İngilizcede dilsel saflık tartışılırken İngilizcede dilsel saflık isteyen kimi insanlar İngilizcenin,

İNGİLİZCEDE DİLSEL  SAFLIK KONUSU 

İngilizcede dilsel saflık Hakkında Bilgi

1 – İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizcede dilsel saflık tartışılırken İngilizcede dilsel saflık isteyen kimi insanlar İngilizcenin, özellikle 11. yüzyıldaki İskandinavların hakim olmaları ile dili ele geçirmeye başlayan Yunan ve Latin esaslı  kelimelerinden kurtulup yalnızca kendine özgü  Anglo-Sakson ve biraz genişletilerek Özel İngilizcede Dilsel Saflık sağlanmasını ve Cermen sözcüklerle konuşulmasını destekler. (Örneğin İngilizcede kelime bilgisi anlamına gelen vocabulary yerine Cermen kökenli wordstock’un kullanımı).  Aynı zamanda bu Birebir İngilizcede dilsel saflık düşünce akımı, İngilizcede artık kullanılmayan bazı eskiye ait olan kelimelerin de Kişiye Özel İngilizcede dilsel saflık ile canlandırılmasını savunur. Tüm bunların tatbik edilmesi  neticesinde meydana gelen  dile, Anglo-Saksonların kökeni olan Kuzey-Cermen topluluk Angluslardan hareketle Anglish veya Kök İngilizce denir.

Temel İngilizcede dilsel saflık tartışılırken Master İngilizcede dilsel saflık isteyen kimi insanlar  İngilizcenin diğer diller gibi yüzyıllarca yabancı dillerin etkisinde kalması sebebiyle, sadece var olan Cermen kelimelerle konuşmanın şu anda  imkansız olduğunu bilmeli Bu sebeple Ana İngilizcede dilsel saflık mümkün olmadığından bazı topluluklar kendilerini arı  İngilizce kelimeler ve ekler kullanarak yabancı kökenli sözcüklere İngilizce  karşılıklar bulmayı amaçlamakta ve hedeflemektedir. Bu İngilizce  akım aslında 16. yüzyıla kadar dayanır. Charles Dickens, Thomas Hardy ve William Barnes gibi 19. yüzyıl yazarları da kitaplarında sıkça kendi öz İngilizce kelimelerini türetmişlerdir. [ornitology yerine birdlore (kuş ilimi), flexible yerine bendsome (bükülebilir, esnek)]

Kök İngilizce ile yazılmış bazı örnekler

Toplu İngilizcede dilsel saflık sağlamak zordur. 1989’da Poul Anderson tarafından yazılmış Uncleftish Beholding (Atom Teorisi), bu konuda topluma sunulabilecek en bilinen örnektir.

For most of its being, mankind did not know what things are made of, but could only guess. With the growth of worldken, we began to learn, and today we have a beholding of stuff and work that watching bears out, both in the workstead and in daily life.

Var oluşu boyunca insanoğlu, maddelerin neylerden oluştuğu konusunda bir var sayımda  bulunmaktan ileriye bir türlü  gidemiyordu. Bilimin gelişmesi ile İngilizce öğrenmeye, bilgi sahibi olmaya başladık ve bugün, hem günlük hayatımızda hem de çalışma ortamımızda etrafımızı saran maddeler ile ilgili İngilizce  teorilerimiz var.

Yazıda, günlük hayatta sık sık kullanılmamasına rağmen var olan kelimelerin yanı sıra;

Bilim anlamına gelen science yerine worldken,
Teori anlamına gelen theory yerine beholding kullanılmıştır.
The underlying kinds of stuff are the firststuffs, which link together in sundry ways to give rise to the rest. Formerly we knew of ninety-two firststuffs, from waterstuff, the lightest and barest, to ymirstuff, the heaviest.

Tüm maddeler, elementlerden oluşurlar. Bu elementler çeşitli yollarla birbirlerine bağlanıp yeni maddeleri meydana getirirler. Şimdiye kadar 92 elementin varlığından haberimiz vardı. En hafif ve açık olan hidrojenden en ağır olan uranyuma kadar.

Element anlamına gelen element yerine firststuff, yani ilkmadde,
Hidrojen anlamına gelen hydrogen yerine waterstuff, yani su maddesi,
Uranyum anlamına gelen uranium yerine ymirstuff, yani ymir maddesi kullanılmıştır. Ymir adı, İskandinav mitolojisine dayanır.