum.

Are we meeting tomorrow ? Yarın toplanıyor muyuz ?
Yes, we are. Evet , Toplanıyoruz.

Is it raining out ? Dışarda yağmur yağıyor mu ?
I don’t know. Because I can’t see outside. Bilmiyorum. Çünkü dışarıyı  görmüyorum.

What is your father doing at the moment ? Baban şu anda ne yapıyor ?
He is sleeping in his room. Odasında uyuyor.

What are you talking about ?
We’re talking about the film we want to go tomorrow : Yarın gitmek istediğimiz film hakkında konuşuyoruz.

Is the baby sleeping at the moment ? Bebek şu anda uyuyor mu ?
Yes,he’s still sleeping in his room : Evet hala odasında uyuyor.

What are you doing now,Ahmet ? : Ahmet şimdi ne yapıyorsun.
I am studying maths lesson because I have an exam tomorrow : Yarın sınavım olduğu için matematik dersine çalışıyorum.

Where are you going on holiday next summer ? Gelecek yaz tatilde nereye gidiyorsunuz ?
I don’t know where we are going.My father usually decides this kind of decision : Ben bilmiyorum .Bu tür kararları genellikle babam verir.

İngilizce Zamanlar, Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)