İngilizce Zamanlar,  SIMPLE PRESENT TENSE ( Geniş Zaman ) Hakkında Bilgi.

İngilizce Zamanlar,  SIMPLE PRESENT TENSE ( Geniş Zaman ) Hakkında Bilgi

İngilizce Zamanlar,  SIMPLE PRESENT TENSE ( Geniş Zaman ) Hakkında Açıklama

1 – İngilizce Zamanlar, İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 – İngilizce Zamanlar, İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

A –   SIMPLE PRESENT TENSE ( Geniş Zaman ),  Olumlu Cümleler
Subject + Verb ( s )

We go to school everyday : Her gün okula gideriz
Children have breakfast in the morning : Çocuklar sabahleyin kahvaltı ederler.
Diana watches tv in the evening : Diana akşam televizyon izler.
I like watching tv in the evening . Akşam televizyon izlemeyi severim.
My sister lives with her family  in Denizli : Kız kardeşim ailesi ile birlikte Denizlide yaşar.
Hülya likes going to the theatre at weekends. Hülya hafta sonları tiyatroya gitmeyi sever.

İngilizce Zamanlar, SIMPLE PRESENT TENSE ( Geniş Zaman )

B –  Olumsuz Cümleler
Subject + don’t / doesn’t + verb

We don’t go to school everyday : Her gün okula gitmem.
Children don’t have breakfast in the morning. Sabah kahvaltı etmezler.
Diana doesn’t watch tv in the evening. : Mary akşam televizyon izlemez.
I don’t like watching tv in the evening . Akşam televizyon izlemeyi sevmem.
My sister doesn’t live with her family  in Denizli : Kız kardeşim ailesi ile birlikte Denizlide yaşamaz.
Hülya doesn’t like  going to the theatre at weekends. Hülya hafta sonları tiyatroya gitmeyi sevmez.

İngilizce Zamanlar, SIMPLE PRESENT TENSE ( Geniş Zaman )

C –  Soru Cümleleri
Do / does + subject + verb

Do we  go to school  everyday ? : Her gün okula gider miyiz ?
Do children have breakfast in the morning ?  Çocuklar sabah kahvaltı ederler mi ?
Does Diana watch tv in the evening ?  Diana  akşam televizyon izler mi ?
Do I  like watching tv in the evening . Akşam televizyon izlemeyi sever miyim ?
Does my sister  live with her family  in Denizli : Kız kardeşim ailesi ile birlikte Denizlide yaşar mı ?
Does Hülya like  going to the theatre at weekends. Hülya hafta sonları tiyatroya gitmeyi sever mi ?

Simple Present Tense and Questions

Do you get up early at weekends ? Hafta sonları erken kalkar mısın  ?
No, I don’t . Hayır , kalkmam

What time do you get up then : Öyleyse kaçta kalkarsın ?
I usually get up at ten ( o’clock ) . Genellikle saat 10 da kalkarım.

What do you do when you get up ? Kalkınca ne yaparsın .
I have a shower : Duş yaparım.

Do you like going somwhere in your free time ? Boş zamanında bir yer gitmeyi sever misin ?
Yes,I do. I usually meet with my friends . Evet , severim. Genellikle arkadaşlarımla buluşurum.

Do you have a girlfriend ? Kız arkadaşın var mı ?
Of course I do . Elbette var

What’s her name ? Onun adı ne ?
Barbara . ( Her name’s Barbara )

İngilizce Zamanlar, SIMPLE PRESENT TENSE ( Geniş Zaman )