Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı eğitim merkezimizdeki Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı...

Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı Programının İçeriği

Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı Program İçeriği

1 –  Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı ( Bireysel – Özel Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı Dersi )
2 –  Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı ( 4 kişi – Grup  Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı Dersi ).

KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PROFICIENCY,
İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI

A. Koç Üniversitesi Hazırlık Atlama Sistemi
B. Geçerli Sayılan Sınavla

A. Koç Üniversitesi Hazırlık Atlama Sistemi

Koç Üniversitesinin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı eğitim merkezimizdeki Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı kampüslerimizde kurgulanan ve uygulanan Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı programlarını takip edebilmek için yeterli seviyede İngilizce bilgisine sahip olunmalıdır. bu bilgiye sahip olmayanlar Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı eğitim merkezimizdeki Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı kampüslerimizde kurgulanan ve Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı birimlerimizde uygulanan Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı programlarına sınav hazırlığı için Koç Ünivsiteseri ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı eğitim merkezimizdeki Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı kampüslerimizde kurgulanan ve uygulanan Koç Üniversitesi ( Proficiency ) Hazırlık Atlama Sınavı programlarında baş vurabilir.

Üniversite İngilizce dil bilgisinin yeterliliğini ölçmek üzere Dil Hazırlık Okulu tarafından verilen kurumsal TOEFL ve ELC Writing Test’i veya uluslararası TOEFL PBT veya TOEFL iBT sınavlarını geçerli kabul etmektedir.

 

ELC’de Kayıt Dondurma Şartları:

Eğer bir öğrenci, 1 ya da daha fazla track boyunca ELC’deki kaydını dondurmak isterse, ELC Direktöründen ve Kayıt Kabul Müdüründen resmi olarak izin alması zorunludur.

Eğer bir öğrenci yaz dönemi dersleri de dahil olmak üzere ELC derslerine, kayıt dondurmaksızın veya mazeret beyan etmeksizin devamsızlık yapmış ise  öğrenci kaçırmış olduğu her dersten ‘F’ alır.

Üniversite İçi Aktiviteler:

ELC öğrencileri üniversite tarafından yürütülen etkinliklere katılmak isterlerse, bu etkinliklerin dersleriyle çakışması durumunda izin almak için ELC Direktörü ile görüşmeleri gerekmektedir. Öğrencinin not ortalaması 2,5’un altında ise ve/veya öğrencinin not ortalaması 2,5’un üzerinde ancak o tarihe kadar yapılan TOEFL sınavlarında 500’ün üzerine çıkamamışsa, o öğrenciye bu etkinliklere katılım  izni  verilmez.

Kur Atlama ve Sınıf Geçme Kuralları:

İngilizce Dil Merkez’nde (ELC), öğrencileri değerlendirmek için aşağıdaki not baremi kullanılmaktadır:

A = Başarılı 4.0
B = Ortalamanın üstü 3.0
C = Orta 2.0
D = Ortalamanın Altında 1.0
F = Başarısız 0.0.

Track Ortası Raporları:

Öğrencilerin zorlandıkları herhangi bir ders varsa , okutmanları ile görüşüp o ana kadar olan notlarının nasıl olduğunu öğrenmeleri gerekir. ELC’de öğrencilerin Track içerisindeki başarı seviyelerini gösteren Track ortası (Mid-Track) raporu vardır. 

 

ELC’de Kur Atlama:

ELC’de kur atlama otomatik olarak yapılmamaktadır. Track sonunda her dersin final notları hesaplanır. Her dersin nasıl notlandırıldığı Track başında okutmanların dağıtmış olduğu ders planlarında açıklanmaktadır. 

 

Lisans Programına Önerilmek için Gereken TOEFL, TWE (Kompozisyon) Sonuçları ve GPA:

Koç Üniversitesi kataloğunda da belirtildiği gibi, bir öğrencinin ELC’den lisans programına geçebilmesi için aşağıdaki 3 koşulu yerine getirmiş olması gerekir:

1. Koç Üniversite’sinde yapılan kurumsal TOEFL‘dan en aşağı 550 puan almak ( veya TOEFL PBT 550 veya TOEFL iBT 80 almak)
2. TWE’den (TOEFL sınavında yer alan kompozisyon bölümü) veya ELC Writing Sınavı’ndan en az 4 almak.
3. ELC’de 4.0 üzerinden minimum 2.0 not ortalaması getirmek.