İngilizcenin Önemi: İngilizcenin  dünyadaki ülkelerin en fazla anadili olmasına rağmen, İngilizcenin Önemi büyüktür ve İngilizcenin Önemi giderek artmaktadır.

İNGİLİZCENİN ÖNEMİ HAKKINDA 

İngilizcenin Önemi Giderek Artıyor

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ):
2 –   İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizcenin Önemi: İngilizcenin  dünyadaki ülkelerin en fazla anadili olmasına rağmen, İngilizcenin Önemi büyüktür ve İngilizcenin Önemi giderek artmakta ve  ayrıca bugün konuşulan herhangi bir dilin en geniş erişimine sahiptir buda  İngilizcenin önemi konusunda iyi bir örnektir. Her kıt’ada hem ana dili hem de ikinci dil İngilizce konuşanlar bulunur ve İngilizce, işletme, politika, bilim, teknoloji ve eğlence gibi pek çok alanda lingua franca oldu ve bu nedenle İngilizcenin Önemi arttı. İngilizce, NATO ve Avrupa Birliği gibi birçok uluslararası kuruluşun çalışma dilidir ve İngilizcenin Önemi olduğundan küresel reklam dilidir. İngilizcenin Önemi vardır çünkü aynı zamanda internetin en çok kullanılan dilidir ve tüm web sitelerinin yarısından fazlasını oluşturur. Birçok insan için İngilizce dersleri, ile  İngilizce öğrenmek , daha geniş bir yelpazedeki bilgilere, bağlantılara ve fırsatlara erişmenin bir yoludur. İngilizcenin önemi açıktır.

İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN NEDENLER

Aşağıdakiler, İngilizcenin Önemini kanıtlar ve dünyadaki insanların İngilizce öğrenmesinin en yaygın nedenlerinden ve  İngilizcenin önemini gösterenlerden  birkaçıdır.

  1. İngilizcenin Önemi büyüktür ve İngilizce bilenlerin daha fazla iş imkanı vardır. İşletmeler İngilizce konuşan ortaklar ve müşterilerle akıcı bir şekilde iletişim kurabilen çalışanlara ihtiyaç duyar. Ek olarak, girişimciler İngilizce kullanarak çok daha geniş bir yelpazedeki müşterilere çevrim içi olarak erişebilirler. ABD’de veya diğer İngilizce konuşulan ülkelerde İngilizcenin önemi yüksektir zira , İngilizce konuşamayan insanlar gerçek bir ekonomik dezavantaja sahiptir.
  2. İngilizce, bilim ve teknoloji dili olduğundan,   İngilizce konuşanlar bu alanlarda başkalarıyla çalışma ve fikir ve yenilikleri paylaşma konusunda daha fazla fırsata sahiptir.
  3. Çocukları okulda İngilizce öğrenirken, İngilizce konuşan ebeveynler, çocuklarına yardım etmek ve hatta iletişim kurmak için daha iyi bir konumdadır. İngilizce konuşulan bir ülkede yaşayan ailelerde İngilizcenin önemi büyüktür ve çocuklar genellikle İngilizcenin Önemini bildiklerinden ebeveynlerinin diline göre daha iyi İngilizce konuşarak büyürler.
  4. İngilizce konuşabilmek seyahat etmeyi kolaylaştırır. İngilizce birçok farklı ülkede birinci veya ikinci dil olarak konuşulduğundan İngilizcenin önemi farklıdır çünkü  , İngilizce konuşanları ve basılı bilgileri İngilizce olarak, özellikle otellerde ve turistlerin uğrak yerlerinde bulmak her zaman kolaydır.
  5.   İngilizcenin önemi öğrencilerin bilgi ve araştırmaya erişmelerini sağlamasını da kapsar. İngilizcenin Önemi büyüktür en iyi akademik dergilerin çoğu İngilizce olarak yayınlandığından, öğrenciler ve akademisyenler güçlü İngilizce okuma ve yazma becerisine ihtiyaç duyarlar bu durumda İngilizcenin önemi artar. Ayrıca, bir araştırma çalışması veya başka bir yayının yeterli dikkatini çekmesi için İngilizce olarak yayınlanması gerekir.çünkü

KÜRESEL DİL OLARAK İNGİLİZCENİN GELECEĞİ

Dünya genelinde İngilizce konuşanların sayısı ve İngilizcenin Önemi yıllardır artmakta ve mevcut rakam 2 milyar yaklaşıyor. Artık birçok insanın İngilizcenin Önemi babında İngilizceyi birinci veya ikinci dil olarak kullanması, İngilizcenin gelecek yıllarda küresel olarak baskın bir dil olarak kalmasının olası olduğunu ve İngilizcenin önemini gösteriyor. İngilizcenin önemi budur.