İNGİLİZCE ZAMANLAR, SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) Hakkında.

İNGİLİZCE ZAMANLAR, SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) Hakkında

İNGİLİZCE ZAMANLAR, SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) Hakkında Açıklama

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman )

Kullanımı : İngilizce Zamanlardaki Bu zaman SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) geçmişte olmuş bitmiş ve konuşulan anda artık hiç bir etkisi olmayan bir olayı anlatmak için kullanılır.

A – SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) OLUMLU CÜMLELER

Özne + Fiil2

*  Tom finished his homework last night.
*  Kids played in the park yesterday afternoon.
*  Steve left airport an hour ago.
*  They worked in Istanbul for 5 years.
*  Mandy watered flowers yesterday evening.
*  Everyone  had breakfast yesterday morning
*  You  bought  a new tie last month
*  He  found  a pencil on the table yesterday afternoon.
*  Barbara was born in 1992
*  Julia went on holiday last summer.
♣ The book Ahmet bought last week was very execiting : Ahmetin geçen hafta satın aldığı kitap pek heyecan vericiydi.
♠ I saw the third bridge will be open next year : Gelecek yıl açılacak olan üçüncü köprüyü gördüm.
♠ I woke up at 7 yesterday morning : Dün sabah saat yedide uyandım.
♠ Police  arrested the man escaping from prison yesterday : Dün hapisten kaçan adamı polis tutukladı.
♠ I did all my homework last week : Dün gece bütün ödevlerimi yaptım.

B – SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) OLUMSUZ CÜMLELER

Özne  did + not + Fiil1 = Özne + didn’t + Fiil1

*  Tom didn’t finish his homework last night.
*  Kids didn’t  play in the park yesterday afternoon.
*  Steve didn’t  leave airport an hour ago.
*  They didn’t work in Istanbul for 5 years.
*  Mandy didn’t water flowers yesterday evening.
*  Everyone  didn’t have breakfast yesterday morning
*  You  didn’t buy  a new tie last month
*  He  didn’t find  a pencil on the table yesterday afternoon.
*  Barbara wasn’t born in 1992
*  Julia didn’t go on holiday last summer.
♠ The book Ahmet bought last week wasn’t very execiting : Ahmetin geçen hafta satın aldığı kitap pek heyecan verici değildi.
♠ I didn’t see the third bridge will be open next year : Gelecek yıl açılacak olan üçüncü köprüyü görmedim.
♠ I didnt wake up at 7 yesterday morning : Dün sabah saat yedide uyanmadım.
♠ Police  didnt arrest the man escaping from prison yesterday : Dün hapisten kaçan adamı polis tutuklamadı.
♠ I didnt do all my homework last week : Dün gece bütün ödevlerimi yapmadım.


C – 
SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) SORU CÜMLELERİ

Did + Özne + Fiil1

*  Did Tom finish his homework last night.
*  Did Kids played in the park yesterday afternoon.
*  Did Steve leave airport an hour ago.
*  Did They work in Istanbul for 5 years.
*  Did Mandy water flowers yesterday evening.
*  Did Everyone  have breakfast yesterday morning
*  Did You  buy  a new tie last month
*  Did He  find  a pencil on the table yesterday afternoon.
*  Did Barbara wasn’t born in 1992
*  Did Julia go on holiday last summer.
♠ Was  the book Ahmet bought  last week  very exciting : Ahmetin geçen hafta satın aldığı kitap pek heyecan vericimiydi ?
♠ Did they see the third bridge will be open next year : Gelecek yıl açılacak olan üçüncü köprüyü gördüler mi?
♠ Did you wake up at 7 yesterday morning :Dün sabah saat yedide uyandın mı ?
♠ Did police  arrest the man escaping from prison yesterday : Dün hapisten kaçan adamı polis tutukladı mı ?
♠ Did he do  all his homework last week : Dün gece bütün ödevlerimi yaptı mı ? 

SIMPLE PAST TENSE ( Di’ li Geçmiş Zaman ) TIME EXPRESSIONS ( Zaman İfadeleri )Yesterday / last week,month,year……..etc. / two days ago, an hour ago………..etc. / in 2001, in 1991 ………..etc.